Hår på lederbrystet

af Ole Strand, kommunikationskonsulent, CA karrierepartner og a-kasse

Søren Pretzmann er ny leder. Han lærer jobbet fra bunden i en virksomhed, hvor medarbejderne har flere udfordringer end normalt. Det giver hår på lederbrystet.

Huset Venture er vokset hurtigt – fra fem ansatte i 2000 til over 90 ansatte i dag. En knopskydende virksomhed der for tiden består af 8-10 mindre enheder med blandt andet revisionsfirma, web-bureau og grafisk design.

Søren Pretzmann er vokset med virksomheden. Han var i praktik i Huset Venture efter cand.merc.-uddannelsen, og fik efter uddannelsen fast job som projekt- og analysemedarbejder. I januar 2008 blev Søren Pretzmann leder af den nyeste enhed, Ordbanken, der udvikler og sælger systemer og løsninger, der gør det lettere for ordblinde at læse og skrive.

Fire ud af fem i fleksjob

Ordbanken er i tråd med det overordnede socialøkonomiske formål med Huset Venture: At skabe bedre arbejdsmuligheder og job til mennesker med handicap eller funktionsnedsættelse. Det gør de dels ved at lave kurser, dels ved at ansætte dem selv. 80 % af de ansatte i Huset Venture er ansat i fleksjob eller skånejob, med fysiske handicap, rygskader, depression eller andet, der har indskrænket deres erhvervsevne.

Det gælder også i Ordbanken, hvor fire af Sørens ansatte er ansat i fleksjob, en er i skånejob, og den sjette er på deltid. Men de skal alligevel kunne agere og levere på almindelige markedsvilkår.

”Det skal tænkes ind i det daglige arbejde, at alle måske ikke kan arbejde lige meget hele tiden. Der er også nogle ekstra psykologiske udfordringer i at være chef i Huset Venture. Mange af de ansatte har masser af erfaring og kompetencer fra tidligere job, men de har – på grund af sygdom eller ulykke – måttet geare lidt ned i arbejdslivet og er måske mere nærtagende end medarbejdere iandre virksomheder. Det giver en ekstra følsomhed i kontakten med hinanden, som kræver en vis fingerspidsfornemmelse”, siger Søren Pretzmann.

Nye roller

Ordbanken er et lille tværfagligt team, der står for indkøb, salg og udvikling af ordblindesystemer. Alle syv sidder i storrum sammen, og det har været en udfordring for Søren Pretzmann at holde sig til sin nye lederrolle.

”Jeg kan mærke, at jeg skal holde lidt igen på udviklingen af afdelingen, så der også bliver tid til at få de administrative rutiner på plads. Jeg skal lære at holde mig tilbage og give plads til de andre i teamet”, siger Søren Pretzmann.

Medarbejderne har samtidig skullet vænne sig til den nye rollefordeling, hvor Søren er chef. Det gælder især for en af medarbejderne, som var Sørens projektmakker på Ordbanken, før den blev en selvstændig enhed.

”Vi har begge skullet vænne os til de nye roller. Før gik vi til chefen, når vi var uenige. Nu er jeg selv chefen, der afgør diskussionen. Og det har helt klart krævet tilvænning”, siger Søren Pretzmann.

Ledergruppens forventninger

Samtidig har Søren brugt meget tid på de nye opgaver, han har fået, og som han har skullet lære fra bunden. Ledelsens strategiarbejde, budget, fraværsregler og administrative rutiner.

”Forventningerne hos direktionen og den øvrige ledergruppe til mig er steget. Nu skal jeg yde min del. Det er lidt af et pres, der ligger på en i starten, fordi du er usikker på, hvordan du skal gebærde dig. Nu er jeg blevet mere bevidst om, hvad jeg gør”, siger Søren Pretzmann.

Behov for at lære

Da Søren Pretzmann sagde ja til jobbet, fortalte han samtidig sin chef, at han havde brug for at lære mere om at være leder. Endnu har der dog ikke været penge til kurser, så Søren Pretzmann har indtil videre klaret sin lederuddannelse med selvstudier og ’learning by doing’.

”Jeg gør rigtig meget ud af at få feedback fra medarbejderne og fra min chef, så jeg kan få en fornemmelse af, om jeg er på rette spor eller ej. Og jeg læser alle de bøger jeg kan om ledelse og det at være ny leder”, siger Søren Pretzmann.

Søren Pretzmann fik desuden uventet hjælp fra CA, da han deltog i CA’s workshop ’Leder på vej’.

”Som ny leder kan du godt være lidt ensom i lederrollen. Men her var der en hel flok i samme situation, som jeg kunne udveksle erfaringer og hjertesuk med. Vi fik sat fokus på en masse af de ledelsesmæssige udfordringer, du kommer ud for som ny leder”, siger Søren Pretzmann.

På workshoppen fik Søren Pretzmann også mere målrettet rådgivning om lederjobbet fra kursusleder Kim Pouelsen, der er karriere- og ledelsesrådgiver i CA. Det var Kim Pouelsen, der gav et nyt perspektiv på tingene, da Søren havde brug for råd og sparring omkring de ekstra udfordringer på et sted som Huset Venture.

”Som Kim sagde: ’Dine udfordringer er de afgørende guldkorn i din lederudvikling. Det er dem, der giver dig hår på lederbrystet. Andre nye ledere bør være misundelige på dig over alt det, du lærer’. Det var lidt af en øjenåbner”, slutter Søren Pretzmann.

Læs mere på www.husetventure.dk