Kontraktvilkår

Gælder Funktionærloven eller får du bedre vilkår? Godt ¼ af dem, der har deltaget i vores lønundersøgelse siger, deres vilkår følger Funktionærlovens minimumskrav – resten har bedre vilkår. 

Prøvetid og opsigelse

– hvis du har en prøvetid som en del af din kontrakt, har du og arbejdsgiveren mulighed for at se hinanden an og hurtigt slippe fri af hinanden igen, hvis ikke det er et godt match. Når den er overstået, hvilket opsigelsesvarsel har du og arbejdsgiveren så? Det skal også fremgå af din kontrakt.

Arbejdstid og løn

Din arbejdstid skal være specificeret i din kontrakt, så I har en aftale om hvor mange timer, du skal arbejde for den løn, I aftaler. Lønnen skal også stå i din kontrakt. I skal også aftale, hvordan eventuelt overarbejde honoreres. Bliver det udbetalt eller afspadseret. Mange er i dag ansat uden øverste arbejdstid, hvor overarbejde ikke honoreres særskilt.

Hvilken løn kan du i det hele taget forvente? Følger der goder med? Det kan du tjekke lige her med CA Lønberegner for Nyuddannede

Individuel forhandling, overenskomst og fritvalgsordning.

Mange danske lønmodtagere skal selv forhandle deres løn og goder til deres kontrakt gennem individuel forhandling.

Andre er omfattet af en overenskomst, som forhandles og fastsættes gennem en kollektiv aftale. Aftalen/overenskomsten fastsætter forhold og regler om fx ansættelse, opsigelse, løn og arbejdstid.

Hvis du er ansat under overenskomst, kan du også være omfattet af en fritvalgsordning eller ”særlig opsparing”. 1/3 af de nyuddannede vi spurgte, ved ikke om de er eller ej… Det er synd for det er faktisk ordninger, der giver mulighed for fx mere i pension, løn eller frihed.

Er du omfattet af en overenskomst, så kan du ikke nøjes med at læse din kontrakt i gennem. Du må også tjekke overenskomsten for at forstå dine vilkår. Det skal du selvfølgelig gøre inden du skriver under på din ansættelseskontrakt. 

Læs også om kunde- og konkurrenceklausuler
 

Decorative

Lovkrav til kontrakt

Læs om lovkravene til din ansættelseskontrakt