Konflikt

Der er varslet konflikt for ansatte i staten, kommunerne og regionerne med tidligst start d. 4. april 2018. A-kasserne må ikke udbetale ydelser til medlemmer, der er konfliktramt, da dagpengesystemet ikke må bruges til at finansiere en konflikt, men her kan du læse nærmere om, hvad der gælder for dig i forhold til ydelser fra CA.

DecorativeHvornår anses du som konfliktramt

Du anses som konfliktramt, hvis du enten strejker eller bliver lockoutet, og du er medlem af en fagforening, som konflikten vedrører. 

Dagpenge

Er du konfliktramt, kan du derfor ikke få udbetalt dagpenge, hvis din ledighed skyldes konflikten.

Er du ansat på nedsat tid, kan du heller ikke få udbetalt supplerende dagpenge, medmindre du har en meget løs tilknytning til arbejdsstedet.

Feriedagpenge

Du kan ikke få udbetalt feriedagpenge, hvis du er konfliktramt. Dette gælder uanset om ferien er påbegyndt før du blev konfliktramt, eller du starter din ferie, mens du er konfliktramt.

Løntilskud

Er du i løntilskud, er du omfattet af reglerne for konflikt, på samme måde som andre ansatte. Det betyder, at hvis du er medlem af den relevante fagforening, skal du stoppe med at arbejde og søge om økonomisk støtte i fagforeningen. Er du ikke medlem af den relevante fagforening, skal du fortsætte med at arbejde og vil modtage løn under konflikten. Du kan dog eventuelt kontakte dit jobcenter og høre om du kan få stoppet dit løntilskud pga. konfliktens omfang, og altså få annulleret dit tilbud. Du må aldrig stoppe i løntilskudsjobbet uden forudgående aftale med dit jobcenter.

Virksomhedspraktik

Er du i virksomhedspraktik, er du ikke omfattet af reglerne for konflikt. Du kan derfor fortsætte dit arbejde og få udbetalt dagpenge som normalt. Hvis du i din praktik udfører arbejde, der bliver ramt af konflikten, skal du være opmærksom på, at din praktik ophører, når konflikten indtræder.

Efterløn

Du kan godt gå på efterløn, selvom du er konfliktramt, men har du deltidsarbejde og er du konfliktramt, kan vi ikke udbetale dig efterløn for de timer, som du normalt arbejder.

Skattefri præmie

Så længe du er konfliktramt, optjener du ikke timer til den skattefrie præmie, og konflikten kan derfor få indflydelse på det antal præmieportioner du optjener.

Økonomisk hjælp under konflikten

Er du medlem af en fagforening, skal du kontakte dem for information om økonomisk hjælp under konflikten.

Er du ikke medlem af en fagforening, skal din arbejdsgiver udbetale dig løn under konflikten, uanset om der er tale om strejke eller lockout. Det er en god idé, at du kontakter din arbejdsgiver og oplyser, at du ikke er medlem af en fagforening, for arbejdsgiver har ikke denne oplysning selv.

Her kan du læse mere

Er du i tvivl?

Hvis du har spørgsmål, der ikke adresseres ovenfor, skal du henvende dig til din fagforening.

Er du ikke medlem af en fagforening, skal du henvende dig til din arbejdsgiver.

Er du i tvivl?

Hvis du har spørgsmål om, hvordan du er stillet i forhold til en evt. kommende konflikt, skal du henvende dig til din fagforening.

Er du ikke medlem af en fagforening, skal du henvende dig til din arbejdsgiver.