Fortryd fravalg af efterløn

Du kan under visse betingelser fortryde dit fravalg, og blive tilmeldt efterlønsordningen igen

Bemærk: Du kan ikke bruge fortrydelsesordningen, hvis du har meldt dig ud og fået udbetalt dine efterlønspenge skattefrit i perioden fra 2. april til 1. oktober 2012.

Har du fravalgt efterlønnen og fortrudt det?

Du har mulighed for at fortryde, og tilmelde dig efterlønsordningen alligevel, hvis du opfylder 3 betingelser:

Betingelse nr. 1: Senest 15 år før efterløn

Det er en betingelse, at du tilmelder dig efterlønsordningen senest 15 år før efterlønsalderen. Det vil sige senest inden du bliver 47 år.  

Hvis du er født før 1. juli 1960 kan du ikke benytte dig af muligheden for senere tilmelding til efterlønnen.

Betingelse nr. 2: Krav om uafbrudt medlemskab

Det er også en betingelse, at du har været a-kasse-medlem uden afbrydelser i en længere periode:

  • Uafbrudt a-kassemedlemskab fra 1. januar 1997, hvis du er født før 1. januar 1973. 

  • Uafbrudt a-kassemedlemskab siden den dag du fyldte 24 år, hvis du er født 1. januar 1973 eller senere.

Betingelse nr. 3: Du skal være afskåret fra den ordinære ordning

Det er desuden et krav, at du ikke kan opfylde betingelserne for at gøre brug af den ordinære efterlønsordning.

Dette gælder også, hvis du for eksempel opfylder betingelserne for at gå på den ordinære efterløn, når du fylder 66. I dette tilfælde vil det være en fordel at vælge fortrydelsesordningen i stedet for. Det kan du dog kun gøre, hvis du fraskrevet dig muligheden for at gøre brug af den ordinære ordning.

Du fraskriver dig ordningen således:

Hvis du er født før den 1. januar 1976, vil du ikke kunne tilmelde dig fortrydelsesordningen, hvis

  • du har hul i din indbetaling af efterlønsbidrag efter den 1. januar 2008 (hullet skal være større end eventuelle bidragsfrie perioder), og

  • du enten ikke har indbetalt til efterlønsordningen senest fra den dag, du fyldte 30 - eller du ikke ikke kan nå at indbetale til ordningen i 30 år, før du fylder 67. 

Hvis du er født i 1976 eller 1977, vil du ikke kunne tilmelde dig fortrydelsesordningen, hvis

  • du ikke har betalt til efterlønsordningen senest fra den dag, du fyldte 32 eller

  • du har holdt så lange pauser i indbetalingen, at du ikke kan nå at betale til ordningen i 30 år, før du fylder 67.

Hvis du er født 1. januar 1978 eller senere, vil du ikke kunne tilmelde dig fortrydelsesordningen, hvis

  • du ikke har betalt til ordningen senest fra den dag du fyldte 30 eller

  • du har holdt så lange pauser i indbetalingen, at du ikke kan nå at betale til ordningen i 30 år, før du fylder 67 år.

Nedsat efterløn

Når du bliver tilmeldt efterlønsordningen senere end normalt, når du heller ikke at betale så meget i efterlønsbidrag. 

Derfor bliver din efterløn nedsat med 2 % for hvert hele år, du ikke har betalt bidrag. For hver hele måned du der ud over ikke har betalt bidrag, vil din sats blive nedsat med 2/12 %.

Bemærk! Nedenstående er beregnet ud fra, at du skulle have betalt efterlønsbidrag i 30 år, for at opfylde de ordinære betingelser. Hvis du er født før den 1. januar 1976, skal din sats nedsættes i forhold til et lavere antal år. Læs mere om hvor mange år du skulle have betalt til den ordinære efterlønsordning - og dermed hvor mange år din sats skal nedsættes i forhold til i afsnittet skema over overgangsregler.

Der er ikke mulighed for at efterbetale de manglende efterlønsbidrag.

Manglende antal år

Nedsat med

Årlig udbetaling med 91 %-sats *

(ikke opfyldt 2årsregel)

Årlig udbetaling med 100 %-sats *

(2årsregel opfyldt)

Samlet  indbetaling **

Netto indbetaling **

0

 

177.840

195.520

158.040

105.887

1

2 %

174.283

191.610

152.772

102.357

2

4 %

170.726

187.699

147.504

98.828

3

6 %

167.170

183.789

142.236

95.298

4

8 %

163.613

179.878

136.968

91.769

5

10 %

160.056

175.968

131.700

88.239

6

12 %

156.499

172.058

126.432

84.709

7

14 %

152.942

168.147

121.164

81.180

8

16 %

149.386

164.237

115.896

77.650

9

18 %

145.826

160.326

110.628

74.121

10

20 %

142.272

156.416

105.360

70.591

11

22 %

138.715

152.506

100.092

67.062

12

24 %

135.158

148.595

94.824

63.532

13

26 %

131.602

144.685

89.556

60.003

14

28 %

128.045

140.774

84.288

56.473

15

30 %

124.488

136.864

79.020

52.943

 

 * '91% efterløn' kan maks. modtages i 5 år. '100% efterløn' kan maks. modtages i 3 år.

** 'Samlet indbetaling' er beregnet på baggrund af 30 års medlemskab - mindre for overgangsordninger. 'Netto indbetaling' er beregnet udfra en skattemæssig besparelse på 33 pct.


Nedsat præmie

Hvis du arbejder efter du når efterlønsalderen, kan du få en skattefri præmie. Du begynder at optjene den skattefri præmie, når du har haft dit efterlønsbevis i to år, og når du samtidig har arbejdet mindst 3.120 timer, fra du fik efterlønsbeviset. Du vil herefter optjene en skattefri præmie for hver gang, du har arbejdet 481 timer (tre måneder på fuld tid). Alle lønarbejdstimer tæller med - også selvom du er gået på efterløn. Hvis du er selvstændig på fuld tid, optjener du en skattefri præmie for hver gang, du har drevet selvstændig virksomhed på fuld tid i tre måneder.

Når du bliver tilmeldt efterlønsordningen senere end normalt, når du ikke at betale så meget i efterlønsbidrag. 

Derfor bliver den skattefri præmie reduceret med 4 % for hvert hele år, du ikke har betalt bidrag. For hver hele måned du derudover ikke har betalt bidrag, vil din sats blive nedsat med 0,17 %.

Manglende antal år

Nedsat %

Skattefri pr. portion

Max. Skattefri præmie *

Samlet indbetaling **

Netto indbetaling **

0

 

11.731

140.772

158.040

105.887

1

4 %

11.262

135.141

152.772

102.357

2

8 %

10.793

129.510

147.504

98.828

3

12 %

10.323

123.879

142.236

95.298

4

16%

9.854

118.248

136.968

91.769

5

20 %

9.385

112.618

131.700

88.239

6

24 %

8.916

106.987

126.432

84.709

7

28 %

8.446

101.356

121.164

81.180

8

32 %

7.977

95.725

115.896

77.650

9

36 %

7.508

90.094

110.628

74.121

10

40 %

7.039

84.463

105.360

70.591

11

44 %

6.569

78.832

100.092

67.062

12

48 %

6.100

73.201

94.824

63.532

13

52 %

5.631

67.571

89.556

60.003

14

56 %

5.162

61.940

84.288

56.473

15

60 %

4.692

56.309

79.020

52.943

 

** 'Samlet indbetaling' er beregnet på baggrund af 30 års medlemskab - mindre for overgangsordninger. 'Netto indbetaling' er beregnet udfra en skattemæssig besparelse på 33 pct.


Tilmeld dig efterlønsordningen

Vil du gerne tilmelde dig efterlønsordningen via fortrydelsesordningen, så send en mail med navn og cpr-nummer til ca@ca.dk.


 

 

FAQ om efterløn

Her finder du svar på de oftest stillede spørgsmål.