Lederne fik et skud vinderkultur

30. november 2015

På årets lederdag den 19. november handlede det hele om vinderkultur, og hvordan det mentale mindset har indflydelse på den daglige performance. 

Jægersoldaten fortalte om ledelse på liv og død  i teams, der hele tiden skal præstere 120 %. Mentaltræneren og hjerneforskeren fortalte, hvordan det ér muligt at træne hjernen til at træffe mere rationelle beslutninger. OL-bronzevinderen fortalte om rendyrket vinderkultur, og Brøndbytræneren fortalte om mandskabspleje og fokus på den lange bane i pressens søgelys. 

Ledelse på liv og død

Erhvervscoach Lars Møller fortalte, hvordan nogle af hans erfaringer fra 25 år i Jægerkorpset kan bruges i teamledelse. Når opgaven SKAL løses. skal der være tillid og støtte internt i teamet - lederen skal sætte rammen og give ansvar til teamet.

"For at kunne atbejde godt sammen, skal man kunne arbejde godt alene. Det er synergien og den gensidige afhængighed der er vigtig. Men det vigtigste er viljen. Når vi kigger efter jægersoldater, ser vi efter folk med stor viljestyrke. Jeg VIL, Jeg KAN, jeg TØR. Det flytter grænser", siger Lars Møller.

Opgaven SKAL løses! Det er et mantra, som han har taget med fra jægerkorpset. 

"Når du er på patrulje, kan Taleban vente lige omkring næste hjørne. Så hvis teamet ikke lykkes med opgaven, dør vi. Det betyder, at alle har 120 % fokus på opgaven og på at hjælpe hinanden med at lykkes - for hvis det går galt for én, går det galt for hele teamet. Selvfølgelig handler det ikke om liv og død i det civile. Men hvis man kan skabe den samme ånd - Opgaven SKAL løses - giver det et fokus på at hjælpe hinanden og løse problemer, som man måske ellers ville parkere eller springe over", siger Lars Møller.

Sluk emhætten - træn din hjerne

Mentaltræner Rikke Østergaard og hjerneforsker Ulrich Kirk fortalte, hvordan man kan træne hjernen til at træffe bedre beslutninger og få mentalt overskud. Sluk emhætten og støjen - og fokusér på nuet.

"Hjernen er ikke statisk, som man troede i 60’erme. Hjernen er neuroplastisk. Den kan godt trænes og påvirkes til at kunne mere. Den kan trænes til at navigere bedre og handle mere rationelt", siger hjerneforsker Ulrich Kirk. 

The ultimatum game er et økonomisk eksperiment. Spiller 1 får en sum penge og foreslår spiller 2, hvordan han vil dele pengene mellem dem. Spiller 2 kan vælge enten at acceptere eller afslå forslaget. Hvis spiller 2 accepterer forslaget, deler de pengene som foreslået. Hvis spiller 2 afviser forslaget, får ingen af dem penge.

Hans egne forsøg med Ultimatum Games viser, at forsøgspersoner, der havde mentaltrænet 8 uger forud for forsøget, handlede mere rationelt end kontrolgruppen.

"Spiller 1 giver et tilbud til spiller 2 ' Jeg har 10 dollar, skal vi dele? De fleste vil hellere acceptere 0 end acceptere et unfair tilbud om 1 ud af 10 dollar. Selvom de rationelt får mere end de havde før. Men forsøget viste at de spillere i spiller 2-gruppen, der havde været i mentaltræning inden forsøget,  handlede mere rationelt. De blev bedre til at kontrollere deres følelser, og gik hjem med flere penge end kontrolgruppen, fordi de tog mere rationelle valg", siger Ulrich Kirk.

ET andet forsøg med London-capdrivers i 2000 viste sig, at jo mere erfaring du har med at køre taxa, jo større aktivitet er der i den del af hjernen - hippocampus - som er grundlaget for at kunne navigere.

"Forsøget viser, at det ikke kun er hukommelsen for, hvor tingene er, der bliver øget. Det er også selve hjenen der blev trænet til at blive bedre til at navigere", siger Ulrich Kirk.

Du kan træne overalt

Når talen falder på mentaltræning, korser mange sig ved at skullened på yoga-måtten i Lotusstilling, Men det er slet ikke nødvendigt, fortæller mentaltræner Rikke Østergaard. Det lærte hun selv for mange år siden af en gammel munk på et mindfulness-retreat i Himalayah.

"Alle på holdet antrengte sig ekstra meget for at være mindfull og i korrekt lotus-stilling til ære for munken.Han sad og smilede lidt, og spurgte så: 'do you know why we sit in this position when we meditate?  ... it is because we have no chairs!'. Pointen er, at du behøver ikke side på en bestemt måde. Det vigtige er, at du holder fokus på dit indre, på dit åndedræt og på dine tanker", siger Rikke Østergaard, og fortsætter.

"Min erfaring er, at hvis jeg siger 'sæt ti minutter af til mentaltræning hver dag', så korser folk sig. Men det behøver ikke gøres til et stort projekt. Du kan træne hjernen i køen i Irma eller på vej hjem i bilen", siger Rikke Østergaard.

Fix det, der irriterer i hverdagen

Da Klaus Frøkjær startede i 2012 som direktør i Audi Danmark, var der en del udfordringer. Der var 8 forretninger, der blev drevet vidt forskelligt med middel kundetilfredshed, dårlig medarbejdertilfredshed, intern konkurrence mellem forretningerne og et dårligt samlet resultat.

Klaus Frøkjær fandt hurtigt ud af, at han måtte ud blandt sælgerne og ud i værkstederne for at løfte arbejdsglæden. 

Nogle gange er det små ting, der skal til for at højne arbejdsglæden. På grund af strammere økonomi, var der blevet skåret ned på antallet af  t-shirts til mekanikerne på Audi-forretningernes værksteder. Mekanikerne havde kun 4 t-shirts. Det måtte da være rigeligt, for så kunne de jo nå at vaske dem. Men så skulle de vaske i hverdagen, og det gad de ikke. I stedet fik de 6 t-shirts hver, så der var til hele ugen og lidt ekstra, og der blev installeret vaksemaskiner på værkstederne, så de ikke skulle genrere konene derhjemme med ekstra vasketøj.

"Det var bare en lille ting, men det gav mere glæde på værkstedet. Så lyt til medarbejderne. Lav nogle quick-wins og fix det, der irriterer i hverdagen. Skab fælles fokus. Hvis medarbejderne er glade, bliver servicen bedre og kunderne mere tilfredse. Det giver også en bedre bundlinje", siger Klaus Frøkjær.",

En af de større udfordringer var, at de 8 forretninger tænkte mere på deres egen bundlinje, end på den fælles. Derfor har Klaus Frøkjær gjort meget ud af, at dele historier med medarbejderne, der skal fremme fokus på den fælles forretning.

"Vi havde en Aarhus-kunde, der shoppede mellem de forskellige afdelinger. Først havde han fået et tilbud i Aarhus og tog så til Fredericia, hvor en af sælgerne bød 30.000 kr. under for selv at få handlen. Det var godt for kunden og det var godt for sælgeren, men ikke så godt for Audi Danmark", fortæller Klaus Frøkjær, som efter 3 år i chefstolen har fået vendt skuden.

I dag ligger Audi Danmark højt på både kundetilfredshed og medlemstilfredshed, og har skabt sin egen medarbejdefødekæde, så folk fra starten bliver trænet i den fælles Audikultur.

Fremelsk vinderkulturen i teamet

Lars H. Nielsen er fra roer-generationen lige før guldfireren. Han vandt bronze i roning ved OL i LA i ´84 og har siden arbejdet som ledelsesrådgiver for bla. andet Grundfos og coach for Jesper Banks America's Cup-team.Han ved om nogen, hvordan man fremelsker en vinderkultur i et team.

"Hvad taler i mest om, når I evaluerer? Er det jeres succeser og eller nederlag? De fleste sætter fokus på fejlene, så man kan undgå dem en anden gang. Men det er succesen, du lærer af. Heldet følger ikke de tossede. Heldet følger de, der er bevidste om, hvad det er de gør, når de gør det bedste, de kan, og lærer af det", siger Lars H. Nielsen.

At vinde er et spørgsmål om menensker, timing af mindset og lederskab. Ofte bliver der lavet fine strategier i virksomheden, men hvis ledelsen ikke tager styringen og får dem implementeret og brugt af medarbejderne, dør de lige så stille, fortæller Lars H. Nielsen:

"En god strategi er som en god båd. Den gør ikke en skid af sig selv. Uden et team til at drive den frem, ligger den dødstille i vandet. Det afgørende er, at der er det rigtige mandskab, hvor alle ved, hvad de skal gøre for at komme i mål", siger Lars H. Nielsen.

Roning er ligesom et hvert andet teamwork et spørgsmål om at sammensætte et team med personer, der komplementerer hinanden. Men der skal mere til.

"Du kan have naturlige anlæg, som kan bringe dig så og så langt. Men at skabe en vinderkultur, er noget vi kan kontrollere og selv bestemme. Kunsten på et vinderhold er, at vi ikke bare sidder hver især og drømmer om hvor vi vil hen, men får sat ord på drømmen. Når kampen begynder, skal alle være klar over målet og hvordan vi kommer derhen", siger Lars H. Nielsen.

Mediepres og mandskabspleje

Presset på en træner i Superligaen er stort. Der er kontant afregning efter hver kamp fra presse og fans. Selv hans søster har kontante meninger om holdopstillingen. Men selvom resultaterne er vigtige, lægger han mere vægt på processen.

"Guldet skabes i hverdagen. Det handler om at præstere bedre til træning hver eneste dag. Hvis man hele tiden holder fokus på det, vil de gode resultater komme af sig selv", siger Thomas Frank.

Der er store følelser og egoer på spil i en fodboldtræners hverdag - og mandskabspleje er en vigtig del af arbejdet:

"Topspillere er primadonnaer, men også helt almindelige mennesker. De skal have krav, konsekvens og kærlighed. Og der skal tages ekstra hånd om dem, hvor det går knap så godt, så de kan komme på rette spor igen", siger Thomas Frank

"Jægerkorpset handler om ledelse på liv og død og teamperfomance på 120 %", Erhvervscoach Lars Møller.

"Ja, Du kan træne din hjerne til at handle mere rationelt", Hjerneforsker Ulrich Kirk

"Du behøver ikke sidde i lotusstilling for at mentaltræne", Mentaltræner Rikke Østergaard.

"Tal med folk på gulvet og i værkstedet, hvis du vil vide, hvor det trykker i organisationen", Audi-direktør Klaus Frøkjær.  .

"Det hjælper ikke med en god strategi, hvis du ikke har teamet til at føre den ud i livet", Ledelsesrådgiver og OL-bronzevinder Lars H. Nielsen.

"Hold fokus på den lange bane, så skal resultaterne nok komme", Brøndby-træner Thomas Frank.