Hvor længe kan du få dagpenge?

Du kan få dagpenge i op til 2 år med mulighed for forlængelse, hvis du bliver ledig. Det kræver dog, at du opfylder grundbetingelserne for at få dagpenge - herunder, at du er til rådighed for arbejdsmarkedet.

2-årig dagpengeret

Bliver du ledig, får du som fuldtidsforsikret ret til dagpenge i 3.848 timer og som deltidsforsikret i 3.120 timer indenfor en periode på 36 måneder.

De 3.848 timer svarer til 2 års dagpengeret, som du skal nå at bruge indenfor en periode på 3 år.

Dine dagpenge bliver udbetalt i timer og for en hel kalendermåned ad gangen. Får du udbetalt fulde dagpenge i den første måned, du er ledig, vil du have brugt 160,33 timer af din dagpengeret og derfor have 3.687,67 timer tilbage (3.848 - 160,33 = 3.687,67 timer). Som deltidsforsikret får du udbetalt 130 timer om måneden.

 

Sådan kan du genoptjene en ny 2-årig dagpengeret

Du kan få en ny 2-årig dagpengeret, når du som fuldtidsforsikret har haft 1.924 timers og som deltidsforsikret 1.258 timers lønnet arbejde i løbet af de sidste 3 år. Eller du har haft fuldtidsarbejde som selvstændig i 12 måneder.

Har du ikke haft nok arbejde til at få en ny dagpengeperiode, skal du fortsat bruge af den dagpengeperiode, du var startet på, før du fik nyt job. 

Det er kun ustøttet lønarbejde, som kan tælles med til genoptjeningen af en ny dagpengeret. Dvs. at løntilskud, virksomhedspraktik, seniorjob eller jobrotation ikke kan tælles med i det samlede antal timer.

Går du i arbejde og bliver ledig uden at have genoptjent ret til en ny to-årig periode, vil du fortsætte med at bruge af de timers ret til dagpenge, du har tilbage fra første optjening.

Udløber din dagpengeret, og har du ikke haft hhv. 1.924 / 1.258 timers arbejde, har du mulighed for at forlænge din dagpengeret med op til 1 år.

 

Arbejdstimer giver mulighed for at forlænge din dagpengeret

Opbruger du din dagpengeret, inden du har genoptjent en ny 2-årig periode, har du mulighed for at forlænge din dagpengeperiode med de arbejdstimer, du har haft, siden du sidst fik dagpengeret.

Har du haft arbejde som lønmodtager, mens du har været ledig, kan du nemlig veksle arbejdstimerne til dagpenge i forholdet 1:2.

Din dagpengeret forlænges altså med 2 timer, for hver times arbejde du har haft, mens du var ledig. Den periode du kan bruge timerne i - vi kalder den din ’referenceperiode’ - forlænges i forholdet 1:3 + 1 måned. 

Eksempel

Har du sammenlagt haft 300 timers arbejde, kan du vælge at forlænge din ret til dagpenge med 600 timer, som du skal nå at bruge indenfor en periode på 900 timer + 160,33 timer (= 6 + 1 måneder).

Du bestemmer selv

Du bestemmer selv, om du vil forlænge din dagpengeret – og hvor mange af dine opsparede timer, du vil veksle til flere dagpenge - eller om du vil gemme timerne til genoptjening. Du kan dog højst få forlænget din dagpengeret med 1.924 timer (svarende til 1 år), som skal bruges indenfor 1½ år. 

Du kan ikke bruge timerne 2 gange

BEMÆRK: Du skal være meget opmærksom på, at du ikke kan bruge de samme arbejdstimer, du har forlænget din dagpengeperiode med, til at genoptjene en ny 2-årig dagpengeret. Du skal altså vælge, om du vil bruge arbejdstimerne på at få en længere dagpengeperiode, eller om du vil  gemme arbejdstimerne og bruge dem til at genoptjene en helt ny 2-årig dagpengeperiode.

Vi skriver til dig, når din dagpengeret er ved at udløbe og oplyser dig om, hvor mange arbejdstimer, du kan forlænge din dagpengeret med.

Først ret til seniorjob efter forlængelse

Betaler du til efterlønsordningen, og mister du dagpengeretten, når der er mindre end 5 år til din efterlønsalder, har du ret til et seniorjob. Du har dog først ret til seniorjobbet, når du har opbrugt en eventuel ret til en forlænget dagpengeperiode.

 

Tidligere ledighed kan betyde, at din dagpengeret bliver kortere end 2 år

Har du inden for de seneste 8 år modtaget dagpenge i sammenlagt 4 år, bliver din dagpengeret reduceret med en måned.

Eksempel 1: Bliver du ledig d. 1. juli 2017, vil du som udgangspunkt få ret til dagpenge i 2 år (3.848 timer). Har du tidligere været ledig og sammenlagt fået mindst 4 års dagpenge siden d. 1. juli 2009, vil du i stedet få ret til dagpenge i 1 år og 11 måneder.

Eksempel 2: Er du allerede ledig, og har du f.eks. 6 måneder (962 timer) tilbage af din 2-årige dagpengeret d. 1. juli 2017, vil du også få en kortere dagpengeret, hvis du rammer grænsen på 4 år. Det betyder, at du så vil have 5 måneders (801,65 timer) dagpengeret tilbage i stedet for 6 måneder.