8 spilleregler, der gør mentorforholdet til en succes

Af Ole Strand, kommunikationskonsulent, CA karrierepartner og a-kasse

Uanset om du selv finder en mentor eller mentee eller melder dig til et større mentorprogram, er det vigtigt, at der er et sæt spilleregler, som sætter rammerne for mentorforløbet. Hvordan det skal starte, forløbe og hvordan det skal afsluttes, fortæller Kirsten M. Poulsen, der har skrevet bogen Mentor+Guiden.

Her er Kirstens 8 gode råd, der kan hjælpe med at optimere mentorforholdet:

Matching:

1. Mentor og mentee skal helst ikke være kolleger eller medarbejder/chef, da det bevidst eller ubevidst kan kompromittere den neutrale indgang der bør være i forholdet mellem mentor og mentee.

2. Mentor og mentee bør heller ikke være fra konkurrerende virksomheder, da det kan give problemer i forhold til fortrolighed og konkurrencehensyn.

3. Ikke for ens – ikke for forskellige: Jo mere ens mentor og mentee er, jo mere sidder vi bare og bekræfter hinanden i alle fordommene og de meninger vi allerede har. Jo mere forskellige, jo længere tid tager det at opnå fortrolighed og samarbejdet, men der er meget mere læring.

Forventningsafstemning:

4. Hvor mange møder vil vi love hinanden, at vi skal have? Hvad er det egentlig, jeg gerne vil lære af dig? Hvordan vil vi samarbejde om det? alle de her ting der regulerer mentor og mentees relation med hinanden, så begge parter er enige om, hvad de går ind til.

5. Et mentorforhold er ikke en rekrutteringskanal. Det er vigtigt, at der ikke er nogen forventning om, at mentor kan skaffe mentee et nyt job i sin virksomhed. Mentor kan dog bestemt godt hjælpe og støtte i kompetenceafklaring, jobsøgning, karrierestrategi.

6. Fortrolighed er en væsentlig del af spillereglerne. Hvis mentorforholdet skal gøre en forskel, er vi nødt til at kunne tale frit fra leveren. Og så er det en forudsætning, at man kan stole på, at det der bliver sagt, er fortroligt. Og det gælder begge veje.

Forløbet:

7. Der er typisk en indkøringsperiode, før man har opnået en fortrolighed og virkelig kommer ind og taler om det, der gør en forskel. Der er ofte et dyk halvvejs, hov nu har vi snakket om alt det, jeg gerne ville snakke om, hvad skal vi nu tage fat i? – Og så er det, man skal grave det spadestik dybere og tale om noget, der er endnu tættere.

Afslutning:

8. Et mentorforhold løber typisk over en på forhånd fastlagt periode. Det betyder ikke nødvendigvis, at man helt bryder forbindelsen. Der kan jo fortsat være en relation, men sørg for at lave en evaluering, takke for forløbet, og aftale den fortsatte relation, så alt er på det rene.

Skal vi slet ikke ses mere? Vil vi blive ved med at mødes? Vil vi være i netværk? skal vi bare ringe, når vi har lyst til at tage en snak, eller skal vi fortsætte mentorforholdet nogle samtaler endnu? Det er sådan set op til parret selv, men alle muligheder er lige ok – og det er vigtigt, at det bliver gjort helt klart på forhånd, når mentorforholdet starter.

Læs også Mentoring – Lær spillereglerne

Læs mere på www.kmpplus.dk

Decorative

Kirsten M. Poulsen er forfatter til bogen Mentor+Guiden.