Lønkompensation - spørgsmål og svar

Få svar på dine spørgsmål om den nye Lov om lønkompensation, som er vedtaget af Folketinget den 24. marts 2020. 

Loven skal sikre, at virksomheder får lønkompensation fra staten mod, at de ikke afskediger medarbejdere, men i stedet hjemsender dem med løn.  Det kan ske på to måder: 

 1. Medarbejderne bliver sendt hjem med fuld løn, og skal til gengæld holde 5 dages ferie, afspadsering eller fri for egen regning i lønkompensationsperioden.  
   
 2. Medarbejderne bliver sendt hjem, men der aftales en lønnedsættelse i kompensationsperioden. Til gengæld slipper medarbejderne for at bruge ferie, afspadsering eller fri for egen regning.

Arbejdsgiveren kan ensidigt indføre model 1, mens model 2 kræver, at der indgås en aftale med et flertal af medarbejderne eller med en medarbejderrepræsentant, typisk tillidsrepræsentanten fra fagforeningen, hvis der er overenskomst.

Øvrige betingelser

Det er en betingelse for at komme med i ordningen, at virksomheden ellers ville skulle afskedige minimum 30 % af medarbejderstaben eller mere end 50 ansatte. Virksomheden kan kun bruge den nye lønkompensationsordning, hvis de til gengæld fravælger andre muligheder for hjemsendelse uden løn.

Kan jeg selv vælge mellem modellen med lønnedgang og modellen med 5 dages ferie, afspadering eller fri for egen regning?

Nej. Modellen, hvor du bidrager med 5 dages ferie, afspadsering eller fri for egen regning, kan arbejdsgiveren indføre, uanset om medarbejderne er enige. 

Den anden model, hvor du i stedet sættes ned i løn i lønkompensationsperioden, kræver, at der indgås en aftale med et flertal af  medarbejderne eller med fagforeningen, hvis der er overenskomst.

Hvor meget får jeg i løn, når virksomheden får lønkompensation?

Det kommer an på, hvordan ordningen bliver skruet sammen. Der er to måder: 

 1. Du får fuld løn inkl. pension i den periode, hvor du er hjemsendt, men skal til gengæld bidrage med at 5 dages ferie, afspadsering eller fri for egen regning i perioden. 
   
 2. Du bliver sat ned i løn i perioden, hvor du er hjemsendt, men til gengæld kan du ikke pålægges at holde ferie, afspadsering eller fri for egen regning. 
Den første mulighed kan arbejdsgiveren gennemføre uden aftale. Den anden mulighed kræver, at der indgås en aftale med et flertal af  medarbejderne eller med fagforeningen, hvis der er overenskomst.

Hvor meget får virksomheden i lønkompensation?

For fastansatte er lønkompensationen på 75 % af de samlede lønudgifter til de berørte medarbejdere, dog maksimalt 23.000 kr. pr. måned pr. omfattet fuldtidsansat.

For timelønnede er lønkompensationen på 90 %, dog maksimalt 26.000 kr. pr. måned pr. medarbejder.

Gælder ordningen for alle typer ansatte?

Den gælder både for fuldtids- og deltidsansatte.  Lønkompensationen udregnes som 75 % af de samlede lønudgifter til de berørte medarbejdere. Så deltidsansattes løn vil blot indgå i de samlede beregninger.

Ordningen dækker derimod ikke løst ansatte, dvs. medarbejdere, der lejlighedsvist ansættes på dag-/timebasis, men hvor der ikke er aftalt en ansættelse på over 2 dage.

Selvstændige uden ansatte er heller ikke omfattet af ordningen. 

Skal jeg arbejde i perioden med lønkompensation?

Nej. Du må ikke arbejde, men bliver hjemsendt i kompensationsperioden.

Kan jeg blive fyret i kompensationsperioden?

Det er en betingelse for lønkompensationen, at virksomheden i den lønkompenserede periode ikke afskediger ansatte som følge af økonomiske årsager. Så du kan kun blive fyret, hvis der er andre grunde til fyringen. 

Kan jeg blive tvunget på ferie eller afspadsering i lønkompensationsperioden?

Det kommer an på, hvordan ordningen bliver skruet sammen. Der er to måder: 

 1. Du får fuld løn inkl. pension i den periode, hvor du er hjemsendt, men skal til gengæld bidrage med at 5 dages ferie, afspadsering eller fri for egen regning i perioden. 
   
 2. Du bliver sat ned i løn i perioden, hvor du er hjemsendt, men til gengæld kan du ikke pålægges at holde ferie, afspadsering eller fri for egen regning i perioden. 
Den første mulighed kan arbejdsgiveren gennemføre uden aftale. Den anden mulighed kræver, at der indgås en aftale med et flertal af  medarbejderne eller med fagforeningen, hvis der er overenskomst.

Hvad nu hvis jeg ikke har ferie eller afspadsering tilbage?

Har du ikke ikke opsparet ferie, afspadsering eller anden frihed i ansættelsesforholdet, kan du vælge at holde op til 5 feriedage, som er opsparet i perioden fra den 1. januar 2019 til den 31. august 2019 (Altså forskud på den ferie, som du afvikler i ferieåret fra 1. maj 2020 til 31.august 2020), i den del af hjemsendelsesperioden, hvor du ikke får løn.

Du kan også vælge at holde tjenestefri uden løn i periodenHvis du ikke har ferie, afspadsering mv. svarende til fem dage.  Virksomheden kan ikke modtage lønkompensation for disse dage.

Får jeg pension i lønkompensationsperioden?

Ja, for at virksomheden kan opnå lønkompensation, skal du som udgangspunkt have din fulde løn, inkl. pension mv., som er en del af den faste løn på måneds- eller timebasis. Hvis der er aftalt en lønnedsættelse i perioden, bliver pensionen heraf nedsat tilsvarende. 

Skal jeg være med i en fagforening, for at være med i en lønkompensationsordning?

Nej, der kan gives kompensation for alle medarbejdere, uanset om de er med i en fagforening.

Kan jeg komme med i lønkompensationsordningen, hvis jeg allerede er opsagt?

Det kan du formentlig ikke. trepartsaftalen får virkning fra den 9. marts 2020, og det forventes´, at den kun gælder, hvis du er opsagt den 9. marts eller senere, det ved vi dog ørst, når myndighederne har lavet nærmere regler ud fra aftalen. 

Kan arbejdsgiver afbryde ordningen fra dag til dag?

Ja. Du er under hjemsendelsesperioden omfattet af dine sædvanlige ansættelsesvilkår, men arbejdspligten er suspenderet. Men Arbejdsgiveren kan med 1 dags varsel forlange, at du genindtræder i arbejdspligten, og dermed igen er omfattet af de fulde ansættelsesvilkår, der var gældende på hjemsendelsestidspunktet.