Bliver du smittet af kollegaens negative energi?

DecorativeAf Rikke Østergaard - mentaltræner og erhvervssociolog

Jo travlere vi har, jo langsommere skal du gå, siger jeg til mig selv. 

Det råd fik jeg af min første chef, da jeg i en al¬der af 19 år arbejdede som tjener på en stor og anerkendt restaurant i Tivoli. Det var højsæson, og vi havde meget travlt. En aften havde vi mere travlt end ellers, og pludselig var der problemer i køkkenet. Der gik længere og længere tid mellem, at retterne var klar til servering, og gæsterne begyndte at blive sultne og utålmodige. 

Vi manglede personale på gulvet, så jeg drønede rundt mellem bordene uden at kunne servere den mad, der var bestilt. Jeg var ny i jobbet og ville gerne imponere både min chef og mine kolleger, så derfor næsten løb jeg igennem restauranten for at nå at komme hen til alle bordene og fortælle kunderne, at deres mad var på vej. Pludselig trak min chef mig til side, så vredt på mig og sagde så i en skarp tone: 

”Rikke, én ting skal du huske: Jo travlere vi har, jo lang¬sommere skal du gå!” 

Jeg studsede over det, han sagde, for jeg ville jo bare gøre det så godt. Han forklarede, at jeg skabte panik i restauranten og sendte et signal til kunderne om, at vi ikke havde tingene under kontrol. Og det gjorde gæsterne usikre.

”Du har ansvaret for energien på gulvet. Vil du sende et signal om, at alt er kaotisk, eller vil du sende et signal om, at vi har alt under kontrol?” spurgte han mig retorisk og konkluderede: ”Sæt tempoet ned!” 

En enkelt person kan ødelægge stemningen

Dengang forstod jeg ikke, hvor værdifuldt det råd rent faktisk var, men jeg tog det med mig. Og i dag ved jeg, at én enkelt person kan ødelægge stemningen i en restaurant, en afdeling eller til et gruppemøde – hvor som helst. 

Det kræver social og følelsesmæssig intelligens at tage styring og få kontrol over den nedbrydende og negative energi, som pa¬nik, stress, frygt og andre negative følelser skaber. Derfor handler det om at stoppe den negative smitte og forebygge, så den ikke kommer igen.

Samlet kan vi kalde den form for negativ følelsespåvirkning for følelsesforurening. Når vi er negative og stressede, sender vi dårlig energi ud – næsten ligesom en skorsten, der af og til sender sort røg af sted. Sort røg/dårlig energi svæver af sted over store afstande, påvirker vidtrækkende og sætter samtidig aftryk på de nære omgivelser, som i det her tilfælde er vores kolleger. 

Når vi har en dårlig dag, ved vi som regel godt, at det har en indvirkning på dem, der er omkring os. Det farlige ved følelsesforurening er, når vi ikke er bevidste om, hvor me¬get vores humør påvirker og forurener andre menneskers hverdag. 

Stop energidræberen 

Når en person får lov til at styre stemningen i en afdeling i en negativ retning, sluger det energien og skaber utryghed. Det smitter, når en person er stresset eller presset. Det kan være en medarbejder, der ikke kan overskue alt det, han skal, eller som oplever sygdom i sin nærmeste familie og derfor er ude af den. 

Det behøver ikke altid handle om arbejdsopgaverne. Det kan også være, at medarbejderen er en nybagt forælder, der er presset i forhold til sine basale behov og for eksempel ikke sover nok. Samlet kan vi sige, at de, der sluger energi fra andre, er energidræbere. 

Vi er alle sammen mennesker, og alle kan have en dårlig dag. Det er ikke forbudt at blive følelsesmæssigt påvirket af det, vi oplever. Men det er vigtigt at vide, at når det sker, så påvirker det ikke kun os selv. 

Det påvirker mange mennesker omkring os. Faktisk viser forskning, at negative følelser smitter helt ud i tredje led. Det vil sige, at det altså ikke længere kun handler om Preben, men også om hans kolleger og deres familier. Når Preben er presset på arbejdet, bliver kollegerne påvirket, og så kommer de hjem til deres familier og påvirker dem negativt. 

Vi har et ansvar for ikke at smitte

Netop derfor har vi et ansvar for ikke at hive andre ned, hvis vores eget humør svinger den negative vej. Og vi har også et ansvar for at være mere bevidste om, hvordan vi påvirker andre i det hele taget. 

Hvis en leder ikke hilser på sine medarbejdere, påvirker det stemningen. For lederen handler det måske om, at han er koncentreret, fordi han er på vej til et vigtigt møde, og mentalt allerede er i mødelokalet og i gang med de afgø¬rende forhandlinger, så han slet ikke ser de medarbejdere, han passerer på gangen. 

Men for de mange medarbejdere, han går forbi, virker det, som om der er noget galt. De bliver smittet med lederens ekstremt fokuserede og lukkede attitude og tænker måske: Er der sket noget? Måske er han ikke tilfreds med mit arbejde? Bare jeg ikke bliver fyret … Vi mennesker har en tendens til at tro, at dårlig energi omkring os har noget med os selv at gøre.

Vi smitter vores flok

Vi mennesker har brug for at føle os som en del af flokken og føle os tilpas i gruppen. Vi udvikler os positivt, når vi mærker, at vi har mulighed for at blive en endnu bedre udgave af os selv i det miljø, vi er i. 

Det ligger dybt i os fra urtiden, hvor vores overlevelse afhang af, at vi blev accepteret af flokken, og at vi stod sammen. Derfor kommer vi ubevidst og naturligt til at bruge vores energi forkert, hvis vi pludselig ikke føler os trygge i den flok, vi indgår i – i det her tilfælde sammen med vores kolleger på vores arbejdsplads. 

Vi er ikke individer, der kan klare os selv, men flokdyr, og vi smittes af flokken, ligesom vi smitter flokken med vores opførsel. Vi smitter selvfølgelig ikke negativt med vilje. Vi skal have overskud til at smitte positivt, og derfor er den mentale sundhed også så vigtig her. Forskning viser, at vi i 95 til 99,9 % af tiden er i vores vaners og følelsers vold.

Kommer der en ind i flokken, som er ramt af stærke følelser som vrede eller frygt, reagerer alle i flokken på det, for det er vi programmeret til fra naturens side. Alle køer på en mark løber, hvis en ko bliver bange. Det samme gør sig gældende hos os mennesker, medmindre vi er meget be¬vidste om ikke at hoppe med på en eventuel falsk alarm. Det er her, følelsesforureningen kan blive fatal.

Du har magten

Det kan måske lyde voldsomt, at én person kan afgøre så meget for så mange, men det er sandt. Den gode nyhed er, at det også kun kræver én person at vende stemningen i en afdeling – så længe den person har mod og magt til at gøre det. Som medarbejder kan du selv gøre meget, men det er lederen, der har det fulde ansvar for at ændre stemningen, hvis den ikke er god. 

Det kræver, at lederen tør erkende, at der er en smittekilde, tager ansvar og stopper smitten. Alle kan have den følelsesmæssige magt, men det kræver en leder at vise vejen, og hvis medarbejderne har tilliden, vil de følge efter. For som vi lige har lært, så smitter vi jo hinanden. Og det går begge veje. Du har magten til at afgø¬re, om smitten skal ske med positive eller negative følelser. 

Kontroller dine pile

En gammel buddhistisk lignelse fortæller os noget om vores reaktioner, når livet bogstaveligt talt rammer os. Buddha spurgte en elev: 

”Hvis en person bliver ramt af en pil, er det så smertefuldt?”

”Ja, det er det,” svarede eleven. 

Buddha stillede endnu et spørgsmål: ”Hvis denne person bliver ramt af en anden pil, er det så endnu mere smertefuldt?”

”Ja,” svarede eleven. 

Så forklarede Buddha: ”I livet kan vi ikke altid kontrollere den første pil. Den anden pil er imidlertid vores reaktion på den første. Med denne anden pil kommer muligheden for valg. Vi kan øve os, så vi ikke selv skyder en pil efter den første, der ramte os. Vi kan undgå at forværre situationen ved at stoppe op og ikke i vrede, afmagt eller lignende sende en ny pil af sted.”

Vores individuelle følelsesmæssige og psykologiske reaktioner på kriser og anden modgang er naturlige og meget menneskelige. Men sandheden er, at de ofte bringer os mere lidelse ved at indsnævre og forvirre vores sind og forhindre os i at se det bedste handlingsforløb. 

Du reagerer måske ekstra voldsomt og aggressivt på en bilist, der overhaler dig et farligt sted på landevejen, fordi du er sent på den og i forvejen mærker uro i kroppen. 

Eller du bliver rødglødende, fordi dit sæde i toget er dobbeltbooket, og du havde set frem til at arbejde koncentreret ved bordet ved vinduespladsen, og det sker efter en morgen, hvor du ikke kunne komme ud ad døren, fordi børnene græd og ikke ville i børnehave. 

Pilen har altså ramt dig. Spørgsmålet er så, om du begynder at råbe af de andre bilister, togkontrolløren eller dine medpassagerer – altså om du selv sender en pil af sted. 

Uanset hvordan du vælger at reagere på den pil, der ramte dig, er det den, du skal koncentrere dig om. Vi skal alle øve os i at modstå den følelsesmæssige negativitet, andres handlinger smitter os med. 

Du kan kontrollere dine egne handlinger og vælge en vej, der gør, at andre vil følge dit eksempel. Men det kræver, at du er bevidst om dine handlinger, og at du ind imellem stopper op og spørger dig selv:

  • Hvad spreder jeg selv – positiv eller negativ energi?
  • Hvilke pile bliver jeg ramt af?
  • Hvordan håndterer jeg pilene? 
  • Skyder jeg flere pile mod mig selv?
  • Skyder jeg pile mod andre, når jeg selv er blevet ramt af en pil?

DecorativeKøb Rikke Østergaards nye bog med rabat

Denne artikel er et uddrag fra Rikke Østergaards nye bog 'Vi havde en fest på arbejdet, men så kom Preben', der udkommer den 1. februar 2021. 

Hvis du køber bogen på Saxo.com inden den 31. januar 2021 og bruger rabatkoden CA15, får du 15% i CA-rabat. 

Der er dog først forventet levering den 1 februar, når bogen udkommer. 

Rikke Østergaard

Rikke er erhvervssociolog og har desuden en B.A. grad i filosofi og buddhistisk psykologi. Rikke har skrevet bøger om mentaltræning og taknemmelighed og er en efterspurgt foredragsholder. Læs mere om Rikke Østergaard på www.rikkeostergaard.com