I klemme ved jobskifte

Også uden klausuler i kontrakten kan markedsføringsloven begrænse din kontakt med tidligere kunder.

Da Lars Rasmussen sagde op efter 4 år som konsulent og tog arbejde hos en konkurrent, regnede han ikke med problemer fra den virksomhed, han forlod.

”Jeg snakkede med venner og familie, og vi blev enige om, at med en almindelig kontrakt uden klausuler er man ikke bundet af ens gamle arbejdsplads. Men der blev jeg altså klogere”, siger Lars Rasmussen. 

Forbudt at opsøge ekskunder

På grund af konkurrenceforholdet mellem den nye og den tidligere arbejdsgiver blev Lars Rasmussen suspenderet, men skulle stå til rådighed i opsigelsesperioden, og samtidig fik han et brev fra virksomhedens advokat om, at han ikke måtte overtræde markedsføringslovens regler om at udnytte erhvervshemmeligheder i 3 år og i den forbindelse heller ikke målrettet opsøge gamle kunder.

”Jeg var ikke helt inde i de regler, så jeg ringede straks til CA Advokathjælp og fik en briefing om, hvad det nærmere gik ud på, og hvordan jeg skulle forholde mig, og fik besked om at sende en mail tilbage til advokaten om, at det skulle jeg nok overholde”, siger Lars Rasmussen.

Provision under suspension

Lars Rasmussen fik dog hurtigt brug for mere hjælp fra CA Advokathjælp, for der opstod en tvist om provision og feriepenge i opsigelsesperioden.

”Når man er suspenderet i opsigelsesperioden, skal man ikke møde på arbejde, men stå til rådighed. Lars var delvist provisionslønnet, men kunne ikke optjene provision, når han ikke skulle møde på arbejde. I stedet har han efter funktionærlovens regler ret til det, han ’antageligt ville have oppebåret’, som det står i loven. Det er ofte et gennemsnit af tidligere måneders provision, men det ville firmaet ikke acceptere”, siger advokat Julie Johnsen fra CA Advokathjælp.
 

Politisag om gamle kunder

Men det helt store problem opstod dog, da den gamle arbejdsgiver efter et par måneder mente, at Lars Rasmussen i sit nye job havde overtrådt markedsføringslovens regler ved at rette direkte henvendelse til gamle kunder og tilbudt dem aftaler hos den nye arbejdsgiver. Samtidig anmeldte de ham til politiet og rejste erstatningskrav. De tilbageholdt også løn, provision og feriepenge.

”Det var helt ude i hampen. Jeg havde slet ikke været i nærheden af at overtræde reglerne i markedsføringsloven”, siger Lars Rasmussen.
 

Ad Pommern til

Med politianmeldelsen blev det civile søgsmål og CA Advokathjælp sat på standby. I stedet fik Lars Rasmussen en beskikket forsvarer.

”Jeg havde det ad Pommern til. Jeg har aldrig prøvet at blive undersøgt af politiet, og jeg havde heller ikke lige forestillet mig, at det skulle komme så langt ud, når jeg har opført mig efter reglerne. Så det påvirkede mig da bestemt, mens det stod på. Hver gang jeg talte med en kunde, havde jeg da i baghovedet, om det nu var ok”, siger Lars Rasmussen.

Sagen varede i næsten 2 år, dels fordi politiets efterforskning trak ud, dels fordi modparten klagede over den første afgørelse. Men da politiet vurderede, at Lars Rasmussen ikke havde overtrådt reglerne, blev tiltalen fra politiet frafaldet, og den civile sag kunne fortsætte igen i parløb med CA Advokathjælp.

”Julie Johnsen fra advokathjælpen og jeg blev enige om, at vi ville gå hele vejen om nødvendigt ved en civil domstol, men da politiet droppede sagen, var virksomheden pludselig parat til at indgå forlig. Dér var Julie brandgod, for jeg fik alt det, jeg havde krav på”, siger Lars Rasmussen.


Hvordan er ansættelsesvilkårene i din nye kontrakt?

Medlemmer af CA+ kan få i forbindelse med nye job få gennemgået ansættelseskontrakt og ansættelsesvilkår hos CA Advokathjælps advokater. I de første 6 måneders medlemskab koster det 750 kr.  – derefter er det gratis.

Medlemskab af CA+ koster 50 kr. om måneden, og er gratis for studiemedlemmer. Læs mere om tilmelding og vilkår for CA+.

Det siger Markedsføringsloven om kundekontakt

Af Julie Johnsen, advokat i CA Advokathjælp

Selvom du ikke har kunde- og konkurrenceklausuler, er der begrænsninger i markedsføringsloven for, hvordan du må kontakte tidligere kunder.

Markedsføringsloven gælder i alle ansættelsesforhold, selvom det ikke direkte er nævnt i ansættelsesaftalen, og uanset om du har påtaget dig en konkurrence- og/eller kundeklausul.

I medfør af § 1 i markedsføringsloven skal du udøve god markedsføringsskik, og i henhold til § 19 må du ikke benytte dig af erhvervshemmeligheder i 3 år efter fratræden. Erhvervshemmeligheder kan være kundeoplysninger, priser, markedsføringsstrategier osv. Informationer man kun har fået ved at være ansat, og som har betydning for arbejdsgivernes konkurrenceevne og indtjening, hvis de bliver misbrugt.

Det betyder blandt andet, at du ikke må rette direkte selektiv henvendelse til tidligere arbejdsgivers kunder ved brev, personligt eller på anden vis. Du må derimod gerne markedsføre dig bredt i markedet. Retter kunderne selv henvendelse på baggrund af den brede markedsføring, er det ok.

Flere medlemshistorier

Vil du læse flere eksempler på, hvordan CA Advokathjælp har hjulpet medlemmerne, så klik her for overblik over Medlemshistorier.