2 ekstra måneder med dagpengeret på grund af corona

Decorative20. januar 2021

De stigende smittetal og de øgede restriktioner smitter også af på vores lediges rettigheder og pligter i form af en forlængelse af dagpengeperioden og nedlukning af nogle aktiveringstilbud. 

2 ekstra måneder med dagpenge

Folketinget har den 19. januar 2021 vedtaget en lov, der giver ledige 2 måneders ekstra dagpenge i januar og februar på grund af corona-nedlukningen. 

Det betyder, at du som dagpengemodtager ikke bruger af din to årige dagpengeperiode - med eventuelle forlængelser - i perioden fra den 1. januar 2021 til og med den 28. februar 2021. 

  • Dagpengeforbruget suspenderes i perioden fra den 1. januar 2021 til og med den 28. februar.

    Perioden medregnes ikke i dit dagpengeforbrug. Du vil altså have det samme antal timer tilbage af din dagpengeret den 1. marts 2021, som du havde den 1. januar 2021. Det vil være en betingelse, at du er medlem af a-kassen i perioden.
     

  • Hvis din dagpengeret blev opbrugt i perioden fra den 1. januar 2021 og til lovens ikrafttræden den 19. januar 2021, og du i denne periode har meldt dig ud af a-kassen, vil du kunne genindmelde dig i hele den periode, hvor der ikke vil blive forbrugt af dagpengene – forudsat at du efterbetaler kontingent for perioden.

Du bliver ikke trukket for karensdag i januar og februar 

Vi skal normalt trække en karensdag for hver 4. måned, hvis der ikke har været mindst 148 timers arbejde i de seneste 4 måneder. Men denne periode suspenderes, så januar og februar i 2021 ikke indgår i opgørelsen af 4-månedersperioden. 

Det betyder, at tidspunktet for opgørelsen af 4 måneders-karens udskydes med 2 måneder, så det tidligst kan opgøres i marts 2021. Opgørelsesperioden forlænges tilsvarende med 2 måneder, som du kan se i eksemplerne i tabellen. 

Hvornår skulle der normalt opgøres 4- måneders-karens?

Hvornår bliver det i stedet opgjort?

Hvilke måneder tæller med til opfyldelse af arbejdskravet på 148 timer?

Januar 2021

Marts 2021

De 6 måneder fra oktober 2020 til og med marts 2021

Februar 2021

April 2021

De 6 måneder fra november 2020 til og med april 2021

Marts 2021

Maj 2021

De 6 måneder fra december 2020 til og med maj 2021

April 2021

Juni 2021

De 6 måneder fra januar 2021 til og med juni 2021

 

Ingen forbrug af supplerende dagpenge i 9 uger

Har du deltidsarbejde eller en selvstændig bibeskæftigelse bruger du ikke af din ret til supplerende dagpenge fra uge 53 i 2020 til 8 i 2021 (28. december 2020 til 28. februar 2021). 

Du vil altså den 1. marts 2021 have mindst det samme antal uger tilbage af din 30 ugers ret til supplerende dagpenge, som du havde den 1. januar 2021. Det samme gælder, hvis du har en forlænget ret til supplerende dagpenge.

Hvad med aktivering, jobsøgning og rådighed

Alle øvrige regler for dagpenge er uændrede herunder, at du stadig skal søge job, joblogge og være tilmeldt som ledig på jobcentret.

Du kan dog ikke blive sendt ud i nyttejob, nye virksomhedspraktikker eller nye løntilskud før den 28. februar 2021.

Alle igangværende nyttejob blev lukket ned den 17. december 2020, og kun igangværende praktikker og løntilskud kan forsætte, hvis den ledige selv ønsker det.

Som ledig skal du dog fortsat stå til rådighed for arbejdsmarkedet. Så du skal stadig søge job, joblogge og deltage i digitale samtaler med jobcentre og CA. 

Ledige kan fortsat deltage i opkvalificering, hvor undervisningen som udgangspunkt skal foregå digitalt.  

 

 

Aftale om en ekstra måned med dagpengeret

Decorative

26. januar 2021

En række af folketingets partier har den 25. januar 2021 indgået en aftale, som suspenderer lediges dagpengeanciennitet i marts 2021. Det betyder at dagpenge i marts i 2021 ikke tæller med i lediges forbrug af dagpengeret.   

Læs mere