Job og Studier - en god kombination

Af Jimmy Buchmann

Har du job i op til 20 timer om ugen ved siden af studiet, har du gode odds for at klare dig bedre til eksamen end de studerende, der ikke har et job ved siden af.

Det viser undersøgelse fra Aarhus Universitet. Undersøgelsen er lavet af cand.scient.oecon, Juanna Schrøter Joensen, der er PhD-forsker ved Aarhus Universitet.

Undersøgelsen viser, at risikoen for at dumpe mindskes med 7 procentpoint for de studerende, der arbejder op mod 10 timer om ugen i forhold til de studerende, der ikke arbejder.

Arbejder du fra 10 til 20 timer ugentligt, er forskellen mindre. Men du har stadig en bedre chance for at bestå dine eksaminer, end hvis du slet ikke arbejder.

Men grænsen går ved 20 timer. Arbejder du mere end 20 timer om ugen, stiger risikoen for at dumpe voldsomt - med op til 38 %-point. Til gengæld betyder det ikke så meget, om jobbet er studierelevant eller ej, mener Juanna Schrøter Joensen.

"Studiearbejde kan supplere den formelle uddannelse ved at lære de studerende arbejdsmarkedsrelaterede færdigheder, som f.eks. at komme tidligt op og udnytte tiden effektivt. Desuden kan det være godt med en adspredelse fra studierne", siger Juanna Schrøter Joensen til Jyllandsposten.

Undersøgelsen bygger på data fra 2.000 studerende på lange videregående uddannelser. Man har sammenlignet personer med samme evnemæssige udgangspunk i form af samme gymnasiegennemsnit, valgfag, akademiske evner og lige lange  indskrivningstider på universitetet.