Krisen har forandret strategiarbejdet

Af Jette Hartvig Stakemann, CfL Center for Ledelse

Der er vendt op og ned på rækkefølgen af dem, som lederne henter inspiration fra til arbejdet med virksomhedernes strategi, viser 'Indikator' fra CfL Center for Ledelse.Kunder og leverandører er i dag de vigtigste kilder, når lederne skal hente inspiration til deres arbejde med strategi.

I 2010 var det rådgiverne, der indtog førstepladsen, men i dag er disse henvist til femtepladsen på Top 5-listen over inspirationskilder, viser CfL Center for Ledelses Indikator. Lederne har således erkendt vigtigheden af at kunne selv og samtidig at gøre det i tæt samarbejde med kunderne - foruden hvem, de ikke var noget. Interessant er det også, at de personlige netværk ligger på 2. pladsen. Det bekræfter Indikator fra april om, at netværk er bedst til at øge ledelseskvaliteten.

Topledelserne har overtaget

Indikator kommer også med nye signaler om, hvem der fremover skal involveres i strategiarbejdet i virksomhederne. 62 pct. mener, at hele ledergruppen skal involveres i udviklingen af strategien, hvilket er en stigning på næsten 20 pct. i forhold til 2010. Der er også stigende tilslutning til at involvere et bredt udsnit af organisationen, og 22 pct. svarer, at kunderne også skal involveres.

Men status lige nu er ifølge Indikator, at topledelserne har overtaget mere af strategiarbejdet i virksomhederne, mens funktionsdirektørerne inddrages mindre. I 2010 var 75 pct. af funktionsdirektørerne involveret. I dag svarer 58 pct., at de er involveret i strategiarbejdet.

Mere strategiarbejde

Indikatoren viser således, at krisen har forandret strategiarbejdet på flere punkter, men også at arbejdet fylder mere og mere i dagligdagen. 65 pct. af lederne fortæller, at de arbejder mere med strategierne end for to år siden, mens 26 pct. mener, det er uændret. Det ligner meget tallene fra 2010, hvor den økonomiske krise havde raset i næsten to år.

Mindre struktur

Presset på - og forandringerne i strategiarbejdet - er gået ud over strukturen og systematikken, idet der er sket et klart fald i antallet af dem, der mener, at virksomheden i høj grad arbejder struktureret og systematisk på området – fra 49 pct. til 38 pct. Og halter strukturen, bliver det vanskeligere for organisationen at involvere sig i strategiarbejdet og at få indsamlet data af en ordentlig kvalitet.

Beskytter kerneforretningen

Tvivlen blandt danske virksomheder med hensyn til, hvorvidt krisen er ved at være overstået eller ej, afspejles i svarene på Indikators spørgsmål om, hvad lederne ser som de vigtigste strategiske udfordringer i de kommende tre år. Flere satser på at beskytte og bevare kerneforretningen eller produktet. Fokus er således øget på bl.a. omkostningsminimering, yderligere vækst og efterspørgsel samt på afmatningen på egne markeder.

Fokus på kerneforretningen vægtes så meget, at der de næste tre år vil være mindre fokus på at fremme eller stimulere fremdriften i virksomhederne. Det betyder bl.a. mindre fokus på innovation, fusioner og opkøb samt på behovet for tiltrækning af nye kompetencer og markeder.

Vigende tendenser

Strategien bliver i dag i mindre grad oversat til dagligdagens styringssystemer. Således viser Indikator, at der er nedgang overalt, når lederne bliver spurgt om, hvorvidt processerne i tilfredsstillende grad er koblet til strategiarbejdet. Her er der markante fald i tallene for målstyring, effektivisering og optimering, budgetlægning, udvikling og innovation, salg og marketing samt kompetenceudvikling.

Løber større risiko

Lederne forholder sig også i markant mindre grad til de strategiske risici eller de usikkerheder, der påvirker virksomhedernes fremtid. I dag forholder kun 39 pct. sig i høj grad til risici og usikkerheder mod 59 pct. for to år siden. Blandt besvarelserne på dette spørgsmål er det kun 36 pct. af de adm. direktører, der svarer ”i høj grad”, mens 48 pct. af funktionsdirektørerne svarer ”i høj grad”. Det gør også 40 pct. af funktionscheferne.

Decorative