Vigtig info til apple-brugere: Hvis du har installeret den nyeste opdatering til styresystemet IOS, kan du pt. ikke logge ind på vores selvbetjening eller tilmelde dig arrangementer som medlem. Vi arbejder på at løse problemerne hurtigst muligt og beklager enhver ulejlighed dette måtte medføre.

Important info for all apple users: If you have installed the latest update to IOS on your current device you will not be able to log in to the self service section or to sign up for events as a member. We're working on solving the issue as quickly as possible and we apologize for any inconvenience.

CA Advokathjælp for lønmodtagere

CA Advokathjælp, der er en del af CA+, dækker juridisk sparring om fx ansættelseskontrakter, ansættelsesvilkår, opsigelse mv. Vær opmærksom på, at der er karenstid, så tilmeld dig derfor allerede i dag. 

Hvis du er blevet tilmeldt CA+ som studiemedlem, undgår du karenstiden.
 

Som medlem af CA+ kan du for blot 50 kr./md. få disse fordele:

  • Juridisk rådgivning i ansættelsesretlige spørgsmål pr. telefon, brev eller mail herunder gennemgang af ansættelseskontrakter, spørgsmål vedr. ansættelsesvilkår, spørgsmål om opsigelse mv.
  • Advokatbistand i ansættelsesretlige konflikter – herunder korrespondance med arbejdsgiver, deltagelse i forligsmøder samt gennemførelse af retssager
  • Faste priser på privatretlige advokatydelser, som fx ved køb af bolig, oprettelse af testamente, ægtepagt o.lign.
  • Særligt fordelagtige rabatter på +Kurser
  • Adgang til lønværktøjer og et ubegrænset antal lønrapporter

Hvilke typer advokatbistand yder CA Advokathjælp?

CA Advokathjælp dækker ansættelsesretlige forhold for lønmodtagere og omfatter blandt andet rådgivning i forbindelse med ansættelsesretlige spørgsmål samt egentlig juridisk bistand ved ansættelsesretlige konflikter som fx fyring under barsel eller uberettiget opsigelse. Herunder hører korrespondance med arbejdsgiver, deltagelse i forligsmøder samt gennemførelse af retssager. Med CA Advokathjælp får du fuld sikkerhed for juridisk bistand i dit ansættelsesforhold samt faste priser og/eller rabat på privatretlige advokatydelser.

Udenlandsk arbejdsgiver?

CA Advokathjælp kan gennemgå din ansættelseskontrakt med en udenlandsk arbejdsgiver i forhold til, hvad der er sædvanligt eller usædvanligt i forhold til dansk ansættelsesret, men yder ikke rådgivning om udenlandsk ret. I forbindelse med en evt. tvist retter CA Advokathjælp kun henvendelse til en udenlandsk arbejdsgiver, hvis det i kontrakten er aftalt, at dansk ret og danske ansættelsesvilkår finder anvendelse og der desuden er aftalt dansk værneting..

Hvad koster CA Advokathjælp?

CA+ og CA Advokathjælp kan være økonomisk fordelagtigt for dig, der ønsker at være sikret hjælp til ansættelsesretlige spørgsmål og juridisk bistand. Prisen på et medlemskab af CA+ er kun 50 kr. om måneden, som ovenikøbet er fradragsberettiget, ligesom dit a-kasse kontingent og/eller kontingent til en fagforening. 

Billigt alternativ til en fagforening

CA Advokathjælp tilbyder juridisk bistand og sparring til medlemmer ifm. juridiske spørgsmål om f.eks. ansættelseskontrakter, ansættelsesvilkår, opsigelse mm. Derudover står advokaterne i CA Advokathjælp til rådighed ifm. ansættelsesretlige konflikter. Dit kontingent på 50,- kr./md. giver dig en sikkerhed for, at du altid vil stå med et stærkt hold i ryggen, der kan deltage ved forligsmøder og yde bistand ifm. gennemførelse af retssager. For mange kan CA+ derfor være et godt og billigt alternativ til en fagforening. 

Tilmeld dig CA+ og få CA Advokathjælp, men vær opmærksom på karenstiden

I CA Advokathjælp er der som hovedregel 6 måneders karenstid – efter de første 6 måneders medlemskab har du fuld adgang til alle ordningens fordele. Fra dag ét kan du få kortere rådgivning (max. 5 minutter) om ansættelsesforhold pr. telefon eller mail, og hvis du inden for de første seks måneder af dit medlemskab skal have gennemgået en ansættelseskontrakt, vil du blive opkrævet et engangsgebyr på 750 kr. Vi anbefaler derfor, at du tilmelder dig allerede i dag. 

Tilmelding CA Advokathjælp

 

 

Kan jeg undgå karenstid hos CA Advokathjælp?

Når du tilmelder dig CA+, er der som udgangspunkt 6 måneders karenstid ift. CA Advokathjælp – medmindre du frem til din tilmelding til CA+ har været uafbrudt medlem af en fagforening i mindst 6 måneder. I så fald gælder betingelsen om 6 måneders karenstid ikke, og du vil dermed være fuldt dækket af CA Advokathjælp i sager opstået efter din tilmelding. Hvis du er blevet tilmeldt CA+ som CA-studiemedlem og viderefører medlemskabet, undgår du ligeledes karenstiden.

Hvordan fungerer et medlemskab af CA+?

  • CA+ er en selvstændig forening, der drives på grundlag af egne medlemskontingenter
  • CA a-kasse er ikke økonomisk engageret i CA+
  • Du skal være medlem af CA a-kasse for at være med i CA+

Hvilke typer juridisk bistand dækker ordningen ikke?

Ordningen omfatter kun juridisk bistand inden for ansættelsesret for lønmodtagere. Ordningen omfatter derfor ikke sager vedrørende arbejdsskader og andre advokatydelser. Dog får du fast pris og/eller rabat på privatretlige advokatydelser, fx oprettelse af testamente.

Se vedtægterne for CA+

Læs eksempler på de typer af spørgsmål og problemer, som CA Advokathjælp har hjulpet medlemmer med: Medlemshistorier >

Bliv medlem af CA+

Med CA+ får du endnu flere fordele og juridisk sikring - et godt alternativ til en fagforening.

Endnu ikke CA-medlem?

OBS: CA+ og CA Advokathjælp er kun for medlemmer af CA Karrierepartner og a-kasse.

Læs mere om de mange fordele ved medlemskab af CA.

Medlemshistorier

Sådan har CA's medlemmer brugt CA Advokathjælp

Kontakt CA Advokathjælp

Advodan Holbæk/København
Gl. Ringstedvej 61
4300 Holbæk

Tel: 5945 4040
 
Mandag - Torsdag 9.00 - 16.00
Fredag 9.00 - 15.00