Færre krav til de ledige - mere ansvar til a-kasser

Der er god grund til at være glad. Meningsløse regler for ledige forsvinder – og generelt bliver livet lettere for de ledige fra den 1. januar 2020.  

Decorative

Med den nye lov om beskæftigelsesområdet har partierne på Christiansborg taget det første vigtige skridt mod regelforenkling og har fået luget ud i nogle af de regler, som ikke giver mening. Ændringerne får virkning fra den 1. januar 2020 

To uforståelige regler forsvinder

Som ledig skal man tjekke jobforslag på Jobnet mindst hver syvende dag, ellers bliver man afmeldt Jobcentret, og kan ikke få dagpenge i perioden frem til man har tilmeldt sig igen. Den regel forsvinder pr. 1. januar 2020, og det vil blive en lettelse for mange ledige, mener Lis Nexøe, der er specialkonsulent i CA:

”Problemet er, at straffen er ude af proportion med forseelsen. Hvis du ikke tjekker Jobnets jobforslag til tiden, mister du dagpenge, uanset om det reelt har haft betydning for jobsøgningen. fx hvis jobforslagene er irrelevante eller stadig kan søges. Det er svært at forklare en ledig, der måske har tjekket ind én dag for sent, og hun selv har søgt masser af relevante jobs”, siger Lis Nexøe.

En anden regel, som ikke vil blive savnet, handler om, at man skal søge job helt frem til sidste ledige dag, også selvom man fx har fået job. Dog skal man ikke søge faste job, men fx midlertidige job, der varer indtil man stopper som ledig.

Den regel bliver nu ændret fra 1. januar 2020, så man ikke længere skal søge job de sidste seks uger, når man har fået job, skal på barsel eller efterløn. Man skal dog stadig være til rådighed for formidlet midertidigt arbejde frem til jobbet eller barslen starter eller man går på efterløn.  

"Det er en rigtig god nyhed. Folk forstår det simpelthen ikke, hvorfor de skal blive ved med at søge job, når de nu endelig fået job og skal starte lige om ldt. De opfatter det som spild af tid for dem – og for de virksomheder, de søger hos”, siger Lis Nexøe.

Forenkling af kontakt og aktivering - mere virksomhedspraktik og løntilskud

Processerne i kommunens kontakt med de ledige skal forenkles, så der bliver færre overflødige samtaler og møder for de ledige.

Samtidig bliver virksomhedernes ansøgninger om virksomhedspraktik og løntilskudsjob automatiseret og reglerne forenklet, så det samlet set bliver nemmere for virksomhederne at etablere denne type jobs. 

Den fremrykkede aktivering efter 13 ugers ledighed for ledige under 30 år og over 50 år fjernes, så alle senest skal aktiveres efter 26 uger.

En enkelt torn i en ellers fin buket af gode tiltag er, at reglerne for virksomhedspraktik ensrettes så alle kun kan få 4 ugers virksomhedspraktik. Som reglerne er nu kan unge uden erhvervserfaring få op til 8 uger virksomhedspraktik, hvilket har været en god mulighed for at få lidt mere erfaring.

Mere ansvar til a-kasserne

Det er også aftalt, at udvalgte a-kasser i en 4-årig forsøgsperiode får tildelt ansvaret for kontakten til de ledige i opsigelsesperioden og de første 3 måneder af ledigheden.

CA er ikke en af de a-kasser, der er blevet udvalgt til forsøget, men vi byder initiativet velkomment, for vi ved af erfaring, at det virker med en tidlig indsats.

I andre a-kasser kan man først få hjælp til jobsøgning, når man er blevet ledig. Men i CA kan medlemmer i job og i opsagt stilling med det samme få hjælp til at få skærpet og målrettet sin jobsøgning med kurser og rådgivning.

”Der er ingen grund til. at man skal gå og vente i hele opsigelsesperioden på, at man formelt bliver ledig. Vores erfaring er, at de, der bruger vores tilbud allerede i opsigelsesperioden, hurtigere kommer i gang med at søge job på den rigtige måde”, siger Lis Nexøe fra CA.

Se loven