Lov mig, at du ikke går ned med stress igen

Af Lisbeth Olesen, erhvervscoach og psykoterapeut, LIO Consult

Føler du dig utilstrækkelig på jobbet? Slår arbejdstiden ikke til? Er der altid flere opgaver, end du kan løse på en for dig tilfredsstillende måde? Det er et vilkår! Noget du kan lære at deale med, ellers står den usunde stress på spring og overmander dig, når du mindst ønsker det.

"Jeg arbejder både om aftenen og i weekenden, selvom jeg faktisk er på nedsat tid og holder fri om onsdagen. Jeg har en tendens til at plukke opgaver, og det bliver for meget. Sommetider ryster jeg, når jeg kommer på arbejde. Min mand spørger mig jævnligt, om jeg har styr på det, og om jeg ikke arbejder for meget. Han er bekymret for mig, og hvis jeg kunne, ville jeg gerne love ham, at jeg ikke går ned med stress igen"  fortæller kvinden, der er 38 år gammel, gift, mor til to og ansat som specialist i en stor dansk industrivirksomhed.  

Hun gik ned med stress og fik en depression for snart fem år siden. Nu banker stressen på igen, og hun kommer til mig i et erhvervscoachingforløb på 10 sessioner a 1,5 timer. Helt konkret kommer vi til at samarbejde om hendes udvikling over de næste seks-syv måneder, med det klare formål at udvikle strategier til at styre udenom stressen og styrke hende i at navigere i en hektisk dagligdag, hvor det vælter ind med "haster/vigtig"-opgaver - som vel at mærke er både spændende og udfordrende.

Forløbet betales af hendes arbejdsgiver, og hendes nærmeste leder har deltaget i et indledende og afklarende møde mellem os alle tre for at rammesætte forløbet. Det medvirker både til at sikre en organisatorisk forankring og stor ledelsesmæssig opmærksomhed på udviklingsprocessen i dagligdagen.

Forebyggelse er bedre end helbredelse, og det er der en fin opmærksomhed på fra virksomhedens side. Derfor henvender den sig til mig som ekstern erhvervscoach –  også selvom det betyder, at virksomheden ikke kan benytte sin etablerede sundhedssikring, som kun træder i kraft, når folk er gået ned med stress.

Hvad er det, der stresser dig?

Vi ved og erkender vist alle, at arbejdslivet bliver mere og mere grænseløst. Detflyder sammen med andre områder og påvirker både personlige og private forhold. Jeg oplever også i kraft af min baggrund som psykoterapeut, at tidligere oplevelser og erfaringer såvel personlige som private og professionelle spiller ind på tanke- og handlemønstre i nutiden og på varetagelsen af jobbet. Det er blot ikke noget, vi i dagligdagen er så bevidste om eller i det hele taget taler om i en arbejdsmæssig kontekst.

Der er mange ting, der kan virke stressende.

Kort sagt, så kan alt, der bliver for meget, virke stressende på det enkelte menneske – også selvom det er positive ting som at bygge hus eller skifte job til ønskejobbet.

Klik her og hent 2 sider med de typiske stressfaktorer opdelt i 3 kategorier:

 1. Stressfaktorer på jobbet
 2. Personlige/private forhold
 3. Livsbegivenheder

Tjek, hvilke faktorer du selv kan være opmærksom på, så de ikke udvikler sig til mistrivsel.

Min erfaring er, at det sjældent giver mening at forsøge at afklare, hvorvidt stress er mest arbejdsrelateret eller en kombination af flere faktorer, der både handler om job og familieliv eller måske ubearbejdede hændelser tidligere i karrieren eller livet. Det, som giver mening, og som arbejdspladsen kan støtte op om, er at give det enkelte menneske mulighed for at lære sig selv rigtig godt at kende og blive i stand til at navigere i tilværelsen, herunder at klare at have et både spændende og udfordrende job, uden at gå ned med stress og i værste fald udvikle angst og depression.

Forebyg stress på flere planer

Når det handler om forebyggelse af stress, kan både virksomheden, nærmeste leder og personen selv gøre en indsats.

Jeg er varm fortaler for, at vi som mennesker lærer os selv så godt at kende, at vi er i stand til at spotte vores egne både fysiske og psykiske stresssignaler – og at vi bevidst vælger at handle på signalerne og tage ansvar for at bringe nærmeste leder i spil, når han eller hun kan og skal gøre noget.

Det handler om selvansvarlighed, og jeg mener godt, at arbejdspladsen kan kræve, at den enkelte er så meget i kontakt med sig selv, at man er i stand til at råbe vagt i gevær.

Hvad er det så, der gør, at mennesker alligevel går ned med stress igen – og desværre igen?

De mennesker, jeg taler med, har en virkelig udpræget og utrolig stor ansvarsfølelse overfor opgaverne, kollegerne og arbejdspladsen − og desværre i mindre grad opmærksomhed på at varetage deres egen personlige trivsel og velvære. "Jeg har nærmest ikke noget egentid," er en sætning, jeg ofte hører fra ambitiøse og talentfulde mennesker.

Det grænser ofte til decideret uansvarlighed overfor sig selv, men det kan være svært at se, når man står midt i det og ikke har værktøjer og metoder til at håndtere de ofte meget store (grænsende til urealistiske) krav og forventninger til sig selv, men bare gerne vil gøre det rigtig godt. Vi har alle behov for anerkendelse − nogen bare mere end andre.

Vælg dine "Hjertebankere" med omhu

Du må gerne være en passioneret ildsjæl på udvalgte områder af din opgaveportefølje − og i dit liv i det hele taget. Du må gerne give dig selv 120% til dine såkaldte 'hjertebankere', altså de to-tre kerneområder eller opgaver, hvor du med nidkærhed, ære og dedikation bevidst vælger at give den max gas.

Tænk blot på dem, der vælger at træne op til at gennemføre en maraton eller Ironman. Det kræver en bevidst prioritering og måske mere eller mindre bevidst opmærksomhed på, hvad det har af konsekvenser for dem selv og omgivelserne.

Men der er tale om en prioritering i en afgrænset periode til en konkret opgave.

Hvis du går rundt med en "indre slavepisker", der byder dig at søge perfektion på alle områder og kræver og kræver af dig, at du skal præstere 120% på ALT, så stop op. Find din indre "stopknap", og foretag nogle bevidste, kloge valg om, hvor er det vigtigst, at du bruger dine ressourcer, dine kompetencer og din energi. Og meld det ud til dine omgivelser, så de ved, hvad de kan forvente af dig  og vær villig til at gå i dialog om dine prioriteringer.

Det er umuligt at opnå perfektion overalt.  Så vælg dine "hjertebankere" med omhu og afklar, hvornår er nok er lig med godt nok på de andre områder.

80% kan faktisk være godt nok og tilstrækkeligt til at komme videre i processen.

Tjek sidste salgsdato for dine overbevisninger

Det kan være godt at foretage et tjek af dine grundlæggende (og ubevidste) antagelser om dig selv. Det kan handle om at finde ud af, hvad der driver dig og dermed kommer til at fungere som din indre GPS på jobbet.

Du kan med fordel tage stilling til dig selv og sikre, at dine overbevisninger ikke er gået hen og blevet for gamle. Det er lidt ligesom, når du gør dybfryseren ren. Ud med alt indholdet og sorter. Noget er blevet for gammelt, noget har fået frostskader, og andet har du mistet lysten til at spise. Ud med det, der ikke skal bruges, og efter en hovedrengøring er der basis for at fylde op med noget nyt, lækkert og anvendeligt.

I forhold til, hvor du er i livet både rent aldersmæssigt og i relation til din stilling, kan du f.eks. tjekke, hvad der er vigtigt for dig på jobbet:

 • Hvor stort er dit behov for opmærksomhed, ros og anerkendelse? Er det dét, som giver dig trang til at overpræstere?
 • Hvor meget betyder det for dig, at andre kan lide dig eller ønsker at samarbejde med dig? Er det dét, der gør, at du ikke siger din mening eller container uoverensstemmelser?
 • I hvor høj grad er din adfærd styret af at undgå at begå fejl, undgå at fremstå som uvidende, dum eller inkompetent? Er det dét, som gør, at du ikke spørger, men selv tror, at du skal klare det hele, og som gør, at du slår dig selv oveni hovedet for ikke at vide alt?
 • Plukker du også uopfordret opgaver? Nogle vil kalde det selvledelse? Andre vil kalde det at rage til sig? Hvordan har du det med tillid til, at andre kan udføre opgaverne? Er det behovet for kontrol, der overbebyrder dig?
 • Er du ramt af impostor-fænomenet? Går du rundt med en ukonkret frygt for at blive gennemskuet eller afsløret?
 • Skal du realisere dine forældres uindfriede karrieredrømme? Og hvem har egentlig besluttet det?

Når du bliver opmærksom på, hvad der på et ubevidst plan styrer din adfærd, er det meget nemmere at tage stilling til, om du vil begynde en "søg-erstat"-proces og gradvist implementere nye og mere bæredygtige overbevisninger, der støtter dig i at være den bedste og mest balancerede udgave af dig selv og samtidig være et helt menneske, der styrer udenom stress og oplever at have et godt (arbejds)liv.

Andet du selv kan gøre for at reducere stressede situationer

Du kan med fordel gå i gang med at kortlægge, synliggøre og afstemme forventninger med dine omgivelser.

Det handler måske også om at justere dine egne forventninger til dig selv. Forventninger, som udspringer af dine grundlæggende overbevisninger om dig selv, og hvad du kan og skal præstere på jobbet. Tjek sidste salgsdato!

Det handler også om at blive bedre til at tage initiativ til og føre en reel dialog med dine kolleger og nærmeste leder om forventninger, herunder:

 • at tydeliggøre de uudtalte forventninger, som du fortolker og danner dig en mening om uden overhovedet at have været i dialog om prioriteringer, eller om du skal løse opgaven
 • at foretage valg og fravalg på et ufuldstændigt grundlag og tale om, at det er dét, I gør, så der ikke er én (dig), der står tilbage med hele den dårlige samvittighed eller skyldfølelse, når ting går skævt
 • at stille betingelser, tale om forudsætninger og tydeliggøre konsekvenser, hvis forudsætningerne ændrer sig, hvilket netop er tilfældet i et progressivt og agilt miljø
 • at skabe fælles overblik og "verdensbillede" som grundlag for prioritering
 • at indgå gensidigt forpligtende aftaler
 • at opstille deadlines og overholde deadlines og som minimum aftale at give besked, når aftaler ikke overholdes, så du ikke bliver flaskehals for kolleger eller vice versa
 • at melde ud og markere dit ståsted og dine grænser (kræver at du kender og erkender, at du har en grænse både fysisk og psykisk og er i stand til at mærke og lytte til budskaberne 'fra dig til dig')
 • at være i stand til at vise andre tillid og selv udvise tilpas ansvarlighed (give andre plads)  

Der er altså meget, du selv kan gøre, og det kan være godt at få hjælp til at lære, hvad og hvordan det gøres sådan helt konkret i praksis, der hvor du færdes i hverdagen.

Coaching − en god investering til forebyggelse af stress

En leder i en storit-virksomhed udtalte til sidst i det afsluttende og evaluerende møde, som vi altid holder mellem fokusperson, nærmeste leder og mig som coach, når erhvervscoachingforløbet er gennemført:

"Det kræver ikke den store cost-benefit-analyse at gennemskue, at investeringen i coaching har været rigtig, rigtig god. Jeg er meget glad for, at vi fik styret udenom stressen denne gang og undgik, at Peter gik ned med stress igen. "

Til dig, der allerede er gået ned med stress en eller flere gange

Hvem i dit liv har mest behov for, at du kigger dem dybt i øjnene og fortæller: "Jeg går aldrig ned med stress igen. Det lover jeg dig"?

Er det din ægtefælle/kæreste, din arbejdsgiver, dine børn, dine forældre  eller er det noget, som du helt og aldeles vil love dig selv?

-------------
PS: Er det kun dit eget ansvar at forebygge stress?

Nej, bestemt ikke. Virksomhederne har en stor og vigtig opgave og må påtage sig det ansvar at sikre, at der er yderst kompetente ledere og chefer til stede i organisationen. Ledere, der er både klædt på til, og som er meget dygtige til at føre den form for samtaler, som medarbejderne begynder at efterspørge. Ja, i det hele taget mestrer at være i tæt dialog med mennesket i organisationen vedr. opgaver, mål og resultater. Alt sammen med den klare hensigt at bevare den høje motivation blandt dygtige medarbejdere, der ønsker at trives og føle sig kaldet af både virksomhedens formål og af kompetente ledere i dagligdagen, og som føler sig i stand til at levere yderst gode resultater og innovation, samtidig med at alle undgår mistrivsel og sygefravær pga. stress.


Få mere inspiration og gode råd på CA's temaside om stresshåndtering >

MUS-bog-forsideFå flere redskaber til at gå fra stress til ro, så det er dig der styrer stressen - og ikke omvendt.

Bestil CA's e-bog og bliv klogere på stress

**Med min indsendelse af denne webform accepterer jeg, at CA kontakter mig telefonisk og/eller på e-mail med henblik på en dialog om CA's medlemsfordele, hvor der kan ske yderligere indsamling af personoplysninger. Jeg kan til hver en tid få indsigt i samt tilbagekalde mit samtykke og CA opbevarer data i maksimalt 3 år efter seneste interaktion, som beskrevet i CA's persondatapolitik. Ved afmelding, spørgsmål eller klager kontaktes CA's dataansvarlige: Kurt Wolf, persondata@ca.dk.

(*) Ja tak, jeg accepterer samtidig at CA sender mig e-mails med inspiration om karriere og studie-/arbejdsliv, invitationer til events og konkurrencer samt tilbud og rabatter fra CA og CA's samarbejdspartnere.

Decorative
Lisbeth Olesen.

Gratis e-bog

Decorative

Hvis du ønsker mere inspiration til at styrke dit personlige lederskab, så tag et kig i Lisbeth Olelsens e-bog; "Sådan bliver du leder i dit eget liv".

E-bogen er en praktisk guide til en målrettet personlig udviklingsproces, som du selv kan arbejde med, når det passer dig.

Normalprisen er 99 kr., men du kan få den gratis ved tilmelding til Lisbeths Olesens nyhedsbrev. Det hedder 'Talentfulde kvinder', men kan og må godt læses af mænd også.

Ja tak til gratis e-bog + tilmelding til nyhedsbrevet 'Talentfulde kvinder'

Test dit personlige lederskab

Brug Lisbeth Olesens test-værktøj 'Personlig lederskab', der sætter fokus på dit personlige lederskab på 10 områder.

Vidste du, at du også kan bruge CA til stresshåndtering

Flere af CA’s karriererådgivere er uddannede stresscoaches: Mød en karriererådgiver

CA har et helt stresstema med relevante artikler om stresshåndtering