Fradrag i dagpengene

Når du er ledig, sker der fradrag i dagpengene for arbejde, indtægter, ferie, sygdom m.m.

Hvis du er fuldt ledig i en måned, får du dagpenge for 160,33 time. Hvis du arbejder, har lønindtægter, er på ferie, syg, eller på anden måde ikke er til rådighed, skal der ske fradrag i dagpengene.

Fradrag for arbejde

På dit dagpengekort skal du oplyse om alt arbejde - såvel lønnet som ulønnet. Du skal anføre antal arbejdstimer, evt. lønindtægt og arbejdsgivers navn og adresse.

Vi skal vurdere, om du har ret til supplerende dagpenge, og hvordan arbejdet skal fradrages i dagpengene. Du skal derfor udfylde et skema til oplysning om beskæftigelse for hvert ansættelsesforhold på CA’s online a-kasse. Hvis du er omfattet af et opsigelsesvarsel, skal vi også have en frigørelsesattest fra din arbejdsgiver. Her kan du printe en frigørelsesattest.

Læs mere om frigørelsesattest og reglerne om supplerende dagpenge.

Hvis du er syg

Du kan ikke få dagpenge fra os, hvis du er syg – fordi du ikke kan eller skal stå til rådighed for arbejdsmarkedet under sygdom. I stedet kan du få udbetalt sygedagpenge fra din kommune. Ydelsen er den samme, som vi udbetaler - det er altså blot kommunekassen, der står for udbetaling af sygedagpenge i stedet for statskassen.

På ydelseskortet skal du skrive S ud for hver enkel sygedag. Hvis du er syg i mere end 14 dage, skal du ikke længere stå tilmeldt Jobcentret som aktiv. Derfor skal du afmeldes.

Sådan gør du:

  • Du skal kontakte os, hvis du bliver syg.
  • Vi udfylder et skema med oplysninger om blandt andet typen af ydelser, vi senest har udbetalt til dig.
  • Skemaet skal du også selv udfylde med nogle oplysninger og herefter videresende til din kommune.
  • Når du igen er rask, skal du meldes til dit Jobcenter igen. 
  • Du skal også sende dokumentation til os, der viser, at udbetalingen af sygedagpenge fra kommunen er ophørt.

Bemærk, at du skal melde sygdom hurtigt, ellers kan der blive problemer med udbetaling af sygedagpenge fra kommunen.

Hvis du har ferie

Når du holder ferie, skal du ikke stå til rådighed for arbejdsmarkedet. Og du kan dermed ikke få udbetalt dagpenge.

Hvis du har optjent ret til feriegodtgørelse hos en arbejdsgiver, kan du få udbetalt feriegodtgørelsen for de dage, du holder ferie. Hvis du har optjent ret til feriedagpenge, kan du få udbetalt feriedagpenge fra CA for de dage du holder ferie. I begge tilfælde skal du på dagpengekortet skrive F ud for hver af dagene, du holder ferie.

Læs mere om feriegodtgørelse, feriedagpenge og ferie.

Hvis du er omfattet af konflikt

Hvis du bliver omfattet af strejke på din arbejdsplads, får du ikke løn under strejken. Det samme gælder, hvis du i stedet bliver omfattet af lock-out fra arbejdsgiverens side.

Men selvom du ikke får løn under konflikten, kan du ikke få dagpenge i stedet, da dagpenge ikke må bruges til finansiering i en konfliktsituation. Hvis du er med i en faglig organisation, kan du eventuelt få konfliktstøtte derfra. Spørgsmål om en eventuel konflikt, og muligheden for udbetaling af konfliktstøtte, skal du stille til din faglige organisation. Er du ikke medlem af en faglig organisation, vil du som udgangspunkt modtage løn fra din arbejdsgiver, da du så ikke anses for at være en del af konflikten.

Dagpenge, hvis du i forvejen er ledig

Hvis du ikke er ansat på en konfliktramt virksomhed, når konflikten starter, vil din ret til dagpenge som udgangspunkt ikke blive påvirket af en konflikt. Det gælder dog ikke, hvis du har haft en længerevarende, fast tilknytning til virksomheden forud for konflikten, og det er på grund af konflikten, at du i en periode ikke har arbejde i virksomheden.

Læs mere om konflikt her

Indtægter

Som udgangspunkt skal stort set alle indtægter modregnes i de ydelser, som vi udbetaler. Det betyder derfor, at du altid skal oplyse os om indtægter du måtte få samtidig med, at du modtager ydelser. Det kan måske være svært at få plads til at beskrive hvilken type af indtægt, det drejer sig om, på ydelseskortet. Du er altid velkommen til at supplere oplysningerne på kortet med et brev og/eller bilag.

Vi skal modregne

Vi skal altid modregne løn, feriegodtgørelse, bestyrelseshonorar, skattepligtige diæter for møder og offentlige hverv som borgmester og rådmand samt pensioner med løbende udbetaling.

Vi skal ikke modregne

Vi skal ikke modregne beløb, du får for hverv som nævning, domsmand og tilforordnet ved valg. Vi skal heller ikke modregne bonus, kapitalpensioner, erstatninger og indtægt ved salg af fast ejendom.

Fradrag for arbejdsgivergodtgørelse (G-dage)

En arbejdsgiver er forpligtet til at betale arbejdsgivergodtgørelse - også kaldet G-dage - for de 2 første ledige dage. Godtgørelsen svarer til dine dagpenge.

Hvis du arbejder i et fast ansættelsesforhold på nedsat tid, skal din arbejdsgiver kun udbetale G-dage (1. og 2. ledighedsdag), hvis han/hun opsiger dit ansættelsesforhold. Er du i et løst ansættelsesforhold, skal din arbejdsgiver udbetale g-dage hver gang, du har arbejdet 74 timer inden for 4 uger. Læs mere om  G-dage