Grafisk facilitering

Lær at bruge grafisk visualisering. Grafisk facilitering er en gennemprøvet og internationalt anerkendt metode, der bruges til at facilitere visioner, strategier eller processer med systemisk og anerkendende procesledelse og visuelle værktøjer.

Styrken ved grafisk facilitering er, at du tegner og faciliterer på samme tid og skaber ejerskab til processen.

På dette 1-dagskursus lærer du de basale teknikker, som ruster dig til at kunne visualisere en idé eller proces, og til at tegne en række enkle skabeloner, som du f.eks. kan bruge som en styrende ramme for en samtale omkring et projekt. Du skaber dit eget ikon-bibliotek, samt får indblik i en række guidelines, som sikrer, at du kan skabe enkle og tydelige tegninger, der rammer målgruppen direkte.

Kursusmål & udbytte

Kursusmål

  • Tegneteknikker og guidelines
  • 20 enkle ikoner til grafisk facilitering
  • Et udvalg af visuelle skabeloner
  • Indblik i teorien bag
  • Inspiration til at komme videre med grafiske tegninger i forbindelse med mødeledelse og procesfacilitering

Kursusudbytte

Du lærer de basale teknikker, som ruster dig til at kunne visualisere en idé eller proces, og til at tegne en række enkle skabeloner, som du f.eks. kan bruge som en styrende ramme for en samtale omkring et projekt. Du skaber dit eget ikon-bibliotek, samt får indblik i en række guidelines, som sikrer, at du kan skabe enkle og tydelige tegninger, der rammer målgruppen direkte.

 

Deltagerprofil & -forudsætninger

Kurset henvender sig til dig, som holder møder med kollegaer, kunder, samarbejdspartnere m.m. og som gerne vil bruge grafisk facilitering til at tydeliggøre indhold og pointer.

Alle kan lære visuel facilitering. Du behøver ikke at kunne tegne i forvejen. Med nogle enkle teknikker får du hurtigt lært at illustrere dine pointer. Det eneste krav er, at du har lyst til at lære, og at du kan holde på en tusch.

 

Undervisningsform

Undervejs laver vi øvelser, så du lærer at bruge dine nye værktøjer i praksis. Og du lærer, i hvilke situationer det ene værktøj er mere effektivt end det andet. Du kommer både til at træne ikonerne ved at illustrere en specifik dag og ved at lave en plakat over et aktuelt projekt fra din virksomhed og fremlægge plakaten for de andre kursister.

CA+ udbyder kurset sammen med Peak Consulting Group, som står for kursusdagen i deres lokaler og med deres underviser.

 

Frister og undervisningssted

Frist for tilmelding: 
Tirsdag d. 22/10-19

Afbud:
Senest søndag d. 6/10-19.
Se afbudsregler her

Undervisningssted:
Peak Consulting Group
Lyngbyvej 2
2100 København Ø

 

Praktisk info

Priser
CA+ medlemspris:
kr. 2.650,- (ekskl. moms)

CA medlemspris:
kr. 3.125,- (ekskl. moms)

Normalpris:
kr. 4.700,- (ekskl. moms)

Varighed
1 dag
Kl. 9-17

Kursusdatoer - København Ø
Tirsdag 5/11-19