Efterløn: Det har du betalt - Det får du igen

3. januar 2011

Af Ole Strand, kommunikationskonsulent i CA a-kasse

Statsminister Lars Løkke Rasmussen (V) foreslog i sin nytårstale at afskaffe efterlønsordningen for alle under 45 år.

Efter de nuværende regler kan man fortryde sin tilmelding til efterlønsordningen, og få efterlønskontingentet tilbage (indenfor det første år), eller få overført pengene til din pensionsopsparing.

Men statsministeren har meddelt, at hvis efterlønnen bliver afskaffet for alle under 45 år, kan de få udbetalt deres efterlønskontingent, også selv om der er gået mere end et år.

Her kan du se, hvor meget du har indbetalt, og hvor meget du kan få tilbage.

Har du f.eks. betalt til efterlønsordningen lige siden starten i april 1999 har du indbetalt 51.556 kroner, men kan få 60.514 kroner igen - enten overført til din pensionsopsparing, eller udbetalt til dig selv.

Hvis du f.eks. har betalt til ordningen de sidste to år, har du indbetalt 10.339 kroner, og kan få 10.724 kroner i gen.

Skattefrit ved pensionsoverførsel - a-skat ved udbetaling
Som reglerne er lige nu, er efterlønsbidraget personlig ejendom.

Hvis efterlønsordningen afskaffes - eller hvis du fortryder dine indbetalinger til efterlønnen - kan du til enhver tid få flyttet det opsparede beløb over til din egen arbejdsmarkedspension eller anden pensionsordning efter eget valg.

Der skal ikke betales skat eller afgift, hvis beløbet overføres til en pensionsordning. Når pensionen på et tidspunkt udbetales, skal der dog betales skat af udbetalingen på linje med andre pensionsudbetalinger.

Hvis beløbet udbetales til dig selv, skal der derimod betales a-skat med det samme. 

Efter de nugældende regler kan de kun udbetales, hvis du først har startet indbetaling af efterløn inden for det seneste år. Men statsministeren har lagt op til, at hvis efterlønnen afskaffes for alle under 45 år, bliver det også muligt for alle disse medlemmer, at få udbetalt deres kontingent.

Se beløb på A-kassens årsopgørelse
Du kan på din årsopgørelse fra CA  eller på din betalingsservice/kontingentopkrævning se, hvor meget du har indbetalt i det enkelte år.

 

Betalt fra

Betalt til

Hvor meget kan du få tilbage? (kr. før skat)

Hvor meget har du indbetalt i alt (kr.)

Gevinst/forrentning i kr. (før skat) *

 

Forrentning i %

 

01-04-1999 **

31-12-2010

60.514

51.556

8.958

17,4

01-01-2000

31-12-2010

58.216

49.900

8.316

16,7

01-01-2001

31-12-2010

53.620

46.480

7.140

15,4

01-01-2002

31-12-2010

48.258

42.364

5.894

13,9

01-01-2003

31-12-2010

42.896

38.136

4.760

12,5

01-01-2004

31-12-2010

37.534

33.775

3.759

11,1

01-01-2005

31-12-2010

32.172

29.288

2.884

9,8

01-01-2006

31-12-2010

26.810

24.710

2.100

8,5

01-01-2007

31-12-2010

21.448

20.041

1.407

7,0

01-01-2008

31-12-2010

16.086

15.260

826

5,4

01-01-2009

31-12-2010

10.724

10.339

385

3,7

01-01-2010

31-12-2010

5.362

5.264

98

1,9

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Disse beregninger er baseret på, at der er betalt efterlønskontingent i hele perioden. Hvis du har holdt pause med indbetalingerne vil beløbet være mindre.  

*) Du får et større beløb tilbage udbetalt (før skat) , end du har indbetalt, fordi det er et satsreguleret efterlønskontingent, du får tilbagebetalt. Det årlige efterlønskontingent er på 7 x dagpengesatsen. Den var f.eks. i 2001 på 588 kroner, hvilket gav et samlet efterlønskontingent på 4.116 kroner, men du får udbetalt det udfra dagpengesatsen i dag, som er på 766 kroner, svarende til 5.362 kroner. 

**) Efterlønskontingentet blev indført 1. april 1999.


Hvad sker der nu med efterlønnen?

Mere om efterløn

 

 


 Til top