Det handler ikke bare om at vinde

Af Lanna Maarouf-Petersen

Hvert år giver Venture Cup unge studerende med en iværksætter i maven mulighed for at afprøve deres forretningsidéer. Med to årlige nationale konkurrencer får studerende mulighed for at afprøve deres forretningsplaner og modtage konstruktiv feedback på disse. De bedste løber af sted med kontante præmier, der kan give liv til de studerendes iværksætterdrømme.

Sensohive er et af de hold, der er udvalgt til Startup Competition finalen. Den 19. juni 2015 skal de konkurrere mod 17 andre hold i seks forskellige kategorier. Vinderholdet går derfra med 225.000 kr. til at videreudvikle deres idé og virksomhed.

Fra bachelorprojekt til produktudvikling

Sensohive består af Casper Harlev (stud.PDI - civilingeniør), Tobias Ejersbo (stud.PDI - civilingeniør), Patrick Henry (stud.jur.), Christian Lolk (produktionsingeniør), Tim Larsen (robotingeniør), Mads Riel (stud.IT – ingeniør) og Peter Haagerup (stud. elektroingeniør). Projektet startede op, da Casper og Tobias skrev bachelorprojekt sammen hos en større dansk virksomhed. De arbejdede på det tidspunkt med at få lavenergiteknologier til at sende data og blev inspireret til applikationsmuligheder til smart-homes;

”Siden da har projektet drejet sig over i en mere industriel applikation, og projektteamet er ligeledes blevet udvidet”, fortæller Casper Harlev.

Sensohive har udviklet en trådløs temperatur- og luftfugtighedssensor, der trådløst sender data af sted fra sensoren. Denne information bliver samlet op af en centralt placeret modtagerboks, som samler al data ind fra de omkringliggende sensorer i en radius på en kilometer.

Modtagerboksen er koblet til internettet, hvorefter dataen samles i databaser online, hvor Sensohive kan fremvise det i et online interface. Her kan brugeren se historisk visning i grafer og se, hvordan situationen ser ud lige nu.

”Vi er i dag ved at producere den første batch sensorer, som vi skal dokumentere den fulde besparelse for, for vores kunder. Vi installerede i første omgang vores sensorer i en række fynske gartnerier, men mulighederne er jo mange med så generisk et produkt som dette. Derfor er vi også i dialog med en række entreprenørvirksomheder om at støbe vores sensor ned i beton for at måle tørre-hærdeprocesser på insitu støbningen”.

Det vigtige ved Venture Cup er feedback og netværk

Det er ikke første gang, at Sensohive har sendt en ansøgning til Venture Cup. Første gang kom de ikke videre, og ifølge Casper, er det vigtigste da heller ikke at vinde;

”Vi tager som udgangspunkt imod alle muligheder for at få feedback og afprøve vores forretningsmodel. I Venture Cup ”vinder” man uanset, hvad man sender ind. Hvis du ikke kommer videre, modtager du som minimum feedback på din ansøgning. På den måde kan du også afprøve din forretningsmodel samt den måde, du præsenterer det på”.

Casper påpeger, at Sensohive af samme grund har ”ja-hatten” på, og tager imod alle opfordringer til at pitche konceptet. Han håber, at deres deltagelse i Venture Cup kan skabe nogle interessante kontakter, der kan åbne op for deres virksomhed. Selvom pengepræmien vil lande et godt sted, så understreger han, at netværksmuligheder samt feedbacken er lige så vigtig ved deltagelsen. Hvis Sensohive skulle komme hjem med de 225.000 kr., skal pengene gå til den kommende dokumentation af produktet til gartneriet samt de kundetest, som de planlægger at lave til nedstøbning i beton.

Prioritering mellem studie og arbejde

Sensohive har søgt støtte gennem iværksætterpilotordningen, hvor de herigennem har fået tre ekstra medarbejdere på projektet. Det har givet dem mere tid og arbejdskraft, men det har ikke altid været lige så let at jonglere mellem studie og iværksætterdrømme. Casper fortæller;

”Det var virkelig en svær periode, da vi startede. Vi skulle konstant prioritere studie, studiearbejde og Sensohive. I forbindelse med at vi fik muligheden for at komme på iværksætterpilotordningen fra februar, kunne vi udelukkende fokusere på Sensohive. Det er formentlig hovedårsagen til, at vi har chancen for at komme i mål indenfor en rimelig tidshorisont”.

På trods af at nogle af teammedlemmerne er i praktik, og andre studerer, så bruger de syv medarbejdere samlet set 1250 timer om ugen på projektet. De har et mål om, at de indenfor de næste par år får implementeret deres sensorsystem i flere forskellige industrier med forskellige typer af sensorer.

Caspers råd til andre med iværksætterdrømme

  1. ”Det vigtigste råd, som jeg vil give væk, er, at man ikke skal gøre det alene. Det er meget sjældent, at man ser succesfulde projekter i bl.a. Venture Cup søsat af iværksættere, der arbejder alene”.
  2. ”Fortæl alle om din idé. Ingen idéer bliver udviklet ved at gemme det i kælderen. Idéer skal ud i netværk og udvikles, og nye perspektiver kommer til. Jeg er af den overbevisning, at der opstår mange idéer verden over hver dag, og mange er faktisk identiske. Det handler derfor ikke så meget om at få den gode idé, men i langt højere grad om at eksekvere den gode idé. Man skal ikke være bange for, at folk skal stjæle ens idé. Mange vil rent faktisk bare hjælpe en med deres netværk i ryggen”.