Efterløn – hvis du er født i 1954 -1955

Når du er født i 1954-1955 har du mulighed for at gå på efterløn og trække dig tilbage fra arbejdsmarkedet  op til 5 år før folkepensionsalderen

Efterløns- og folkepensionsalder:

Er du født i perioden

Tidligst på efterløn

Max år på efterløn

Folkepensionsalder

1. januar - 30. juni 1954

60 ½ år

5 år

65 ½ år

1. juli - 31. dec. 1954

61 år

5 år

66 år

1. januar - 30. juni 1955

61 ½ år

5 år

66 ½ år

1. juli - 31. dec. 1955

62 år

5 år

67 år

 

Efterlønsbevis

Når du når efterlønsalderen, og i øvrigt opfylder betingelserne for at gå på efterløn, får du et efterlønsbevis fra CA. Beviset giver dig bl.a. ret til at gå på efterløn, selv om du senere bliver syg.

2 års-reglen

2 års-reglen går ud på at vente med at gå på efterløn i mindst 2 år efter udstedelse af efterlønsbeviset og i denne periode arbejde i 3.120 timer (fuldtidsforsikrede) / 2.496 timer (deltidsforsikrede). Reglen har betydning for din efterlønssats, pensionsmodregning og optjening af skattefri præmie.

Efterlønssats

Går du på efterløn, før du opfylder 2 års-reglen, er efterlønssatsen højest 91 % af maksimale dagpenge (203.472,- kr./år). Opfylder du 2 års-reglen, er efterlønssatsen højest 100 % af maksimale dagpenge (223.596,- kr./år).

Pensionsmodregning i efterlønnen

Pensionsselskaberne indberetter et halvt år før efterlønsalderen værdien af dine pensionsordninger til a-kassen. På www.pensionsinfo.dk kan du se størrelsen af dine danske pensionsordninger.

Opfylder du ikke 2 års-reglen, skal der ske modregning i efterlønnen for alle dine pensionsordninger, uanset om dine pensioner bliver udbetalt sammen med efterlønnen eller ej. Det gælder alle pensioner, som er oprettet som led i et ansættelsesforhold eller private pensioner, hvor der er givet skattefradrag ved indbetaling. Der modregnes også for tilsvarende udenlandske pensionsordninger. Det gælder også for opsparing fra Lønmodtagernes Dyrtidsfond.

- For de pensioner, der ikke er udbetalt sammen med efterlønnen, fastsættes et beregningsgrundlag på 80 % af den årlige ydelse af dine livsvarige pensioner og 5 % af depotværdien for dine øvrige pensioner. Din efterløn nedsættes med 60 % af beregningsgrundlaget efter et fratrukket bundfradrag på 15.700,- kr.

- For de pensioner, der er oprettet som led i et ansættelsesforhold, og som udbetales sammen med efterlønnen, bliver efterlønnen nedsat med 50 % af den udbetalte pension.

Opfylder du 2 års-reglen, er det kun løbende udbetalinger fra pensioner oprettet som led i et ansættelsesforhold, der medfører fradrag i efterlønnen. I så fald nedsættes din efterløn med 55 % af den udbetalte pension.

Skattefri præmie hvis du udskyder efterløn

Hvis du venter med at gå på efterløn og fortsætter med at arbejde, vil du kunne optjene skattefri præmie.

Når du har opfyldt 2 års-reglen, kan du begynde at optjene timer til skattefri præmie. Du optjener en skattefri præmie for hver 481. time, du arbejder. Du kan optjene op til 12 præmier - den maksimale skattefri præmie udgør 160.992,- kr. (fuldtidsforsikrede) / 107.328,- kr. (deltidsforsikrede). Den skattefri præmie udbetales ved folkepensionsalder.

Seniorjob

Hvis din ret til dagpenge udløber 5 år før efterlønsalderen, har du ret til et seniorjob frem til du kan gå på efterløn. Et seniorjob er en ekstraordinær ansættelse i kommunen på sædvanlige løn- og ansættelsesvilkår. Læs mere om seniorjob

Efterlønsbidrag tilbage

Hvis du på et tidspunkt finder ud af, at du vil framelde dig efterlønsordningen, bliver pengene i stedet overført til en af dine pensionsordninger, hvor de så vil blive beskattet ved udbetalingen af pensionen.