CA’s kontorer holder lukket pga. coronavirus, men du kan skrive eller ringe til os. Læs om COVID-19 – din situation. Har vi dine korrekte kontaktinformationer - log ind og opdater.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
CA offices are closed due to COVID-19. Please write or call us. If you are unemployed: No job search and activation required.Check your contact informations - login here.

Ledig - Spørgsmål og svar om Corona

Som led i regeringens nedlukning af den offentlige administration er jobcentrene lukket ned og deres medarbejdere sendt hjem.

Det betyder, at beskæftigelsesindsatsen suspenderes i en periode, og at alle planlagte samtaler aflyses, aktiveringstilbud sættes i bero, og der bliver ikke igangsat nye tilbud. 

Skal jeg søge job og joblogge?

Når beskæftigelsesindsatsen er suspenderet, skal du ikke stå til rådighed for arbejdsmarkedet, men kan fortsat få dagpenge. 

Det er som udgangspunkt stadig en betingelse for at få dagpenge, at du opholder dig i Danmark, men du behøver ikke

  • søge job,
  • deltage i samtaler hos jobcenter og a-kasse
  • eller joblogge på Jobnet.dk.

Jobcenteret og a-kassen kan derfor i denne periode heller ikke give dig sanktioner for udeblivelser eller manglende rådighed.

Men vores anbefaling er at søge de relevante job, som du har muilighed for. 

Skal jeg opholde mig i Danmark?

Ja, selvom beskæftigelsesindsatsen er suspenderet, og du ikke skal stå til rådighed for arbejdsmarkedet, skal du opfylde de almindelige betingelser for at stå til rådighed for arbejdsmarkedet, herundet at have bopæl i Danmark.  

Eneste undtagelse er, hvis du er jobsøgende i et andet EØS-land og har fået godkendt danske dagpenge under opholdet

Skal jeg deltage i lovpligtige samtaler med CA?

Nej, CA tilbyder stadig de lovpligtige samtaler, men nu er de frivillige

Som ledig er man normalt også forpligtet til en CV-samtale inden for 14 dage efter ledigmeldelsen og to rådighedssamtaler det første halve år.  

Det er du ikke forpligtet til, mens beskæftigelsesindsatsen er suspenderet,.

CA vil dog fortsat sende invitationer til disse samtaler, men med to væsentlige ændringer: 

  • Samtalerne bliver holdt telefonisk 
  • Det er helt frivilligt for dig, om du vil deltage. 

Der er altså ingen sanktioner, hvis du ikke vil have en sådan samtale.

Vi indkalder til samtalerne, fordi vi ser det som en god mulighed for dig til at få sparring på din situation og få nogle gode råd om, hvordan du skal gribe din jobsøgning an i en tid, hvor jobmarkedet er lukket næsten ned på grund af Corona-smittefaren.    

IHvis du ikke kan overskue det lige nu, er du selvfølgelig også bare velkommen til at koncentrere dig om at komme godt igennem krisen. 

Kan jeg arbejde frivilligt som ledig?

Alt arbejde, både lønnet og ulønnet, skal som udgangspunkt skal trækkes fra i dine dagpenge.

Du kan dog arbejde som frivillig i bestemte situationer, uden timerne bliver trukket fra dine dagpenge. Arbejde som frivillig i fx Røde Kors Corona Hjælpenetværk trækkes ikke fra i dine dagpenge. Læs mere om frivillig ulønnet arbejde

Jeg er smittet med covid-19 og er ledig. Kan jeg få udbetalt dagpenge fra a-kassen?

Hvis du er blevet smittet med covid-19, er du syg, og du skal melde dig syg på jobnet.dk. Du vil modtage dagpenge fra a-kassen, de første 14 dage. Er du fortsat syg herefter, er det din kommune, som udbetaler sygedagpenge.

Jeg er sat i karantæne, men ikke smittet med covid-19. Kan jeg få udbetalt dagpenge fra a-kassen?

Hvis du er sat i hjemmekarantæne af myndighederne, fordi der er risiko for, at du er smittet med COVID-19, så skal du sygemeldes og melde dig syg på jobnet.dk. Du vil modtage dagpenge fra a-kassen, de første 14 dage. Er du fortsat syg herefter, er det din kommune, som udbetaler sygedagpenge.

Kan jeg få dagpenge, hvis jeg er strandet i udlandet?

Hvis du var ledig forud for udrejse, og er rejst på ferie med feriedagpenge eller feriegodtgørelse, kan vi fortsat udbetale dagpenge, selvom du er strandet i udlandet.

Det er en betingelse, at du ikke er rejst ud af landet efter, at Udenrigsministeriet den 13. marts 2020 frarådede rejser til udlandet på grund af Covid19-situationen. Det samme gælder for medlemmer på efterløn. 

Alle andre – dvs. medlemmer der ikke ”var i systemet” inden udrejse, men som er blevet ledige, mens de er i udlandet og nu gerne vil melde sig ledige fra udlandet, mens de er strandet, kan vi ikke udbetale dagpenge til, mens de er strandet.

Bruger jeg af min ret til dagpenge under coronakrisen:

Nej – de dagpenge vi udbetaler til dig for perioden 1. marts til 31. maj 2020 bruger ikke af din dagpengeret. Du vil altså have det samme antal timer tilbage af din dagpengeret d. 1. juni 2020 som du havde d. 1. marts 2020.

det er en betingelse for at være omfattet af tiltaget, at du er medlem af en a-kasse i perioden frem til 31. maj 2020.

Hvis du har opbrugt din dagpengeret siden 1. marts 2020 og meldt dig ud af a-kassen, kan du genindmelde dig og herved opnå ret til dagpenge indtil 31. maj 2020. Du skal i så fald genindmelde dig i a-kassen i hele forlængelsesperioden. 

 
 

Bruger jeg af min ret til supplerende dagpenge under coronakrisen:

Nej – du bruger ikke af din ret til supplerende dagpenge i ugerne 9 – 22 (24. februar til 31. maj 2020). Du vil altså d. 1. juni 2020 have det samme antal uger tilbage af din 30 ugers ret til supplerende dagpenge som du havde d. 1. marts 2020. Det samme gælder hvis du har en forlænget ret til supplerende dagpenge.

Bliver der trukket karens under coronakrisen:

Nej – der trækkes som hovedregel ikke karens i dine udbetalinger af dagpenge i perioden 1. marts til 31. maj 2020. Hvis vi ved en fejl har trukket dig for karens i marts måned vil du snarest få beløbet refunderet. Reglerne blev først vedtaget af folketinget d. 27. marts 2020 og da havde vi allerede foretaget beregningen af de fleste af vores dagpengeudbetalinger.

Kan jeg stole på mine 'tællere' på jobnet.dk?

Kan jeg stole på mine tællere på jobnet.dk:

Nej desværre ikke lige p.t . Vi har fået alle disse nye regler med meget kort varsel, så vores it-system kan godt udbetale korrekt, men du kan indtil videre ikke stole på den udløbsdato, du kan se i dine såkaldte ’tællere’ på www.jobnet.dk. Vi vil naturligvis give dig besked, når vores system er blevet tilrettet, og du igen kan stole på den udløbsdato du finder på www.jobnet.dk.

Hvor længe er jeg undtaget for jobsøgning og krav?

Fritagelsen for din rådighedsforpligtelse gælder 'indtil videre'. Der er ikke sat slutdato på, men det varer nok lige så længe ,som nedlukningen af store dele af samfundet på grund af den nuværende nødsituation med COVID-19 smittefaren. Det vil sige i hvert fald 14 dage, men måske længere, afhængig af de udmeldinger der kommer fra myndighederne  

Men vi skriver til alle vores ledige medlemmer, og meddeler, når rådighedsforpligtelsen igen gælder, herunder kravene til den ugentlige josøgning og kravet om joblog.