Få styr på teamroller

Af Lars Ulrik Jeppesen

Nogle af succeskriterierne for om et team fungerer godt, er de roller, der udspilles i teamets arbejde.

Et teams arbejde bevæger sig igennem mange forskellige faser i en teamproces for at nå i mål. Men det er ikke alle af teamets medlemmer, der har de samme styrker og svagheder. Det er ikke meningen, at alle er den iderige, den kontaktskabende, den koordinerende eller den afsluttende person.

Det er derfor vigtigt at få afklaret i teamet, hvem har styrker på hvilke dele af processen – her kan Dr. Belbins teamroller komme ind i billedet. Tilbage i 1981 arbejdede Dr. Meredith Belbin (fra Cambridge) med teamroller. Hans udgangspunkt var studier med undersøgelser af relationer i dårligt fungerende og velfungerende teams. Det Belbin kom frem til var 9 roller, som var altafgørende for, om et teamfungerer godt eller ej.

Skema over Belbins teamroller

Dr. Belbins Teamroller (1981); Kilde: Belbin Danmark - potential.dk