Bliv en god leder for din chef

Af Jimmy Buchmann - marketingchef i CA Karrierepartner indtil juni 2020

skak

Har du trukket en nitte eller et vinderlod i det store cheflotteri?

På danske arbejdspladser bygger ledelseskulturen oftest på åbenhed og gensidig respekt. Det giver alt andet lige gode forudsætninger for at få et godt samarbejde med din chef. Men trods gode intentioner kan det nemt gå galt, hvis du ikke ved, hvad der forventes af dig.

Det kan godt være, at chefen selv tror, at du har styr på forventningerne. Og så er det altså skidt, hvis det ikke er tilfældet. Så hjælp chefen på vej med en forventningsafstemning og et reality-tjek.

Hvad forventer din chef egentlig af dig?

En undersøgelse fra Konsulenthuset Ballisager viser, at de fleste virksomheder ansætter ledere på deres evner til at delegere, involvere og kommunikere, mens virksomhederne i højere grad afskediger ledere på grund af manglende fokus på mål, resultater og handlekraft. Det er på den baggrund ikke helt utænkeligt, at et afgørende succeskriterium for netop din chef er at skabe resultater og dermed nå i mål – og at det sandsynligvis afspejles i forventningerne til dig.

I en anden undersøgelse blandt CA’s medlemmer angav 73% det som vigtigt, at lederen sikrer sig, at medarbejderen kender til de forventninger, der bliver stillet i jobbet. Det er vel egentlig et rimeligt krav. Men i selvsamme undersøgelse er det blot 27%, der oplever, at det rent faktisk er tilfældet. Det er voldsomt mange forventninger, der i medarbejdernes øjne ikke er afstemt.

Finder du det uklart, så er det uklart!

Det er uden tvivl en leders opgave at sikre sig overensstemmelse mellem de gensidige forventninger. Men det er så alligevel her, at du som medarbejder kan være med til at sikre en højere grad af tydelighed.

Særligt hvis du er ny medarbejder, eller chefen er ny, kan der være usikkerhed om  rammer og forventninger, men det kan såmænd også være tilfældet, selvom chefen ikke er ny: Der kan fx komme nye mål og forventninger til chefen og afdelingen, som du er usikker på.

Det korte af det lange er, at  hvis du synes, at forventningerne er uklare, så slå det ikke hen. Hvis det er uklart for dig, så er det altså en væsentlig mangel for, at du kan udfylde din rolle.

Med andre ord er det uklart nok til, at du bør tage fat i chefen og få en afklaring. Hvis du ikke gør det, kan du risikere bristede forventninger, usikkerhed og måske en pludselig afsked med jobbet.

Feedback’en der blev væk

Når vi nu er ved undersøgelser, så viser CA’s undersøgelse også, at den allerstørste forventning til nærmeste leder er feedback. 77% finder det vigtigt, at lederen tydeliggør om vedkommende er tilfreds med den samlede arbejdsindsats, men kun 36% af medarbejderne oplever at få den feedback.

Rigtig skidt for både virksomhed, leder og medarbejder. For vi mennesker fungerer ikke kun bedst ved at kende forventningerne til os, men vi har også brug for at vide, om vi rent faktisk indfrier forventningerne.

Hej chef, hvordan går det?

Når der er så stor forskel mellem medarbejdernes behov for feedback og den virkelige verden,  skyldes det næppe, at ledere generelt ikke giver feedback. Det er snarere en afspejling af, at der kan være store forskelle på de enkeltes medarbejdere behov for feedback og lederens forståelse af disse behov. ”Volumenknappen” på feed back’en rammer derfor ikke altid den rigtige indstilling.

Derfor: Hvis det undervejs er utydeligt for dig, hvad din chef synes om din indsats, så iværksæt en ”tilfredshedsundersøgelse”. Vi lever i dag i en verden, hvor vi knap nok kan bestille en pizza på nettet, uden at vi skal svare på en kundetilfredshedsundersøgelse. Så manglede det da bare, hvis ikke vi kan efterspørge feedback der, hvor vi tilbringer rigtig mange af vores vågne timer. Formelle møder som MUS samtaler og opfølgningssamtaler kan bruges til at efterspørge denne feedback, men du kan også adressere det mere uformelt, når lejligheden byder sig.

Ledere er også  mennesker

Og nej, denne blog  er ikke et forsøg på en disclaimer for hele ledelsesfaget i Danmark. Det er ikke et budskab om, at hvis lederen ikke passer sit job, så må medarbejderen tage over. Naturligvis ikke. Det er blot en erkendelse af, at ledere også er (en slags …) mennesker – mennesker der begår fejl, der har blinde pletter, og mennesker der selv med de bedste intentioner sjældent bliver helt perfekte.

Så hvis du oplever behov for afklaring og feedback, så benyt lejligheden til at lede lidt opad, og arbejd på at gøre din chef til den leder, som du har brug for.

Gør din chef bedre

Din chef har en stor interesse i at få det bedste ud af dig som medarbejder. Og du har en stor interesse i et have et job, du glæder dig til at stå op til. Udnyt denne fælles interesse til løbende at:

  • Afstemme forventninger til ansvar og opgaver. Du skal vide, hvad der skal til for at opfylde forventningerne, og hvornår du er i mål.
  • Søge feedback, hvis du ikke får den. Og søg uddybning hvis feedback’en ikke er tilstrækkelig.
  • Give din chef feedback på samarbejdet set fra din stol. Hvad fungerer godt, hvad kunne du godt bruge mere af?
  • Gøre opmærksom på, hvis du mangler noget for at kunne varetage dit job på fornuftig vis.

Har du brug for inspiration til at kunne sparre med din chef?

Hvis du er CA-medlem, kan du få gratis sparring og karriererådgivning