Decision Dynamics – Karrieremodellen™ – i samarbejde med CfL-Center for Ledelse

Find din rette karrierevej - Er der det rette match mellem din karriere og det, du virkelig motiveres af? Og kan du få mere ud af dine karrierevalg, hvis du følger de karrieremotiver, der betyder mest for dig?

Som medlem i CA kan du få kortlagt din karriereprofil. Det sker gennem profilværktøjet Karrieremodellen™, som CA bruger i samarbejde med Center for Ledelse.

Decision Dynamics Karrieremodellen™ er baseret på mange års international, videnskabelig forskning og kan bruges til at vise, hvad der driver mennesker, og hvad den enkelte dermed fortolker som karriere.

Mange virksomheder bruger Karrieremodellen™ som udviklings- og rekrutteringsværktøj og med mere end 500.000 individuelle karriereprofiler er det et af de mest udbredte værktøjer i verden til at undersøge og udvikle bedre forståelse af karrieremønstre og drivkræfter i karrieren.

Gør du det, som du brænder for?

Karrieremodellen™ kortlægger din karriereretning og dine karrieremotiver. Denne kortlægning giver mulighed for at identificere, om der er balance mellem dine karrieremotiver og din karriereretning, eller om du bør afprøve andre muligheder, der i højere grad vil motivere dig og øge din trivsel på jobbet. Og det behøver ikke kun være ved at søge nye jobs, at disse behov kan opfyldes. Karrieremodellen™ er et værktøj, der også kan anvendes i forbindelse med din MUS Samtale.  

4 Karrierestile der beskriver din profil

Karrieremodellen™ skelner mellem fire måder at se karriere på:

• Ekspert: Dit fokus er rettet mod én bestemt form for beskæftigelse, og det er vigtigt for dig at mestre færdigheder, viden og opgaver på netop dit felt.

• Lineær: Du fokuserer på at komme opad, typisk i et hierarki i en organisation. At skabe resultater, at have magt og at blive forfremmet er vigtigt.

• Udvidende: Dine nye jobvalg bygger oven på tidligere valg, så du kan udvikle dig sidelæns. Udvikling af dig og andre er vigtig.

• Episodisk: Du ændrer ofte arbejdsområde, organisation og/eller job. Variation og uafhængighed er vigtigt for dig.

Karrieremodellen™ kan vise dig, hvad du bevidst går efter karrieremæssigt, og hvordan det passer med, hvad der inderst inde motiverer dig.

Sådan bruger du Karrieremodellen™ i CA

CA har gennem flere år udbudt Karrieremodellen som et kursusforløb, hvor man får:
• Opdateret viden om karriereretninger & karrieremotiver.
• Resultaterne af din egen karriereprofil, og får idéer til at anvende denne i dine fremtidige karrierevalg og karriereprioriteter

På grund af Corona er alle fysiske kurser for tiden aflyst - men nogle af CA's karriererådgivere benytter Karrieremodellen™ som et af flere mulige værktøjer i vores karriererådgivning.