Bliv bedre til at styre tiden

Af Lars Ulrik Jeppesen

Lær at styre tiden! Med tidsloggen kan du se, hvor effektive dine dage har været og lære at vurdere og prioritere din tid.

Decorative”Jeg går og gør orden i 10.000 ting, som jeg mente tilhørte mig. Midt i mit slid, ved et tankespring, sættes et dystert problem i sving: Ejer jeg dem eller ej? Sandheden ligger vel deromkring, at ejer du mere end 8 ting, så ejer tingene dig.” (Piet Hein)

Det lyder som en kliché, men tiden er og bliver den største udfordring! Denne sandhed oplever du sikkert allerede nu som studerende, og du vil med sikkerhed opleve dette på et senere tidspunkt, når du dimitterer og ikke mindst, når du er kommet i job.

En undersøgelse fra McKinsey viser, hvordan vi bruger vores tid:

Decorative

Når man ser en undersøgelse som denne, kan man reflektere over, om man får det ud af livet, som man ønsker. Lige præcis derfor er det vigtigt, at du bruger din tid på de rigtige ting – de ting, der er vigtige.

En ’tidslog’ giver dig overblik over, om du bruger din tid effektivt og bringer dig tættere på dine mål

Mange gange kan vi komme hjem fra en skoledag, en arbejdsdag eller en dag med mange aktiviteter og have fornemmelsen af, at vi har haft berøring med mange forskellige ting. Samtidig synes vi dog ikke rigtigt, vi har nået noget. Derefter melder spørgsmålene sig:

 • Brugte jeg tid nok på de rigtige ting? – Og hvad er det for ting, jeg kunne planlægge og skemalægge bedre
 • Hvor lang tid bruger jeg egentlig på at håndtere afbrydelser, og skulle jeg give dagen en karakter (ud fra hvor effektiv du føler dig) – hvor på karakterskalaen ligger min dag?

Tidsloggen kan blive din gode ven:

Ligesom skibe har en logbog, kan du også føre log over din dag. Skibets kaptajn bruger logbogen til at notere, hvordan dagen er gået, hvad timerne er blevet brugt til, samt om dagen var en god eller mindre god dag. På samme måde kan du føre log over, hvor effektive dine dage har været – hvad var en succes og absolut ikke nogen succes?

Tidsloggen i praksis:

Her kan du downloade og printe din tidslog. Side to er til inspiration, hvorpå nogle af de nedenstående punkter er sat ind.

Det håndgribelige værktøj:
 • Skriv alle aktiviteter ned gennem dagen med ’fra’ og ’til’ tidspunkter.
 • Noter de opgaver, du udskyder og noter årsager til dette.
 • Noter hver gang du bliver afbrudt (er det dig selv eller en ekstern?), samt hvor lang tid bruger du på at håndtere dette?
Brug tidsloggen retrospektivt til at skabe dig et overblik over, hvordan din dag forløb:
 • Hvad brugte du egentlig dine timer på?
 • Var der nok vigtige opgaver og knap så mange hasteopgaver, eller var det omvendt?
 • Hvad og hvem afbrød dig, og hvor lang tid brugte du på at håndtere dette?
 • Var der afbrydelser og overspringshandlinger, der gjorde dagen mere eller minde vellykket?
Brug nedenstående punkter til at give din dag karakter ud fra effektivitet – topkarakter, middelkarakter, bestået eller dumpet?
 • Prioriteringer
 • Skemalægning og planlægning
 • Håndtering af tidsrøvere (afbrydelser)
 • Dit arbejde med at have målsætninger for dagen

Vi ønsker dig en god ’Effektivitetsrejse’