Arbejdsfordeling

Arbejdsfordelingsordningen giver mulighed for, at medarbejderne går ned i tid og løn, og går ledige bestemte dage eller uger.

Medarbejdere, som er medlem af en a-kasse, kan få supplerende dagpenge for de dage, de er ledige. Regeringen har i forbindelse med Corona-krisen ændret reglerne for at gøre ordningen mere fleksibel for virksomhederne at anvende.

Hvad er betingelserne for at lave en aftale om arbejdsfordeling?

Arbejdsfordelingen skal være aftalt efter kollektiv overenskomst eller ved anden kollektiv aftale om midlertidig nedsættelse af arbejdstiden. Arbejdsfordelingen skal anmeldes til jobcenteret.

Hvis arbejdsfordelingen varer maksimalt 13 uger, kan man nøjes med at anmelde arbejdsfordelingen til jobcenteret. Varer arbejdsfordelingen mere end 13 uger, skal den godkendes af Det Regionale Arbejdsmarkedsråd.

Det er en betingelse, at alle medarbejdere i enten hele virksomheden, en virksomhedsafdeling eller en bestemt produktionsenhed, skal være omfattet af arbejdsfordelingen.

Er arbejdsfordeling muligt for alle virksomheder og brancher?

Er arbejdsfordeling muligt for alle virksomheder og brancher?

 

Ja. Alle virksomheder, der i øvrigt opfylder kriterierne, kan ansøge om kompensation uanset virksomhedsform og branche.

Det gælder også foreninger, fonde og selvejende institutioner, hvis de modtager mindre end halvdelen af institutionernes ordinære driftsudgifter i offentlige tilskud.

Kan jeg sige nej til at være med i en arbejdsfordeling?

Det kommer an på, om arbejdsfordelingen sker i henhold til en kollektiv overenskomst eller som led i en kollektiv aftale på arbejdspladsen. 

Kollektiv overenskomst

I nogle overenskomster er der mulighed for at etablere arbejdsfordeling. Det vil være noget, som aftales mellem arbejdsgiveren og den fagforening, som overenskomsten er indgået med.

Sådan en aftale om arbejdsfordeling for alle, som er ansat i henhold til den pågældende overenskomst. Du kan ikke selv vælge, om du vil være omfattet af arbejdsfordelingen. Heller ikke selvom du ikke er medlem af fagforeningen. Det afgørende er, om du er omfattet af overenskomsten.

Kollektiv aftale uden overenskomst

Hvis der kke er overenskomst, eller hvis overenskomsten ikke giver mulighed for arbejdsdeling, kan der istedet laves en kollektiv aftale mellem arbejdsgiveren og samtlige ansatte i den virksomhed, virksomhedsafdeling eller produktionsenhed, som arbejdsfordelingen skal omfatte.

Alle i den pågældende virksomhed, virksomhedsafdeling eller produktionsenhed skal være enige  og indgå aftalen, der i øvrigt skal være ens for alle dem, der er omfattet af aftalen.

Det betyder, at hvis du eller en anden ikke ønsker at være en del af en arbejdsfordelingsaftale, kan der ikke laves en sådan aftale. 

Hvordan kan arbejdstiden nedsættes?

Arbejdstiden skal enten være nedsat med:

  • Mindst 2 hele dage pr. uge.
  • 1 uges arbejde på fuld tid fulgt af 1 uges ledighed.
  • 2 ugers arbejde på fuld tid fulgt af 1 uges ledighed.
  • 2 ugers arbejde på fuld tid fulgt af 2 ugers ledighed.

Skal jeg være tilmeldt jobcentret og søge job?

Du skal være tilmeldt jobcentret. Men du skal ikke søge andre job. 

Normalt skal man ved en arbejdsfordeling også være aktivt jobsøgende efter andet fuldtidsarbejde i de uger, hvor man får udbetalt supplerende dagpenge. Men pligten til jobsøgning er suspenderet under Corona-krisen. 

Hvordan får jeg supplerende dagpenge?

Vi får besked fra jobcentret om, at du er begyndt at arbejde efter en aftale om arbejdsfordeling. Derefter får du brev fra os, hvad du herefter skal gøre. Du får også en ledighedserklæring, som du skal udfylde, hvorefter vi kan godkende din ret til dagpenge.

Her kan du se de betingelser, der skal være opfyldt for, at du har ret til dagpenge. 

For at få dagpenge skal du i slutningen af hver måned udfylde et dagpengekort. Læs mere 

De dage hvor du arbejder, skal du skrive dine løntimer på dagpengekortet.

Du får fradrag i dine dagpenge i forhold til det antal løntimer pr. måned, som du får løn for. 

Hvor meget får jeg i supplerende dagpenge?

Det kommer an på, hvor meget du går ned i tid som led i arbejdsfordelingsaftalen. 

Man får dagpenge for 160,33 timer pr. måned - svarende til 7,4 timer om dagen - men med fradrag for de timer, som får løn for.

Den højeste dagpengesats pr. måned er på 19.083 kroner før skat (hvis du er fuldt ledig og fuldtidsforsikret).

Så det vil i så fald give dig cirka 119 kr. før skat for hver time,  du er ledig.

Hvis du under arbejdsfordelingen arbejder 3 dage om ugen og skal have supplerende dagpenge for to dage, får du altså supplerende dagpenge for 14,8 timer om ugen, svarende til cirka 1.761 kroner før skat.  

Kan jeg blive opsagt?

Nej. Under arbejdsfordelingen må arbejdsgiveren ikke afskedige ansatte på grund af arbejdsmangel i virksomheden, i den virksomhedsafdeling eller i den bestemte produktionsenhed, som arbejdsfordelingen omfatter.

Hvis der sker afskedigelser af ansatte, der er omfattet af arbejdsfordelingen, så ophører arbejdsfordelingsaftalen.

Den eneste undtagelse er, hvis en afskedigelse var varslet, før arbejdsfordelingen begyndte. Så vil en afskedigelse i en arbejdsfordelingsperiode ikke have betydning for arbejdsfordelingen.

Kan jeg selv sige op?

Du kan godt sige op med dit sædvanlige varsel, selvom du er med i en arbejdsfordelingsordning. 

Decorative