Hvor meget kan jeg få i dagpenge?

Hvor meget du kan få i dagpenge, afhænger af din situation inden, du blev ledig. Du kan dog højst få udbetalt 18.633,- kr./md. (2018-tal).

Ledig efter at have haft lønarbejde

For at få den højeste sats for fuldtidsforsikrede på 18.633,- kr./md. før skat, skal du i gennemsnit have haft en løn på mindst 22.504,- kr./md (2018-tal). For at få den højeste sats for deltidsforsikrede på 12.422,- kr./md. før skat, skal du i gennemsnit have haft en løn på mindst 15.002,- kr om måneden (2018-tal).

Det er din indtægt gennem de sidste 24 måneder op til dagpengeberegningen, der afgør, hvor meget du får i dagpenge. 

Vi beregner din dagpengesats ud fra dine 12 bedste lønmåneder ud af de 24 måneder. 

Din månedlige dagpengesats vil udgøre 90 % af din gennemsnitsløn i de 12 bedste indtægtsmåneder efter vi har fratrukket arbejdsmarkedsbidraget. 

Der er ikke noget minimum for, hvor lav din dagpengesats kan være, da satsen bliver beregnet ud fra din løn i de bedste 12 måneder indenfor 24 måneder. 

Har du i de sidste 24 måneder ikke haft en lønindtægt i 12 måneder, men fx kun 10 måneder, beregner vi din sats ud fra den gennemsnitlige lønindtægt i disse 10 måneder. Har du slet ikke haft nogen lønindtægt i de sidste 24 måneder, forlænger vi 24-måneders perioden med 12 måneder og beregner din sats ud fra din gennemsnitsløn i denne periode.

Når du først har fået beregnet en dagpengesats, kan du ikke få en ny sats beregnet, før du har optjent ret til en ny dagpengeperiode.

 

Ledig efter at have drevet selvstændig virksomhed

Har du været selvstændig og derefter blevet ledig, gælder nogle særlige regler for beregning af din dagpengesats. 

Satsen afhænger bl.a. af:

  • Hvor længe du har haft virksomhed
  • Hvor stort et overskud, din virksomhed har haft

Her kan du læse mere om dagpengereglerne for dig, der har været selvstændig

 

Ledig efter afsluttet uddannelse

Er du nyuddannet, afhænger din dagpengesats af, om du er forsørger.

Hvis du er forsørger, vil du som nyuddannet ledig få 82 % af den maksimale dagpengesats. I 2018 svarer det til 15.279,- kr./md.

Er du ikke forsørger, vil du få 71,5 % af den maksimale dagpengesats. I 2018 svarer det til 13.323,- kr./md.

Du har mulighed for at få beregnet en højere dagpengesats efter 6 måneder, hvis du har haft mindst 3 måneder med lønindtægt, efter du har afsluttet din uddannelse.