Leading SAFe® 4.6 med certificering

Lær om SAFe® og bliv klædt på til at arbejde agilt og effektivt i større programmer. Forstå hvordan de tre niveauer i SAFe – Team, Program og Portfolio – spiller sammen og understøtter hinanden.  Få den pragmatiske og erfaringsbaserede vinkel på hvordan man får SAFe til at fungere i en udviklingsorganisation.

Hvad er SAFe?

SAFe står for Scaled Agile Framework og er en gennemarbejdet og veldokumenteret metode til at håndtere de udfordringer, som mange større agile implementeringer møder efter nogen tid.

På dette kursus lærer du, hvordan du kan organisere programmer i Agile Release Trains baseret på din virksomheds Value Streams, som tilsammen udgør Jeres kerneforretning – det som gør jeres kunder glade. Efter kurset følger en SAFe® Agilist (SA) certificering.

Indhold, udbytte og kursusmål

Kursusindhold

 • Intro til Scaled Agile Framework
 • SAFe intro game
 • SAFe principperne
 • Strategiske Temaer og Value Streams
 • Parallel versus seriel udvikling
 • PI Planning med flere teams og opbygning af fælles Program Board
 • Intrinsic Motivation, Intent-Based Leadership™ og forandringsledelse

Kursusudbytte
Efter kurset vil du kunne

 • Forstå og identificere Value Streams
 • Skabe overblik over jeres portefølje af Agile udviklingsinitiativer
 • Igangsætte programmer i form af Agile Release Trains
 • Facilitere Program Increment planlægning
 • Bidrage til at skalere Agile i din virksomhed
 • Navigere udenom de mest almindelige faldgruber i forandringsledelsen

Kursusmål
Du kommer til at lære om SAFe ved at opleve, hvordan flere teams arbejder sammen i et Agile Release Train om at løse en fælles og gennemgående opgave på de forskellige niveauer. Gennemgangen af teorien tager afsæt i praktiske eksempler og en fælles opgaveløsning. Kurset klæder dig på til at være en drivende kraft i forhold til at arbejde agilt i større programmer og organisationer.

 

Undervisningsform

Kurset afholdes som et 2-dages intensivt kursus uden overnatning. Kurset varighed er begge kursusdage kl. 9.00-17:00. Kurset afholdes på dansk med engelske materialer og engelsk eksamen/certificering. Som deltager forventes det, at du bidrager aktivt under kurset, der veksler mellem øvelser og gennemgang af teori. Teorien gennemgås ligeledes i relation til praktiske eksempler.

 

Certificering

Certificeringen gennemføres online og på egen hånd indenfor 30 dage efter kurset.  Både Scaled Agile og Peak anbefaler, at du efter kurset forbereder dig til testen – efter Study Tips fra Scaled Agile, som du får udleveret på kurset.

 

Deltagerprofil & -forudsætninger

Kurset er for alle, som har arbejdet med Scrum og Agile i nogen tid, eller som har studeret Scrum og Agile indgående – f.eks. ved deltagelse på flere kurser. Og nu brænder du for at drive det videre. Brænder for at få Agile til at passe ind i resten af organisationen – og dermed få aktiveret det ofte uudnyttede potentiale, der ligger i det agile.

Typiske deltagere er projektledere, programledere og linjeledere i en udviklingsorganisation, Scrum Mastere, Product Owners, enterprise arkitekter, test-managers, PMO folk – og andre, som ønsker at spille en aktiv rolle i at få Scrum og Agile til at spille i hele organisationen.

 

Underviseren

CA+ udbyder kurset til sær-pris sammen med Peak Consulting Group, som står for kursusdagen i deres lokaler og med deres underviser. Prisen indeholder certificering, materialer, manual og forplejning.

 

Frister og undervisningssted

Frist for tilmelding 
Mandag 21/10 kl. 12:00 

Afbud
Senest mandag d. 30/9-19.
Se afbudsregler her

Sted
Peak Consulting Group
Lyngbyvej 2
2100 København Ø

 

Priser
CA og CA+ medlemspris:
kr. 9.200,- (ekskl. moms)

Normalpris:
kr. 10.200,- (ekskl. moms)

Varighed
2 dage
Begge dage kl. 9-17

Kursusdatoer - København Ø
Onsdag 30/10-19
Torsdag 31/10-19