Ace the case - 4 hemmeligheder bag, hvordan du klarer enhver case

Af Filipe Leal, Partner, Consultingprep.com

Gennem årene har jeg interviewet hundredvis af kandidater for McKinsey. Med den erfaring jeg har gjort mig, har jeg 4 råd, som vil hjælpe dig igennem din case.

Intet case interview er mere udfordrende end McKinsey’s - med en optagelsesrate på 0.7% ud af de 280.000 ansøgninger de modtager årligt, rangerer McKinsey gang på gang som den hårdeste arbejdsgiver at opnå ansættelse hos i verden. 

I case interviewet skal du løse en forretningsmæssig udfordring, som kan forme firmaets fremtid. Intervieweren vil præsentere din case med et par sætninger. Din klient kunne være et destillerifirma. Spørgsmålet kunne lyde: “Hvordan kan virksomheden skabe vækst?” Nu er det op til dig at tage over. Tiden er knap - din case skal være løst inden for 25-30 minutter. 

Du kommer til at konkurrere med de bedste og skarpeste kandidater. At lære frameworks og viden om industrien udenad vil ikke være nok. Kun hvis du går til værks som en kirurg, kan du løse din case med success. Du skal nemlig arbejde hurtigt og effektivt med den begrænsede viden, du har til rådighed. Derfor skal du have de rette værktøjer og vide, hvordan du bruger dem. 

1: Definer med afklarende spørgsmål:

I starten er din case mørkelagt. Hovedspørgsmålet er vagt og ofte tvetydigt: “Hvordan kan vi mindske udgifter” eller “Hvilken teknologi er den rette for os?”. Det er op til dig at kaste lys over din case. I stedet for at prøve at løse den med det samme, bør du definere den som det første. De rette spørgsmål vil kaste lys over din case og pege dig i den rigtige retning.

Eksempler:

Kontekst: Hvad sælger klienten i øjeblikket? Hvordan går salget? 
Omfang: Fokuserer din klient på organisk vækst? Er de interesserede i opkøb?
Succes: Hvad er klientens mål med projektet? Er der specifikke KPIer?

2: Strukturér med åbne spørgsmål:

Når først du har defineret problemet, bør du begynde at skille det ad. Den rette fremgangsmåde er at bruge en række åbne, fuldt formulerede spørgsmål: “Hvordan kan min klient minimere faste omkostninger?” er mere brugbart end “Jeg vil analysere de faste omkostninger”. Åbne spørgsmål, som begynder med “hvad”, “hvordan” og “hvorfor” giver dig bedre indsigt i problemet end lukkede spørgsmål og formuleringer, som typisk begynder med “kan” eller “gør”, og som man kun kan svare “ja” eller “nej” til. Åbne spørgsmål kan strukturere problemet på forskellige måder. F.eks. hovedspørgsmålet kunne være  “Hvordan kan Berg Destilleri vækste salget med 1 milliard kr. over de næste to år?”. Det kan du dele op i tre problemstillinger: 

1. problemstilling: Hvad er den forventede vækst?
2. problemstilling: Hvilken yderligere vækst kan man stimulere (organisk)?
3. problemstilling: Hvor meget vækst kan vi opnå gennem opkøb (uorganisk)?

3. Skab sammenhæng:

De bedste konsulenter kan genkende indbyrdes afhængighed og antyde mønstre, og det skal du også kunne. Skab sammenhæng mellem forskellige elementer af din case - problemstillinger, hypoteser, analyser og opdagelser. Spørg dig selv om, hvad sammenhængen mellem de elementer er.

Gør denne sammenhæng synlig for intervieweren i to trin: 

Analysér:

Hvis du taber din interviewer med en række usammenhængende analyser, kan dit interview også meget vel gå af sporet. Lad intervieweren følge din tankegang ved løbende at lave opsummeringer og overgange mellem dine forskellige analyser; tænk højt. 

Anbefal:

Det nytter intet at slynge om sig med idéer, hvis ikke du knytter dem til problemet. Begynd med at opsummere hovedanalysen (“vi har indset, at 43% anser vores brand for at være gammeldags”). Anbefal derpå en løsning, som relaterer sig til case-diskussionen og som besvarer hovedspørgsmålet (“jeg anbefaler, at vi udkommer med en ny øl og målretter vores brand mod de unge”).

4. Kom med dit perspektiv:

Det er ikke nok at lave en elegant analytisk løsning på din case. Som konsulent vil du blive spurgt af dine klienter: “Hvad skal jeg gøre?” og “hvordan gør jeg det?”. Du skal derfor komme med dit perspektiv, når du giver din anbefaling: 

Handling:

Omsæt din overordnede løsning til specifikke handlinger, som din klient bør foretage sig. 

Praktisk udførelse:

Overvej hvordan din anbefaling vil fungere i den virkelige verden, heriblandt risici og barrierer for implementeringen.  
Videre undersøgelse: Lav en oversigt over din anbefalings mulige begrænsninger, eller hvad du ellers kunne tænke dig at analysere. 

Øvelse gør mester:

At mestre og anvende denne proces med kirurgisk præcision vil være uvurderligt i dit interview og - i sidste ende - i din konsulentkarriere. Hvis du ønsker at gå yderligere i dybden med disse fire, samt andre tricks, som kan hjælpe dig med at løse din case, kan du se videoen nedenfor. 

Filipe Leal

Decorative

Filipe Leal er tidligere seniorkonsulent og rekruttør hos McKinsey. Gennem fire og et halvt år har han rådgivet nogle af verdens største koncerner inden for telekommunikation, bankverdenen og olie & gas-industrien. Selvom han har fået tilbud fra både BCG og Bain, foretrak han McKinsey. Igennem årene har han været hyret til hele tre af deres afdelinger.

Filipe er også en af McKinsey’s erfarne rekruttører; han har personligt interviewet mere end ét hundrede kandidater og siddet i adskillige ansættelsesudvalg. Igennem sin tid hos McKinsey lå han blandt de bedste 5% i firmaet, og for sit arbejde vandt han deres prestigefyldte pris, “Primus Inter Pares”, samt et MBA-stipendium.

I 2014 stiftede Filipe firmaet Consultingprep.com, hvor han sammen med seniorkonsulenter fra McKinsey, BCG og Bain hjælper kandidater med at forberede sig til caseinterviewet hos de førende konsulenthuse.