Jura og forretning i egen virksomhed

I din egen virksomhed har du mange kasketter på. CA+ har i samarbejde med CA Advokathjælp samlet de vigtigste juridiske guides, skabeloner og links her på siden.  

Hvis du er medlem af CA+ får du CA Advokathjælp og juridisk rådgivning til at benytte skabeloner og guides. Så indgår du let aftaler om bl.a. stiftelse af selskab, ansættelse, samarbejde, salg og levering. Du kan se eksempler på kontrakter og blive klogere på forskellige aspekter af din forretning ved at folde overskrifterne ud her på siden.

Som medlem af CA+ og CA Advokathjælp kan du også få rådgivning til nedsat timepris på 1.650 kr./time ekskl. moms. Det er ca. halv pris i forhold til mange andre specialiserede advokatkontorer.

 

Aftaler om samarbejde

Når du indgår aftaler om konsulentarbejde, der ikke er en ansættelse, bør du indgå en konsulentaftale, som du kan finde på skabelonsiden. På siden finder du også skabeloner til andre typer af samarbejdsaftaler samt hemmeligholdelsesaftaler.

Samarbejde med kunder og leverandører er rygraden i din virksomheds eksistens. Ordentlige aftaler og kontrakter forebygger konflikter og sikrer stabilitet og forbedret likviditet samt øget værdi af din virksomhed. Læs Advodans gode råd om kunde- og leverandørsamarbejde.

 

Ansættelse og opsigelse

Når du skal ansætte eller opsige medarbejdere, skal juraen være på plads. Som medlem af CA+ og CA Advokathjælp har du adgang til skabeloner på ansættelseskontrakter og opsigelse. Du har også mulighed for at tilkøbe advokatbistand til proceduren omkring ansættelse og opsigelse. Se mere om priser for advokatbistand ved ansættelse.

Du kan bl.a. finde følgende skabeloner via skabelonsiden (kræver login)

Ansættelseskontrakt funktionær
Ansættelseskontrakt ikke-funktionær
Ansættelseskontrakt direktør
Opsigelse

Allerede når du ansætter en ny medarbejder, er det vigtigt at få helt styr på ansættelseskontrakten. Der er nemlig en række krav til, hvad en ansættelseskontrakt skal indeholde, og det falder tilbage på dig, hvis der er fejl og mangler i kontrakten. Hos Advodan finder du gode råd om ansættelse og medarbejdere.

 

Selskabsstiftelse, ejeraftale og kapitaloverdragelse

Du har som medlem af CA+ og CA Advokathjælp mulighed for nemt at stifte selskab på to måder. Se mere om selskabsstiftelse her.

Du finder skabeloner til ejeraftale samt aftale om kapitaloverdragelse under skabeloner (kræver login).

Hos Advodan finder du gode råd til selskabskonstruktion og virksomhedsformer. Du kan også se en oversigt over typiske hændelser i en virksomhed lige fra opstart til generationsskifte, og hvad det betyder for konstruktionen i din virksomhed og de tilhørende dokumenter.

 

Inkasso

Som medlem af CA+ og CA Advokathjælp kan du få effektiv hjælp til inkassoprocessen. Du har adgang til rykkerbreve samt bistand til inkassoprocessen via Advokatinkasso A/S. Se inkassoprocessen fra CA Advokathjælp

Du kan downloade inkassohåndbogen og se vejledninger til inkasso her og få svar på, om dit værn mod dårlige betalere er godt nok.

 

Persondatalovgivningen

Læs hvordan du bliver klar til Persondataforordningen 25. maj 2018. Forordningen erstatter den danske persondatalov og indeholder mange nye og skrappe regler om håndtering og behandling af persondata. Bliver reglerne ikke overholdt, er der risiko for meget store bøder. 

Husk, at du som medlem af CA+ har adgang til CA Advokathjælp og advokatbistand til en medlemspris på kr. 1.650 ekskl. moms pr. time. Kontakt advokat@ca.dk eller ring 5945 4040.

 

Markedsføring, varemærke og patent

Hos Advodan finder du information om patent og varemærker og hvordan du beskytter dine immaterielle aktiver. Din virksomheds immaterielle værdier som produkter, idéer og kendetegn kan give dig konkurrencefordele. Men det kræver, at du beskytter værdierne mod tyveri og misbrug.

Læs desuden hvad der er godt at vide om den nye markedsføringslov. Loven blev opdateret i 2017, så den nu matcher den teknologiske udvikling og de nye muligheder inden for digital og kommerciel kommunikation.

Husk, at du som medlem af CA+ har adgang til CA Advokathjælp og advokatbistand til en medlemspris på kr. 1.650 ekskl. moms pr. time. Kontakt advokat@ca.dk eller ring 5945 4040.

 

Skat

Hos Advodan finder du en introduktion til skattelovgivningen. Skattelovgivningen ændrer sig konstant, og det kan påvirke din virksomhed. Når du optimerer din skattemæssige situation, skaber de mest gunstige vilkår for din virksomhed og dine ansatte.

Husk, at du som medlem af CA+ har adgang til CA Advokathjælp og advokatbistand til en medlemspris på kr. 1.650 ekskl. moms pr. time. Kontakt advokat@ca.dk eller ring 5945 4040.

 

Entrepriseret

Entrepriseret omfatter reguleringen af de kontrakter som indgås mellem en bygherre og entreprenør/håndværker om opførsel af anlæg og bygninger. En god entreprise- og rådgiveraftale minimerer risikoen for tvister og beskriver, hvordan eventuelle konflikter skal håndteres. Hos Advodan finder du et overblik for bygherre og entreprenør.

Husk, at du som medlem af CA+ har adgang til CA Advokathjælp og advokatbistand til en medlemspris på kr. 1.650 ekskl. moms pr. time. Kontakt advokat@ca.dk eller ring 5945 4040.

 

Ejendomsadministration

Hos Advodan finder du gode råd til ejendomsadministration. Ejendomsadministration er en stor opgave, uanset om du har en udlejningsejendom, ejer et ejendomsselskab, er andelshaver eller bestyrelsesmedlem i en ejerforening.

Husk, at du som medlem af CA+ har adgang til CA Advokathjælp og advokatbistand til en medlemspris på kr. 1.650 ekskl. moms pr. time. Kontakt advokat@ca.dk eller ring 5945 4040.

 

Rekonstruktion, insolvens og konkurs

Falder ordretilgangen, og svigter markedet, er det livsfarligt for din virksomhed. Jo hurtigere, du søger hjælp, jo større sandsynlighed er der for at overleve. Hos Advodan finder du gode råd om rekonstruktion, insolvens og konkurs.

Husk, at du som medlem af CA+ har adgang til CA Advokathjælp og advokatbistand til en medlemspris på kr. 1.650 ekskl. moms pr. time. Kontakt advokat@ca.dk eller ring 5945 4040.

 

  DecorativeRABAT PÅ KONTORPLADSER

Gennem CA får du rabat på kontorpladser i Odense.  

Hvad er din timepris?

Læs om prisfastsættelse for freelancere.