Foreningen for kandidatstuderende i strategi, organisation og ledelse (SOLAS)

SOLAS er en studenterforening for kandidatstuderende i Strategi, Organisation og Ledelse ved Aarhus Universitet Business and Social Sciences.

Formålet med SOLAS er at skabe et studiemiljø for de studerende, der generer viden, læring og samarbejde. Ved afholdelse af nogle forskellige faglige samt sociale arrangementer gennem det første år af overbygningen, bestræber vi os på at udvide de studerendes horisonter, styrke deres kompetencer og skabe et stærkt netværk iblandt dem og SOLAS’ samarbejdspartnere.

CA og SOLAS har samarbejdet siden 2013 og søger at skabe den bedste synergi for begges medlemmer, der får det bedste af begge verdener, som er værktøjer til at styrke sin professionelle og personlige profil.

Læs mere om SOLAS her: http://solas-bss.dk/

Kontakt

SOLAS
Fuglsangs allé 4, SL Office
8210 Aarhus V

Formand: Camilla Signe Thomsen
E-mail: asbsolas@gmail.com

Business Relations: Sune Thomsen
E-mail: sunethomsen@live.dk