Etik

CA arbejder løbende for at sikre kvaliteten af mentorordningen. Dette gør vi bl.a. gennem vores medlemskab af EMCC European mentoring and coaching council - Denmark.

  • CA er ansvarlig for udvikling og implementering samt drift og support af mentorordningen. CA opstiller rammer og spilleregler samt forestår matchning mellem mentorer og mentees.
  • Ansvaret for mentor/menteerelationen ligger hos deltagerne, der har en forpligtelse til indbyrdes forventnings- og målafklaring på første møde.
  • Relationen mellem mentor og mentee er fortrolig.
  • Relationen mellem mentee og mentor er privat, og ansvaret for relationen ligger hos deltagerne, der har en forpligtelse til indbyrdes forventnings- og målafklaring på første møde.
  • Såvel mentor som mentee har ret til at sige fra over for emner, der strider imod deres værdier og etiske grundholdninger.
  • Formålet med deltagelse i mentorordningen er ikke rekruttering, hvilket betyder, at hverken mentor eller mentee skal have som mål at ansætte/blive ansat hos hinanden. 

Kort om EMCC

EMCC er et pan-europæisk forum, der arbejder for at styrke kvaliteten i mentoring og coaching og fremme god praksis. Vi er en nytænkende brancheforening, som samler alle, der arbejder professionelt med mentoring og coaching både teoretisk og praktisk. Vi samler aftagere, udbydere og forskere.  

EMCC code of ethics (PDF)