Er IQ-test kommet for at blive?

Af Lars Ulrik Jeppesen

Er du endnu ikke blevet IQ-testet, så kommer du med stor sandsynlighed til at opleve det i fremtiden.

En del har prøvet dem, mange frygter dem og endnu flere tvivler på, om deres resultater overhovedet har sin berettigelse i forbindelse med rekrutteringer. Jeg taler om IQ-test/intelligenstest/omtankeprøver/logiske test. Ja ”kært barn har mange navne”, men fælles for dem alle er, at test er kommet for at blive, og de bliver mere og mere udbredte. 

For lidt over 100 år siden, da man så de første værktøjer, der blev anvendt til at måle på intelligens og logisk formåen, var det et meget ensidigt intelligensbegreb, der blev anvendt. Vi skulle helt op i 1980’erne, før et mere nuanceret intelligensbegreb blev bragt på banen. Dog viser det sig stadig, at det er de selvsamme skalaer, der måler den logiske formåen bedst – hovedsageligt de menneskelige kognitive evner.

Er der økonomisk fornuft i at bruge intelligenstest?

Egentlig er det ikke dit problem, at rekrutteringer er en bekostelig affære, men det får ofte konsekvenser for dig (og det du bliver udsat for i en rekrutteringsproces) En rekruttering af en nyuddannet cand.merc. til en funktionærstilling kan let løbe op i 250.000 kroner alt indberegnet (og der er beregninger der tyder på, at beløbet skal være langt højere).

Med det som udgangspunkt, så er det ikke underligt, at virksomheder/organisationer gerne vil gardere sig så meget som muligt for at udgå fejlrekrutteringer, der let kan komme til at koste det dobbelte. Derfor tages en del forskellige udvælgelsesværktøjer i brug – heriblandt IQ-test/omtankeprøver.

1 ud af 4 virksomheder bruger IQ-test – så er det nu også fornuftigt? 

IQ-test er populære i udvælgelsen, fordi der er ganske enkelt stærk statistisk sammenhæng mellem at anvende en IQ-test som værktøj i udvælgelsen og at opnå succes med at vælge den rigtige kandidat. Dette fremgår af et stort feltstudie fra 1998 omkring de sidste 85 års forskning inden for udvælgelsesmetoder, og hvor tæt de hver især kommer på sandheden. Dette fremgår af figuren nedenfor, hvor du også kan se, at ikke alle udvælgelsesmetoder er lige succesfulde til at forudsige (prædicere) fremgang i arbejdslivet.

Endvidere er decimaltallene, som er vist ud fra de forskellige udvælgelsesmetoder, et udtryk for den enkelte udvælgelsesmetodes prædiktive validitet (metodens evne til at forudsige sandsynligheden for personens fremgang i arbejdslivet ved brug af den udvælgelsesmetode). Eksempelvis vil brugen af intelligenstest sammen med det strukturerede interview i en rekruttering ifølge Smith & Hunter (1998) betyde, at man har en prædiktiv validitet på 63 %. Eller at man vil ramme rigtigt i 63 % af tilfældene ved at beslutte sig på basis af resultater fra disse to udvælgelsesmetoder.
Brug af IQ-test og andre test i rekruttering

Figur 1: Værdien af udvælgelsesmetoder, baseret på Smith & Hunter (1998)

Undersøgelser fra CA a-kasse viser, at kun 25% af virksomhederne anvender intelligenstest i rekrutteringer.  Er det så fornuftigt at ”kaste fokus” på disse typer af test som udvælgelsesmetode?

Ifølge forskningen (som underbygges af Smith & Hunter 1998), så er test/metoder, der måler på intelligens, blandt de bedste værktøjer og metoder vi kender til, når det handler om udvælgelse. Flere ting tyder på, at hvis den rekrutterende virksomhed kun brugte et udvælgelsesværktøj, så vil intelligenstest (omtankeprøver) være et af de værktøjer, der alt andet lige ville skabe den stærkeste træfsikkerhed i udvælgelsen.

Kan man hæve sit intelligensniveau?

Dette spørgsmål har optaget psykologer, psykiatere, hjerneforskere… lige så længe, som man har fokuseret på området, og de er ikke blevet mere enige om det de seneste 100 år. Der er ikke rigtigt nogen der tror på, at en gennemsnitlig begavet person med noget passende træning pludselig bliver ”Mensa - Material”, men eksempelvis hjerneforskere og neuropsykologer mener, at vi kan påvirke 10-15% og måske helt op til 25% af vores intelligens-niveau.

Så med andre ord, kan betale det sig at træne op til, at du skal testes på din intelligens. Men hvordan gør DU bedst det? Der findes både flere gratis test på nettet og bøger ”spækket” med intelligensopgaver, som du kan træne dig med. Og der er noget, der tyder på, at jo flere gange du øver dig, jo mere øger du din evne til at forholde dig logisk og objektivt til tal, ord og mønstre. Så det er bare med at komme i gang med at træne sig og øve sig.

Er det etisk forsvarligt at teste på intelligens/metal kapacitet & logisk formåen?

En af grundene til at stadigt flere tager afstand fra at blive testet – både på personlighed og intelligens – skyldes dels manglende viden, men nok i endnu højere grad, at de tidligere har haft dårlige oplevelser i forbindelse med at blive testet.

Men skal du bare acceptere at blive testet, og er du uden rettigheder i den sammenhæng? Et fair spørgsmål, som mange sikkert har spurgt sig selv om. Og ja, der er regler, som sikrer dine rettigheder, så du er beskyttet til en vis grad. Først og fremmest er du sikret via datalovgivningen. For at undgå dårlige oplevelser, skal du naturligvis kende til dine rettigheder, kende til etik i testbrug og ikke mindst vide, hvor du kan finde flere informationer om emnet.

Uanset hvad testen ellers måler på, så er dine generelle rettigheder:

  • Du har ret til at få en tilbagemelding givet af en certificeret bruger af testen.
  • Virksomheden SKAL HAVE din accept (skriftligt) til at opbevare dine testresultater og ikke længere end 6 måneder af gangen, med mindre de indhenter endnu en accept fra dig endnu en gang.

Du har også ret til:

  • At vide hvorfor virksomheden vælger at teste dig.
  • At vide hvad virksonheden skal bruge testen til, hvem der får adgang til at se din test og hvordan virksomheden generelt opbevarer dit testresultat, hvor god validiteten og reliabiliteten for testen er og information om hvor du kan læse mere om dette.

Så når alt kommer til alt…

Så er det en god idé at anvende IQ test i udvælgelsen. Du kan forvente at støde på sådanne test mere og mere ifm. rekrutteringer. Der eksisterer retningslinier, der bør følges af virksomheder der anvender test som del af deres udvælgelse. Du har rettigheder, som skal følges, og du kan læse mere om disse - evt. på https://www.personvurdering.dk/

Det er generelt en god idé at forberede dig inden du skal testes…

Jo mere du træner – jo bedre bliver du. Find evt. bøger om IQ-test på biblioteket med opgaver, du kan bruge til at træne dig på.


CA tilbyder gratis personprofilanalyse og IQ-test til alle medlemmer.