Bryd vanen og nå dine mål

Af Thomas Plesner, CA

Et af de spørgsmål, som konsulenten og foredragsholderen Torben Wiese ynder at stille sit publikum, er: "Er du leder i dit eget liv?" Og svaret er desværre kun i sjældne tilfælde et klart "JA". For virkeligheden er, at mange af os overlader små såvel som store beslutninger til andre - og dermed mister vi i en vis udstrækning herredømmet.

Den menneskelige natur

Torben Wiese giver to grunde til, at vi overlader beslutningerne til andre. For det første fordi vi ikke opstiller klare mål. Og hvis vi gør, er det kun fysiske og materielle mål om f.eks. motion, karriere eller bolig. Men de bløde værdier bliver der ikke opstillet mål for. Lykke, kærlighed, tryghed mv. er nogle af de ting, der vægter højest hos den enkelte. Men det er ikke noget, vi er vant til at tale om og arbejde målrettet med.

Den anden grund er vaner. Helt grundlægende er mennesket et udpræget vanedyr, fordi menneskets grundlæggende behov helt tilbage fra stenalderen er tryghed. Og der er unægtelig noget trygt ved at gøre tingene, som man plejer.

Bryd ud af komfortzonen

Derfor handler det ifølge Torben Wiese om at komme ud af 'komfortzonen' og ændre de vaner, der fastholder dig i dit livsmønster. Og selvfølgelig helst lave ændringerne frivilligt og proaktivt, så det ikke er udefra kommende forhold som f.eks. stress, forlist parforhold eller økonomiske problemer, der tvinger dig til ændringerne.

"Hvis vi skal bruge en analogi, kunne det være det klassiske billede af en fyr, der 'hænger ud' i baren", uddyber Torben Wiese. "Han bliver nødt til at bryde ud af sin 'komfortzone' og spørge den yndige pige, om hun vil danse, for inderst inde ved han jo godt, at det er ved at tage kontakt til hende, at han kan opnå lykke."

"Kunsten er så, at vi skal omprogrammere vores hjerner, så vi ikke automatisk sætter lighedstegn mellem tryghed og 'plejer', men bliver åbne for, at trygheden ofte ligger i det nye. Men det er bestemt heller ikke umuligt at lære" siger Torben Wiese og tilføjer med et smil: "Det er jo derfor, jeg har skabt 'Vanebryderuddannelsen'.

Do it now!

"Mange har en tendens til at udskyde en beslutning. Vi venter til børnene flytter hjemmefra, til vi får bedre råd, eller hvad ved jeg. Men det er at skubbe ansvaret fra sig. Prøv i stedet at handle mere aktivt. Tag hånd om de små problemer, for de har det med at vokse sig store med tiden" siger Torben Wiese og slutter med følgende råd:

  • Find dine ægte, inderste mål
  • Tag ansvar
  • Lev dit liv ud fra dine præmisser, ikke dine omgivelsers

Om Torben Wiese

Torben Wiese har 25 års erfaring indenfor både salg, ledelse, samarbejde og forandringer. Han har, som en af de mest benyttede konsulenter, undervisere og foredragsholdere inspireret, motiveret og udviklet over 950 danske og udenlandske virksomheder samt kommuner og offentlige institutioner, og over 30.000 ledere, sælgere og medarbejdere igennem foredrag, kurser, coaching og sparring. Desuden er han forfatter til bestselleren "Bryd vanen - og nå dine mål" og står bag 'Vanebryderuddannelsen'. Se mere på www.habitmanager.com