PRINCE2® Practitioner kursus inkl. certificering

PRINCE2 Practitioner er et intensivt kursus, der giver dig udvidet viden om PRINCE2-metoden for at gøre dig i stand til at bestå PRINCE2 Practitioner eksamen.

Med i prisen for PRINCE2 Practitioner er: 

 • PRINCE2 Practitioner selvstudiehæfte inkl. 2 prøveeksamener
 • Fyldestgørende kursusmateriale, der kan bruges som opslagsværk efter kurset
 • PRINCE2 Practitioner eksamen

Need the course in English? Read more and sign up for PRINCE2 Practitioner in English.

 

Knap: Tilmeld

Indhold, udbytte & kursusmål

Kursusindhold 
Konsolidering af PRINCE2-viden, ved at gennemgå strukturen af PRINCE2, primært med udgangspunkt i de syv processer og hvordan disse bruges igennem projektets livscyklus

 • PRINCE2 principper og temaer samt deres anvendelse i løbet af et projekt
 • Relatere principper, processer og temaer til et projektscenarie
 • Drøftelse af teoretisk og praktisk anvendelse af PRINCE2-metoden
 • PRINCE2 Practitioner eksamensforberedelse
 • Gennemgang af typiske eksamensspørgsmål relateret til nøgleområder i PRINCE2-manualen.
 • Effektiv udnyttelse af eksamenstiden
 • Prøveeksamener og feedback på disse

Kursusmål
PRINCE2® Practitioner er et intensivt kursus, der har til formål at:

 • Konsolidere tidligere PRINCE2-viden med fokus på praktisk anvendelse
 • Relatere PRINCE2-principper, processer og temaer til en konkret case
 • Besvare spørgsmål omkring hvordan PRINCE2-metoden anvendes til at drive projekter
 • Forberede PRINCE2 Practitioner eksamen
 • Bestå PRINCE2 Practitioner eksamen

Kursusudbytte 
PRINCE2 Practitioner bygger videre på PRINCE2 Foundation samt din forståelse for strukturen og indholdet af PRINCE2-metoden. Du får styrket din viden om de syv principper, syv processer og syv temaer, der er centrale for at køre projekter efter PRINCE2-metoden, og du får øvelse i praktisk anvendelse af metoden på forskellige projektscenarier.

Ved beståelse af eksamen opnår du en PRINCE2 Practitioner certificering.

 

Forberedelse

Du vil modtage en selvstudiepakke inkl. 2 Practitioner prøveeksamener ca. 3 uger inden kursusstart. Vi anbefaler ca. 10-15 timers forberedelse inden kurset.

 

Undervisningsform

Kurset afholdes som et 2-dages intensivt kursus i forlængelse af det 3-dages Foundation-kursus, uden overnatning. Der undervises på første Practitioner kursusdag kl. 9.00-17.00 og anden dag kl. 9.00-12.00. Efter frokost afholdes Practitioner eksamen kl. 13:00-15:30. Kurset er slut senest kl. 16.00. Du skal være opmærksom på, at der vil være aftenarbejde på kurset.

Som deltager forventes det, at du bidrager aktivt under kurset, hvor der veksles mellem øvelser og gennemgang af teori. Teorien gennemgås i relation til praktiske eksempler. Derudover vil du få mulighed for at øve dig på prøveeksaminer.

Kurset er baseret på PRINCE2 version 2017 - den nyeste danske version. Vær opmærksom på, at det er PRINCE2 2017 manualen, der må medbringes til eksamen. Hvis du ikke har denne, så anbefaler vi, at du anskaffer den, da du kan få spørgsmål til emner, der ikke er beskrevet i tidligere version af manualen. Manualen kan fx bestilles hos Peak Consulting, hvor den koster 700,- kr.
 

Eksamen

Den afsluttende Practitioner eksamen afholdes på kursets sidste dag. Den varer 2½ time og består af en case med bilag samt 68 spørgsmål, der hver giver 1 point. Det er muligt at opnå 68 point, og du skal opnå 38 point (55%) for at bestå. Det er tilladt at medbringe PRINCE2 2017 manualen til eksamen.

PRINCE2 Practitioner eksamenerne afholdes på papir, da vores undervisere har vurderet, at dette giver bedst mening for deltagerne. Eksamensinstituttet retter eksamen, og svaret foreligger efter ca. 2 arbejdsdage. Dit certifikat sendes efterfølgende pr. mail.

En PRINCE2 2017 Practitioner gælder i 3 år, hvor den tidligere certificering var gyldig i 5 år. Kravene for at tage en PRINCE2 2017 Practitioner er uændrede i forhold til tidligere.

 

Deltagerprofil & -forudsætninger

Du er projektleder i projekter, der gennemføres efter PRINCE2-metoden, eller du samarbejder med kunder eller leverandører, der anvender metoden.

Deltagerforudsætninger
For at kunne tage en PRINCE2 2017 Practitioner skal man have bestået en af følgende:

 • PRINCE2 Foundation (2009 eller 2017 version)
 • Project Management Professional (PMP)
 • Certified Associate in Project Management (CAPM)
 • IPMA Level A® (Certificeret projektchef)
 • IPMA Level B® (Certificeret seniorprojektleder)
 • IPMA Level C® (Certificeret projektleder)
 • IPMA Level D® (Certificeret I projektledelse)

Det vil være en fordel, hvis du har kendskab til projektarbejde med PRINCE2-metoden.
 

Undervisere

CA+ udbyder kurset i samarbejde med Peak Consulting Group. Deres undervisere bruger en stor del af deres tid på at rådgive eller assistere i forbindelse med projekt-, program- og porteføljestyring. De har en bred erfaring koblet med dyb faglig og teoretisk ballast.

Undervisere og materiale er akkrediteret af eksamensinstituttet. Materialerne og undervisningen er på dansk.

PRINCE2® tilbydes af Peak Consulting Group, der er akkrediteret træningsorganisation (ATO) hos AXELOS Limited. PRINCE2® er et registreret varemærke tilhørende AXELOS Limited, som anvendes med tilladelse fra AXELOS Limited. Alle rettigheder forbeholdes.
 

 

Forplejning

Du får frokost, the og kaffe på alle kursusdagene.
 

Frister og undervisningssted

Frist for tilmelding: 
4 uger før kursusstart.

Afbud:
Senest 30 dage inden startdato.
Se afbudsregler her

Undervisningssted:
Peak Consulting Group
Lyngbyvej 2
2100 København Ø

Peak Consulting Group - Århus
c/o Atea
Tangen 4
8200 Århus

Du vælger sted og datoer, når du tilmelder dig.
 

Praktisk info

Priser
CA+ medlemspris:
kr. 6.490,- (ekskl. moms)

CA-medlemspris:
kr. 7.190,- (ekskl. moms)

Normalpris:
kr. 10.000,- (ekskl. moms)

Varighed
2 dage
Begge dage kl. 9-17

Kursusdatoer
København Ø
Torsdag-fredag 27.-28. januar
Torsdag-fredag 3.-4. marts

Aarhus
Torsdag-fredag 7.-8. april

Du vælger datoer og by, når du tilmelder dig.

Knap: Tilmeld