IT-professor: Grib digitaliseringen

Tre megatrends vil ramme revisorbranchen i løbet af de næste år - og de fleste virksomheder, der laver af rådgivning. Det vil medføre markante ændringer i leverancen til kunderne, forandre de interne arbejdsgange på kontorerne og kræve et nyt mindset. Sådan lyder profetien fra professor og institutleder på Institut for digitalisering, Jan Damsgaard, Copenhagen Business School.

Af Jan Wie, kommunikationschef for medlemmer og interne medier, FSR – danske revisorer

Der er ingen vej udenom. Digitalisering og disruption vil fortsætte med at skylle ind over revisorbranchen.

Det giver uanede muligheder og nye markedspotentialer, men kræver også, at branchen og revisionskontorerne tager teten i udviklingen af softwareløsninger, som kan effektivisere arbejdsprocesser og tilbyde kunderne nye integrérbare digitale services.

Big data, machine learning og dataanalyse kan meget nemt vise sig at være redskaber til at definere den nye vej. Sådan lød en af konklusionerne, da professor og digital vismand Jan Damsgaard fra Copenhagen Business Schools institut for Digitalisering på årets SMV-forum slog temaet om den digitale revisor an.

Jan Damsgaard er blandt andet medlem af regeringens Disruptionråd og forklarede hvilke tre mega-trends, som vil ramme revisorbranchen de næste år:

  1. Handel finder ikke længere sted i den lokale butik men på en global handelsplads.
  2. Forbrugeren køber ikke længere et produkt, men et servicekoncept.
  3. Forbrugeren ønsker ikke længere at eje produktet, men lejer det.  

1. Flere og flere fysiske butikker må lukke og bliver erstattet af digitale handelspladser, som alle kan tilgå døgnet rundt på tværs af landegrænser. De nye digitale platforme som eksempelvis Lendino udfordrer bankernes tidligere væsentlige monopol på udlån og kreditgivning til opstartsvirksomheder. Samtidig udfordrer Bitcoin og andre kryptovalutaer hele bankverdenen.

2. I dag køber kunderne serviceabonnementer og ikke produkter. Det berømte eksempel er flymotorer, som tidligere blev købt som produkter, men som i dag handles som en service, hvor flyejeren betaler flymotorproducenten for hver time flymotoren er i luften. Det betyder, at flymotorproducenten har opgaven at udvikle, producere, vedligeholde, reparere og erstatte motoren, når den har fløjet sin sidste kilometer.

3. Ressourcer udnyttes langt bedre, hvis de ikke ejes af enkeltpersoner, men lejes og deles i fællesskab. Deleøkonomien blomstrer inden for en lang række områder, eksempelvis delebiler, musiktjenester og privat udlejning af bolig. Den ubegrænsede adgang til ejerskab giver en dårlig udnyttelse af kostbar og begrænsede ressourcer.

Fremtidens revisor

De tre megatrends vil påvirke dagligdagen på revisionskontorerne, og Jan Damsgaard påpeger, at tendenserne for det første vil betyde, at flere revisorer bliver ansat på freelancebasis i stedet for at være fast tilknyttet det samme kontor på en fastansættelse. Det giver firmaerne mulighed for langt større fleksibilitet og indhentning af relevant specialistviden til de enkelte opgaver, og revisorerne vil kunne specialisere sig inden for netop det felt, som man finder mest interessant. I den forstand vil man gå fra at være generalist til at være ekspert inden for et specifikt område.

For det andet vil lønnen være baseret på det resultat, som revisoren leverer og ikke antallet af medgåede timer. Det vil eksempelvis være afleveringen af et årsregnskab og bankens fortsatte kredit, som giver kunden værdi og ikke den medgåede tid fra revisorens side, som bliver honoreret. Dette er resultatet af den megatrend, hvor produkter bliver erstattet af services og den værdi, som kunden oplever.

Dette vil for det tredje betyde, at fremtidens digitale revisor i højere grad har mere end en arbejdsgiver på samme tid. Som specialist inden for eksempelvis finansiering, cybersikkerhed eller dataanalyse vil revisoren kunne indgå i forskellige teams på tværs af brancher. I dag kan man eksempelvis også melde sig til netværket ’Remote Years’, hvor man i 12 måneder kan arbejde 12 forskellige steder i verden med den tilgang og de kompetencer man nu en gang har.

For det fjerde giver fleksibiliteten også store muligheder for at tilrettelægge et år, hvor revisoren kan variere arbejdsindsatsen, både efter omgivelsernes men også egne behov og ønsker. Revisoren vil få mulighed for at vælge netop de størrelser af opgaver, som passer ind i den livssituation, som hun befinder sig i.

Globaliseringen og de nytilkomne markedspladser uden nationale eller lokale bindinger betyder for det femte, at revisoren i fremtiden i højere grad vil opleve hele verden som sin arbejdsplads. Kunder og projekter kan være forankrede i Moskva eller Melbourne, hvilket ikke har den store betydning for den digitale revisor, som vil kunne sidde på sit eget kontor i Middelfart. 

Revisorerne vil for det sjette i fremtiden i endnu højere grad være afhængige af et godt omdømme, fordi kunderne konstant vurderer revisorens arbejde. Tripadvisor, Vivino og Trustpilot er eksempler på tjenester, hvor forbrugere og kunder vurderer det produkt eller den service, de har købt. Men vurderingen går i fremtiden begge veje, som det eksempelvis er tilfældet med airbnb, hvor udlejer og lejer gensidigt vurderer hinanden. Hermed kan alle brugere af airbnb se, hvilken vurdering udlejeren generelt har fået og samtidigt, om udlejeren har været tilfreds med lejeren. Disse bedømmelser vil være en af de vigtigste kapitaler, som fremtidens revisorer skal besidde.

Til syvende og sidst vil det være markedets efterspørgsel, som styrer belønningen og ikke uddannelsen. Godkendte revisorer kan ikke sidde tilbage og vente på, at kunderne kommer. Den teknologiske udvikling og den generelle liberalisering vil betyde, at det er kundens oplevede værdi af revisorens arbejde, som vil styre prisen på leverancer og servicetilbud.

Et nyt mindset

Jan Damsgaard påpeger, at digitaliseringen og de tre megatrends medfører, at revisorbranchen står over for en transformation, som vil betyde, at revisoren i højere grad skal se sig selv i rollen som rådgiver og ekspert.

Det vil kræve et nyt mindset. En meget vigtig udløber af dette vil være, at regnskabssporet formentlig vil være eksternt forankret og valideret ved hjælp af de teknologier, som blockchain stiller til rådighed.

Den eksterne forankring vil betyde, at alle vil have tilgang til data, og at alle samtidig autentificerer disse. Det vil sige, at alle så at sige validerer informationerne i eksempelvis årsregnskaberne, hvilket er den samme tendens som gælder for LinkedIn eller Facebook, hvor hvert enkelte community selvregulerer de informationer, som bringes.

Det vil ikke være særligt populært, hvis en skorstensfejer skriver på sin LinkedIn profil, at han har taget en master i skat, hvis dette ikke er tilfældet. Alle de LinkedIn-forbindelser, som kender skorstensfejeren, og som ved, at det er usandt, vil hurtigt miste tillid til personen.  

Rådgivning frem for regnskabsopstilling og revision

Den nye rolle som trusted advisor skal i høj grad tage afsæt i og være understøttet af den teknologiske udvikling. Rådgiverrollen vil helt sikkert være en naturlig position at bevæge sig henimod, forklarer Jan Damsgaard og understreger endnu en gang, at specialisering og kundetilbud op i værdikæden vil være det marked, som fremtidens revisor skal befinde sig på. Tilliden til revisorer og branchens generelle troværdighed kan give konkurrencemæssige fordele i forhold til de aktører, som enten allerede i dag eller i fremtiden bevæger sig ind på markedet.

Jan Damsgaard har fem gode råd til fremtidens rådgivende revisor:

1. Eksperimentér med platforme for crowdsourcing

2. Understøt arbejdsopgaverne med kunstig intelligens

3. Brug dataanalyse og big data

4. Sælg rådgivning som service og ikke som produkt

5. Sælg abonnementer og ikke timer

 

Den digitale revisor:

  • Flere revisorer vil være kontraktansatte og ikke fastansatte
  • De belønnes efter resultat og ikke efter hvor mange timer de lægger
  • De har flere arbejdsgivere på samme tid
  • De kan variere deres arbejdsindsats
  • De er til en vis grad en del af en global arbejdsstyrke og honoreres derefter
  • De bliver konstant bedømt af kunderne, men de bedømmer også konstant arbejdsgiverne Bedømmelsen er det mest værdifulde de har
  • Efterspørgslen afgør belønningen og ikke uddannelsen

 

 

 

Digitalt tema i Signatur

Denne artikel bringes i samarbejde med FSR - Danske revisorer, som er en af CA's samarbejdspartnere. Artiklen er en del af et helt tema om digitalisering, som du kan læse i magasinet Signatur - nr. 1 marts 2018