Lær at tackle dine overspringshandlinger

Af Sanne Juel, karriererådgiver, CA

Finder du på at tage på café, spille computer eller gøre rent, når du i virkeligheden "burde" studere? Overspringshandlinger hedder det også. Lær at bruge SMUT-metoden.

Du ved det udmærket godt. Bøgerne stirrer på dig, du kan næsten høre dem råbe: ”Læs mig nu!” Opgaven skal snart afleveres. Og hvad sker der så? Du laver alverdens overspringshandlinger. Det vil sige, at du foretager dig irrelevante og ulogiske handlinger, der modarbejder din egentlige hensigt.

Slemme, slemme dig! Du fokuserer på alt muligt andet end det, du skulle: dit studie. Du forsøger simpelthen at snige dig udenom. Du vil gerne undgå den ubehagelige studieopgave og foretrækker den midlertidige flugt. Den virker nemlig på kort sigt. Men du får dårlig samvittighed.

Hvordan får du gjort noget ved det?

Heldigvis er vi som mennesker uperfekt perfekte. Alle sammen. Vi har alle hængepartier, og mange hopper over, hvor gærdet er lavest. Det er menneskeligt. Til gengæld er det vigtigt, at du tager en snak med dig selv, hvis du bruger energi på noget, du ikke får gjort, og du bliver ved med at være irriteret på dig selv over det.

Bliv afklaret om:

  • Hvor vigtigt det er for dig at løse opgaven

  • Hvor meget det haster

Lær at bruge tid på det, der er vigtigt, men som i første omgang ikke haster så meget. Det giver dig ro på længere sigt.

Brug SMUT-metoden til at komme videre

Dine overspringshandlinger får konsekvenser for dig, hvis du ikke gør noget ved dem. Vær opmærksom på, hvad det i sidste ende kan koste dig, hvis du ikke får gjort det, du burde!

Med SMUT–metoden kan du få styr på din situation og få lavet det, du skal:

S - Hvordan har din Selvdisciplin det? Og hvad med Samvittigheden?

M - Hvad kunne Motivere dig til at få det løst? Og hvilke Muligheder har du for at få hjælp?

U - Kæmper du mod Uret? Hvordan ser din tidshorisont ud? Hvornår skal opgaven være færdig? Lav en plan. Del opgaverne op i mindre delmål, så er de nemmere at overskue. Skriv ned, hvornår du gør hvad – lav en synlig plan.

T - Mangler du Tillid til dine egne evner, og er det derfor, det er svært at komme i gang? Søg hjælp hos medstuderende, lærere eller studievejledere. Din mangel på selvtillid forsvinder ikke af sig selv.

Husk, det har konsekvenser, hvis du ikke gør noget ved noget som helst.
Vær opmærksom på, hvad det i sidste ende kan koste dig, hvis du ikke foretager dig noget som helst!

Sørg for at tage ansvar og kontrol over opgaven, så det er dig, der styrer den og ikke omvendt. Lav en deadline, og overhold den!

Hvis du synes, du mangler energi, er træt og udkørt, så indfør en tre-dages energiplan:

  • Gå i seng kl. 22.00 og stå op kl. 07.00 tre dage i træk.

  • Spis fire gode måltider i løbet af dagen. Husk morgenmad. Skær ned på sukker.

  • Bevæg dig minimum 30 minutter hver dag i de tre dage.

  • Grin, dans og syng alt, hvad du orker.

  • Og til sidst, tænk på, hvordan du vil have det, når din opgave er løst.