Faldende ledighed slår hul på corona-puklen i CA – men dimittender kan komme i klemme.

Ledigheden i CA faldt markant i september, men ligger stadig langt over det normale – og det sætter dimittenderne under pres. 

Udvikling i ledighed september 2019 og 2020 - grafFor første gang siden Corona-krisens start er ledigheden i CA nu faldet to måneder i streg. 

Det toppede i juli med 5.573 ledige i CA, men i august og især i september er lder blevey 733 færre ledige, så antallet af ledige i CA nu er 4.840.   

Det store fald i ledigheden er egentlig business as usual: 

Ledigheden i CA stiger altid i juli, når jobmarkedet ikke kan følge med de mange nye dimittender. Og så falder den i de følgende måneder, efterhånden som de nyuddannede finder plads på arbejdsmarkedet. 

Men det normale sæsonudsving er i virkeligheden en rigtig god nyhed, mener CA’s direktør Christian Sørbye Friis. 

”Når ledigheden falder som normalt, er det et tegn på, at jobmarkedet også begynder at opføre sig normalt – og det er bestemt ikke er en selvfølge i disse Corona-tider”, siger Christian Sørbye Friis. 

Første hul på Corona-puklen 

Flere antal ledige i 2020 ift 2019 - grafSiden Corona-krisen startede i marts er merledigheden i forhold til 2019 steget støt. 

Det kulminerede i august med 1.522 flere ledige end i august 2019. Men i september er kurven knækket og merledigheden faldet til 1.399 i forhold til 2019.

”Der er stadig lang vej igen, men der er grund til at glæde sig over, at Corona-puklen er blevet mindre i CA”, siger Christian Sørbye Friis.

Dimittenderne kommer under ekstra pres fra Corona-puklen

Når ledigheden stadig er så høj, på grund af Corona-punklen, bliver de ledige dimittender sat under ekstra pres.  

”Konkurrencen om jobbene er hårdere for dimittenderne i år. De konkurrerer ikke kun med hinanden, men også med de mange, der mistede jobbet under Corona-krisen. Og de nyuddannede kan let komme til at trække det korte strå, når der er så mange Corona-ledige med masser af erfaring end normalt”, siger Christian Sørbye Friis. 

Stop for lønkompensation giver flere ledige i efteråret

CA’s direktør forventer også, at ledigheden stiger igen i de kommende måneder, nu hvor regeringens hjælpepakker er udløbet med udgangen af august.    

”I august var der stadig næsten 23.000 ansatte på lønkompensation. Men når arbejdsgiverne ikke længere får tilskud til lønnen, er de nødt til at regne på om de kan beholde folk, eller om de er nødt til at fyre medarbejdere. De melder sig ikke ledige nu og her, men om 1, 2 eller 3 måneder, efterhånden som deres opsigelsesvarsler udløber”, siger Christian Sørbye Friis. 

Regeringens nye lov om Ny Midlertidig Arbejdsfordeling vil også hurtigt kunne få antallet af ledige til at stige – allerede i september måned. 

Fra den 14. september kan virksomhederne i en periode på op til 4 måneder ensidigt nedsætte medarbejdernes arbejdstid med mellem 20 og 50% - hvor medarbejderne så i stedet kan få supplerende dagpenge til en forhøjet dagpengesats i a-kassen. De behøver ikke søge andet job, men skal tilmeldes som ledige og kan formidles andet arbejde af Jobcentrene.