Få indflydelse: Stil op til valg

Kom med i CA's repræsentantskab og få et stærkt netværk og índflydelse på strategiske beslutninger.  

Mange andre a-kasser styres af fagforeninger, men i CA vælger medlemmerne selv ledelsen.

Repræsentantskabet er den øverste myndighed i CA. 13 ud af 26 medlemmer er på valg i marts 2022. Nu og frem til den 31/1-2022 kan du stille op og blive en af de 13 nye repræsentanter. Som repræsentant er du valgt for 4 år ad gangen.

I repræsentantskabet kan du:

  • Være med til at lægge linjen for CA’s strategi og udvikling
  • Vælge CA’s bestyrelse eller selv blive valgt til bestyrelsen
  • Få løbende orientering om CA’s udvikling
  • Få adgang til et spændende netværk i erhvervslivet

Repræsentantskabet (RP) mødes som regel to gange om året, typisk en lørdag. Der kan desuden være aktiviteter i forskellige RP-udvalg, men tidsforbruget er relativt begrænset.


Sidste frist for tilmelding som kandidat er den 31. januar 2022 ved at udfylde denne formular: Kandidatopstilling, valg 2022


Vil du vide mere om arbejdet i repræsentantskabet?

Mød 3 medlemmer af repræsentantskabet og læs, hvorfor de er med, hvad de får ud af det, og hvad de selv kan bidrage med. 

  • Den nye: Marlene Fabricius Jepsen, der blev valgt for første gang i 2020. 
  • Den erfarne: Jakob Brolin Gade, der har været med siden 2016. 
  • Den nye, der kom i bestyrelsen: Marianne Vagn Pedersen, der blev valgt i 2020 og kom i bestyrelsen i 2021.

 

Marlene: Jeg vil gerne give tilbage for alt det som CA har gjort for mig

DecorativeMarlene Fabricius Jepsen har været medlem af CA’s repræsentantskab siden 2020. 

Hvorfor er du med i CA’s repræsentantskab?

Det bunder i en helt klassisk lyst til at give tilbage for alt det, som CA har gjort for mig. 

Jeg har selv været ledig 2 gange i 10 måneder tilsammen – og jeg har altid oplevet en ordentlighed og respekt i mødet med CA’s konsulenter. Man bliver ikke kun set som en ledig, men som et helt menneske. 

Der er i CA en grundlæggende indstilling om, at vi er der for at hjælpe medlemmerne videre. Og jeg vil gerne være med at sikre, at det bliver ved. Derfor valgte jeg at stille op til valget af 2020. 

Hvad er repræsentantskabets rolle i CA?

Det ligger i navnet. Repræsentantskabet skal repræsentere og forsvare medlemmernes interesser overfor ledelsens og bestyrelsen. 

Vi er 26 almindelige medlemmer, som til sammen forhåbentlig repræsenterer den brede flade af medlemmerne. Det giver nogle gode diskussioner og input, som udspringer af, at vi kommer med vidt forskellige baggrunde og sidder i forskellige livssituationer.

Som HR manager kan jeg komme med input på mine områder og har et særligt fokus på udvikling af mennesker, og på at spille andre gode.

Og de andre i repræsentantskabet har masser af andre erfaringer og kompetencer at bidrage med. Det er med til at kvalificere de udspil, som vi får fra bestyrelsen og ledelsen, og gøre resultaterne endnu stærkere og levedygtige. 

Og så er det en rigtig god mulighed for at få lov til at blande sig lidt i verden på den gode måde. 

 

Jakob: Det er altid givende, og jeg kommer hjem fyldt med god energi

DecorativeJakob Brolin Gade - Medlem af CA’s repræsentantskab fra 2016, genvalgt i 2020.   

Hvorfor er du med i CA’s repræsentantskab?

Jeg er med i CA’s repræsentantskab af tre årsager:  

  1. Jeg får indflydelse på udviklingen i CA
  2. Jeg får gode input, som jeg kan bruge i mit arbejde 
  3. Jeg kan selv bidrage med lidt skæve vinkler til strategiarbejdet og diskussionerne i repræsentantskabet.

Repræsentantskabet sidder i toppen af organisationen. Så vi er med til lægge linjerne for strategiudvikling og i hvilken retning CA skal udvikle sig. Det er altid givende, og jeg kommer hjem fyldt med god energi.

Som gymnasielærer, der underviser i erhvervsøkonomi og arbejdsmarked, er jeg nok ikke det helt typiske CA-medlem. Men det er guld værd for mig at være med i repræsentantskabet og blive klogere på virksomhedsdrift, strategiudvikling, ledighedstal og lovgivning på arbejdsmarkedet. Det kan jeg tage med og bruge i det daglige arbejde. 

Samtidig har jeg nok fingeren lidt mere på pulsen i forhold til de unge end de fleste andre medlemmer.  Ja, mine elever går i gymnasiet, men lige om lidt starter de på en videregående uddannelse og bliver studiemedlemmer. Så jeg kan bestemt bidrage med input om en af CA’s vigtigste målgrupper. 

Bruger du meget tid på arbejdet i repræsentantskabet?

Vi mødes typisk 2 gange om året til en hel dag med strategiarbejde, information og dialog med bestyrelsen og CA’s ledelse. Til gengæld er det relativt begrænset, hvad der er af forberedelse inden. 
Så det er bestemt indsatsen værd i forhold til det udbytte, jeg får fagligt og personligt ved at sidde i repræsentantskabet. 

 

Marianne: Tættere på indflydelsen i CA – og et stærkt netværk at trække på

DecorativeMarianne Vagn Pedersen - Medlem af CA’s repræsentantskab fra 2020. Medlem af CA’s bestyrelse fra 2021.  

Hvorfor er du med i repræsentantskabet? 

At komme med i repræsentantskabet var en mulighed for at være med til påvirke CA i den retning, som jeg synes er vigtig. 

Jeg var ledig efter en uddannelse i 2012 og deltog i mange af CA’s kurser og fik en god relation til CA’s karriererådgivere i Aalborg.  Det er noget, jeg siden da har  haft rigtig meget  gavn af og derfor vil jeg gernet være med til at sikre, at CA også i fremtiden giver værdi til medlemmerne. 

Det var netop en af CA’s karriererådgivere, der gjorde mig opmærksom på muligheden og opfordrede mig til at stille op til repræsentantskabet.  

Hvordan kom du med i bestyrelsen? 

Efter mit første år i repræsentantskabet var der valg til bestyrelsen. De bliver valgt blandt repræsentanterne og jeg greb chancen og stillede op. 

Jeg har altid interesseret mig for bestyrelsesarbejde i foreningsregi og blandt andet siddet i bestyrelsen for ErhvervsKvinder i Aalborg. Så jeg følte, at det var en god mulighed for at tage næste step og arbejde professionelt med bestyrelsesarbejdet. 

Samtidig gav det mig mulighed for at komme tættere på maskinrummet og få mere indflydelse på beslutningerne i CA.  

Hvad får du ud af at sidde i bestyrelsen? 

Jeg har i mange år haft den opfattelse, at man skulle have en dybere kompetenceprofil inden for jura eller økonomi, hvis man skulle have noget at bidrage med i en professionel bestyrelse. 

Men min erfaring er, at det også fungerer fint med en generalist som mig, der måske har et bredere perspektiv på tingene. Det er inspirerende, at vi i bestyrelsen har forskellige baggrunde, aldre og uddannelser.

Det giver mange vinkler og input på tingene. Samtidig er det meget værdifuldt for mig som soloselvstændig, at jeg nu har fået udvidet mit netværk med mange stærke profiler – både i repræsentantskabet og i bestyrelsen.  

Hvordan er relationen mellem bestyrelse og repræsentantskabet?

Repræsentantskabet er bestyrelsens bagland. De 26 repræsentanter er valgt af medlemmerne til at repræsentere dem. De sætter retningen for CA. 

Vi i bestyrelsen er valgt af repræsentantskabet til at sikre dialogen og samarbejdet med ledelsen, så de holder sig på sporet i forhold til den lagte strategi.  

Så repræsentantskabet er både den øverste myndighed i CA og en vigtig sparringpartner for bestyrelsen og ledelsen. Der sidder 26 mennesker med vidt forskellige kompetencer, erfaringer og alder, som til sammen er et fantastisk netværk at trække på – og som sikrer at alle synspunkter blandt medlemmerne kan blive hørt. 

Under Corona har møderne været online, og det er slet ikke det samme som fysiske møder. Så det er noget af det, jeg ser frem til. At vi igen kan mødes fysisk i repræsentantskabet og få endnu større glæde af hinanden.