Hvad betyder det for mig, der overvejer at starte en selvstændig bibeskæftigelse?

Jeg er ledig

Er din ledighedsperiode startet forud for d. 1. oktober 2018, kan du starte en selvstændig virksomhed den 1. oktober 2018 eller senere, hvis du erklærer, at du stadig står til rådighed for arbejdsmarkedet. Du skal altså med dags varsel kunne påtage dig et fuldtidsarbejde som lønmodtager, og du skal fortsat joblogge og komme til de møder, vi og jobcentret indkalder dig til. 

Du må dog i modsætning til tidligere godt starte virksomhed med det formål at gøre din virksomhed til din hovedbeskæftigelse, og du må også godt arbejde indenfor almindelig arbejdstid.

Du skal hver måned på dit dagpengekort oplyse om de timer, du har brugt på din virksomhed. Disse timer vil medføre fradrag i din udbetaling. Har du f.eks. brugt 50 timer i din virksomhed, vil du få udbetalt 160,33 – 50 = 110,33 timers dagpenge, hvis du ikke skal have andre fradrag for f.eks. lønarbejde, ferie eller lign.

Du har ret til at modtage dagpenge og samtidig drive virksomhed i 30 uger indenfor en periode på 104 uger. Vær opmærksom på, at hvis der er uger, hvor du har eller har haft deltidsarbejde og samtidig modtager dagpenge, tæller de med i forbruget af disse 30 uger. Det gælder også uger med lønarbejde forud for 1. oktober 2018, men ikke uger hvor du eventuelt har haft selvstændig bibeskæftigelse forud for d. 1. oktober 2018. 

Har du allerede brugt dine 30 uger pga. deltidslønarbejde, kan du altså ikke starte en selvstændig bibeskæftigelse og samtidig modtage dagpenge.

Alle uger i den måned, hvor du starter din virksomhed, forbruger af de 30 uger, så det vil være en fordel for dig at starte din virksomhed i starten af en måned. Vær opmærksom på, at alle uger i øvrige måneder, hvor du modtager dagpenge, bruger af de 30 uger, uanset om du har arbejdet i ugen eller ej. Du kan læse mere om, hvordan du forbruger af de 30 uger på denne side i afsnittet "Disse uger tæller med i din ret til 30 uger". 

 

Information til dig, der forventer at blive ledig d. 1. oktober 2018 eller senere

Du kan fortsætte med din selvstændige virksomhed hvis du, når vi kan godkende din 2-årige dagpengeret

  • i de seneste 6 måneder i gennemsnit har fået indberettet mindst 80 løntimer pr. måned til SKATs Indkomstregister 
    OG
  • har fået indberettet mindst én løntime til SKATs Indkomstregister i 5 af de seneste 6 måneder. 

Du skal dog stå fuldt ud til rådighed for arbejdsmarkedet. Du skal søge fuldtidsarbejde som lønmodtager og skal også med dags varsel kunne påtage dig fuldtidsarbejde som lønmodtager. Du skal desuden komme til de møder, vi og jobcentret indkalder dig til. Du må dog i modsætning til tidligere godt drive virksomheden med det formål at gøre din virksomhed til din hovedbeskæftigelse, og du må også godt arbejde indenfor almindelig arbejdstid.

Du skal hver måned på dit dagpengekort oplyse om de timer, du har brugt på din virksomhed, da arbejdstimerne vil medføre fradrag i din udbetaling. Har du f.eks. brugt 50 timer i din virksomhed, vil du få udbetalt 160,33 – 50 = 110,33 timer, hvis du ikke skal have andre fradrag for f.eks. lønarbejde, ferie eller lign.

Din ret til at drive virksomhed og samtidig modtage dagpenge vil blive begrænset til 30 uger indenfor en periode på 104 uger. Vær opmærksom på, at uger hvor du eventuelt har deltidsarbejde og samtidig modtager dagpenge også bruger også af disse 30 uger. 

Alle uger i måneder, hvor du modtager dagpenge, bruger du af de 30 uger, uanset om du har arbejdet i din virksomhed i ugen eller ej. Læs mere om hvordan du bruger af de 30 uger på denne side i afsnittet "Disse uger tæller med i din ret til 30 uger".

Du bør derfor overveje, om kan være en fordel for dig at omdanne din virksomhed til fritidsbeskæftigelse eller formueforvaltning. Læs mere i den blå boks herunder.

 

Overvej om du i stedet kan starte virksomheden som en fritidsbeskæftigelse

Du skal overveje, om du i stedet skal vælge at starte virksomheden som en fritidsbeskæftigelse. Det kan du gøre, hvis du forventer at have en omsætning på under 50.000 kr. henover 12 måneder, og derfor ikke behøver cvr- og momstilmelde dig. Har du allerede et cvr-nummer, skal du afmelde det.

  • Fordele: Den periode, du kan drive fritidsbeskæftigelse, begrænses ikke til 30 uger, men kan drives, så længe du har lyst. Ophører du med din fritidsbeskæftigelse, vil dette ophør desuden ikke tælle med i forhold til reglerne om, at man kun må ophøre en gang med en virksomhed i dagpengeperioden. Du kan læse mere på denne side i afsnittet "Din ret til at starte ny virksomhed begrænses".
  • Ulemper: Din indtægt kan ikke bruges til at optjene rettigheder i dagpengesystemet.
  • Ændrer sig ikke: Du vil stadig få fradrag i din udbetaling af dagpenge for de timer, du bruger på fritidsbeskæftigelsen.

Overvej om du i stedet kan have virksomhed som formueforvaltning

Du kan have din virksomhed som formueforvaltning, hvis du har formueforvaltende virksomhed, dvs. en virksomhed med udlejning af fast ejendom, handel med egne værdipapirer, passivt ejerskab, eller bortforpagtning, og du i den forbindelse har meget begrænset arbejde i virksomheden. Med meget begrænset menes arbejde i højst 5 timer om måneden. 

  • Fordele: Du kan have din formueforvaltende aktivitet så længe du har lyst – den begrænses nemlig ikke til 30 uger. Der er en regel om, at man kun må ophøre en gang med en virksomhed i dagpengeperioden. Anden gang mister man dagpengeretten! Men ophør med en formueforvaltende aktivitet tæller ikke. Du kan læse mere på denne side i afsnittet "Din ret til at starte ny virksomhed begrænses". Dine arbejdstimer medfører ikke fradrag i dine dagpenge.
  • Ulemper: Din indtægt kan ikke bruges til at optjene rettigheder i dagpengesystemet.