En kop kaffe og nye input til arbejdslivet - erfaringer fra et mentorforløb

Af Ole Strand - CA karrierepartner og a-kasse

Da Niels Henrik blev mentor for Louise fik de begge nye input til arbejdsliv og karriere. Hun fik sparring til jobudfordringer og trak på Niels Henriks netværk. Han fik udfordret sin vanetænkning og et frisk pust.

Det startede egentlig med, at forudsætningerne blev vendt helt på hovedet.

Louise var som forholdsvis nyuddannet blevet ledig, og havde fået Niels Henrik Meedom som mentor for at få input og sparring til at komme tilbage i job. Men da mentorforløbet startede, havde hun i mellemtiden fået job som fuldmægtig i uddannelses- og forskningsministeriet, mens Niels Henriks job som afdelingsdirektør på Aarhus universitet var blevet nedlagt, så han var ledig. 

Louise og Niels Henrik har typisk mødtes på en café 1-1½ time hver anden måned i det meste af et år. Så har der været tid til, at følge op på udviklingen siden sidst og tage fat på nye emner.

"Jeg er ansat i en tidsbegrænset projektansættelse, så jeg skal finde ud af, hvad jeg vil efter den. Og der har Niels Henrik været rigtig god til at støtte op om mine overvejelser. Han har også været god at sparre med mig om de udfordringer, der kan være når man starter i et nyt job", siger Louise. 

I tvivl om karrierevejen

Men samtidig gik Louise og overvejede. om en karriere i centraladministrationen virkelig var det, hun ville. 

"Mit job lige nu handler primært om sagsbehandling, men på længere sigt kunne den karrierevej også føre til ministerbetjening, hvor man også skal agere politisk. Det så jeg som lidt af en udfordring, som jeg gerne ville vide mere om. Men selvom Niels Henrik har masser af erfaring fra NGO'er og forskningsverdenen, har han aldrig arbejdet i centraladministrationen. Så der var vi på bar bund", siger Louise.

Niels Henrik ringede til en ven

Hvis der er noget, man ikke kan selv, må man ringe efter en ven. Niels Henrik trak på sit netværk og fik fat i en ven, der har gjort karriere i et andet ministerium, og som dagligt arbejder som chefkonsulent i krydsfeltet mellem jura og politik.  

"Vi mødtes til en kop kaffe og fik en god lang snak om at gøre karriere som embedsmand, og de udfordringer, der kan være. Hun var rigtig sød og øste af sine erfaringer og gav gode råd, så jeg gik derfra med meget mindre tvivl og usikkerhed", siger Louise. 

Få en mentor

Louise kan varmt anbefale andre nyuddannede, at få en mentor.

"Som nyuddannet kan man godt være i tvivl om mange ting, når man starter i job, og som du måske helst ikke vil tale med chef og kolleger om. Så er det fint, at have en mentor, som du ikke har noget i klemme overfor, og som du kan sparre med. Det har i hvert fald betydet, at jeg hurtigere har lært mig at agere i en offentlig forvaltning", siger Louise.

Mentor-afmystificering

Niels Henriks opgave har især været, at lytte til hendes overvejelser og hjælpe med, at sortere i hendes input.

"Det handler bl.a. om usikkerhed om, hvad der er kutyme på arbejdspladsen. Ting, som man som erfaren rotte tager for givet, men som ikke er det, når man lige er startet. Så en vigtig del af processen var også at afmystificerere arbejdslivet og hjælpe med at knække koderne", siger Niels Henrik Meedom.

Frisk pust og nye input

For Niels Henrik Meedom har mentorforløbet også givet nye input.

"Når man har været på arbejdsmarkedet i mange år, er der ikke meget der kan overraske en. Du gør tingene på en bestemt måde, og kender alle kutymer og tricks på arbejdspladsen. De unge er meget mere usikre, men kommer også med en uspoleret ansvarsfølelse, og et gå-på-mod, som vi andre kan blive inspireret af. Som erfaren kan man godt komme ud af kontakt med, hvordan de unge ser verden, så at være mentor for Louise, har været et frisk pust", siger Niels Henrik Meedom, der for længst er tibage i job som projektleder ved Eriksholm Research Centre.