Klausuler

Der findes forskellige typer af klausuler, som kan binde dig til arbejdsgiveren på forskellige måde. Fx kan du have Kunde- og/eller Konkurrenceklausuler som en del af dit ansættelsesforhold, som kan betyde en stram begrænsning for jobskifte og din fremtidige karriere. 

Kundeklausul

En kundeklausul er en aftale om, at du ikke må tage ansættelse hos eller udnytte dine kontakter til at udføre arbejde for din tidligere arbejdsgivers kunder. Kundeklausuler er især relevante for sælgere, der har tæt og direkte kontakt med mange kunder.

Konkurrenceklausul

Er du en særlig betroet medarbejder kan du blive omfattet af en konkurrenceklausul. Den forhindrer dig i at arbejde for en konkurrent eller at starte egen virksomhed, der konkurrerer med din nuværende arbejdsgiver.

Hvor længe er du begrænset af klausulen?

Klausulerne gælder fra det tidspunkt, hvor du fratræder og derefter i en periode på op til 12 måneder alt efter, hvad I har aftalt. Klausulerne har altså betydning for, hvordan og hvor længe du er bundet ift. anden beskæftigelse, når du har forladt din arbejdsgiver. 

Omkring 30% svarer i vores undersøgelse af nyuddannedes løn og goder (CA+ marts 2020), at de ER omfattet af en eller flere klausuler eller andre begrænsninger. Men 26% svarer ”ved ikke”. Det skal ikke være dig, vel? Du skal undgå at acceptere en bred standardklausul, men sørge for at få drøftet og vurderet de enkelte elementer i klausulen.

Så sikrer du, at den kun dækker det relevante og du ved, hvordan du er bundet.

Læs også om Ferie, feriefridage og ferietillæg

Decorative