Få indflydelse: Stil op til valg

Kom med i CA's repræsentantskab og få et stærkt netværk og índflydelse på strategiske beslutninger.  

Mange andre a-kasser styres af fagforeninger, men i CA vælger medlemmerne selv ledelsen.

Repræsentantskabet er den øverste myndighed i CA. 13 ud af 26 medlemmer er på valg i 2018. Stil op og bliv en af de 13 nye repræsentanter. Som repræsentant er du valgt for 4 år ad gangen.

I repræsentantskabet kan du:

  • Være med til at lægge linjen for CA’s strategi og udvikling
  • Vælge CA’s bestyrelse eller selv blive valgt til bestyrelsen
  • Få løbende orientering om CA’s udvikling
  • Få adgang til et spændende netværk i erhvervslivet

Repræsentantskabet (RP) mødes som regel to gange om året, typisk en lørdag. Der kan desuden være aktiviteter i forskellige RP-udvalg, men tidsforbruget er relativt begrænset.

Stil op til valget

Meld dig som kandidat til valget ved at klikke på linket og udfylde formularen. Sidste frist for tilmelding som kandidat er 31. januar 2018. Derefter kan der stemmes fra den 1. marts til den 31. marts kl. 15.00.

Info-møder om repræsentantskabsvalg og præsentationsteknik

På CA's valgmøder i januar bliver du klogere på begge dele:

  •        Mød nogle af CA’s repræsentanter og bestyrelsesmedlemmer og find ud af, om du har lyst til at stille op til repræsentantskabsvalget.
  •        Få gode råd til indfange publikum fra erhvervscoach og CA-karriererådgiver André Babikian, der i januar udgiver bogen ’Præsentation’.

Bonus: Efter mødet får du bogen med hjem. 

Kolding den 8. januar 2018

Odense den 9. januar 2018

Gentofte den 17. januar 2018

Aalborg den 22. januar 2018

Aarhus den 23. januar 2018

Der manglede nogen som mig i repræsentantskabet

"Jeg stillede op til repræsentantskabsvalget i 2016, fordi der ikke rigtig var nogen i repræsentantskabet, som passede på min egen profil -  nemlig de studerende og de helt nyuddannede”, siger Rikke Sørensen, der er Commercial graduate i Dansk Supermarked Group.

”Jeg synes, det er vigtigt med et repræsentantskab, som repræsenterer alle medlemmerne, både ledige, selvstændige, chefer og medarbejdere -  og også gerne nogen, der dækker de forskellige faglige områder godt af”.  

Rikke Sørensen blev valgt ind i repræsentantskabet i 2016 – og da repræsentantskabets 35 medlemmer efterfølgende skulle vælge en bestyrelse, blev hun også valgt som suppleant til bestyrelsen.

I CA’s bestyrelse bliver suppleanterne inddraget i bestyrelsesarbejdet på lige fod med bestyrelselsmedlemmerne, og det har givet Rikke mange gode erfaringer.  

”Det har givet mig mulighed for at arbejde strategisk og få nogle erfaringer med bestyrelsesarbejde, som jeg også kan bruge i andre sammenhænge”, siger Rikke. 

Bestyrelsen mødes med repræsentantskabet et par gange om året på workshops om forskellige emner.

”Det er bare fedt, at folk er så engagerede og har fingeren på pulsen. Når vi mødes med repræsentantskabet, får vi altid både friske øjne og gode input til bestyrelsens udspil”, siger Rikke Sørensen.

Jeg har fået indflydelse, strategiske udfordringer og et godt netværk

"½ år som ledig i 2011 har givet mig stor forståelse for de udfordringer brugere af A-kassen står overfor - og en stor interesse i A-kasse markedet og den fremtidige udvikling på et konkurrencepræget marked", siger Helle Broager, der er HR ansvarlig og Direktionsassistent i Unipak A/S. 

"I repræsentantskabet har man mulighed for at få erfaring med hvordan man arbejder med mere overordnede strategiske udfordringer. Det er lærerigt på andre områder end CA, og da jeg var yngre, gav det mig mulighed for at arbejde med nogle mere overordnede opgaver, end jeg på daværende tidspunkt gjorde i mit arbejdsliv",

Helle Broager har været medlem af CA's repræsentantskab siden 2008 og har løbende deltaget i bestyrelsens møder med repræsentantskabet. 

"Jeg sætter stor pris på, at vi som repræsentantskab hos CA får mulighed for at være med til at præge rammerne og principperne for driften af CA. Vi har gode drøftelser til møderne, hvor det store engagement smitter og man fornemmer at der er åbenhed overfor forskellige synspunkter og nye vinkler. Samtidig har vi personligt fået et godt netværk, hvor vi også uden for møderne bruger hinanden til sparring", siger Helle Broager. 

Info-møder om repræsentantskabsvalg og præsentationsteknik

På CA's valgmøder i januar bliver du klogere - både på valget i CA og på præsentationsteknik :

  1. Mød nogle af CA’s repræsentanter og bestyrelsesmedlemmer og find ud af, om du har lyst til at stille op til repræsentantskabsvalget.
     
  2. Få gode råd til indfange publikum fra erhvervscoach og CA-karriererådgiver André Babikian, der i januar udgiver bogen ’Præsentation’.

Bonus: Efter mødet får du bogen med hjem. 
 

Tilmeld dig info-møderne

Møderne er alle afholdt.