Mentorforløb gav værdi for begge parter

Mentor Guri Højgaard hjalp Mathilde K. Jakobsen med at afklare karriereveje og gav mod til at tage springet fra graduateprogram til iværksætter. Samtidig har mentorrollen givet Guri Højgaard ny indsigt og en finger på pulsen. 

Tid til refleksion

Da Mathilde K. Jakobsen ansøgte om at deltage i et mentorprogram som mentee var det for at kunne sparre med en mere erfaren person omkring professionel udvikling og værktøjer i sin graduate stilling.

“Jeg arbejdede som produktchef i Coloplast og havde fuld fart på. I starten af mentorforløbet fokuserede vores samtaler meget på værktøjer til projektstyring og stakeholder management. Men lidt efter lidt byggede vi en relation op, hvor vi kunne snakke om dybere emner. De 1,5 times månedlige møder blev et pusterum i en travl hverdag til at reflektere over tilværelsen”, fortæller Mathilde K. Jakobsen.

Mulighed for at give tilbage som mentor og udvikle lederkompetencer

Det er første gang Guri Højgaard deltager i et mentorprogram, men med god og grundig træning var hun godt klædt på til mentorrollen.

”Jeg havde selv stort udbytte af at have en mentor tidligt i min karriere og ville gerne videregive erfaring til nyuddannede talenter for at styrke dem i deres karrierestart. Men det var også en mulighed for at udvikle mine egne lederevner og få bedre kendskab til generation Y. Mathilde og jeg startede med at lære hinanden at kende, forventningsafstemte, aftalte hyppighed og varighed af møder og lagde en plan for de næste par møder baseret på de fokusområder, Mathilde havde valgt”, fortæller Guri Højgaard.

Mod til at tage springet

De mange møder med Guri på caféen Dag H på Østerbro gav Mathilde en ballast til at forfølge sin iværksætterdrøm.

“Guri er god til at stille de rigtige spørgsmål og til at lytte. Gennem vores samtaler fik jeg både læsset af og oplevet øget selvindsigt. Det er en gave at få en uvildig persons perspektiv på de emner, som fylder mest. Det er anderledes end at rådføre sig med venner og familie, som alle er en del af ens historie og emotionelle kapital. Samtalerne med Guri gav mig både mod og tro på mig selv til at tage springet, fordi jeg vidste, at det hun sagde, var fra et objektivt og professionelt synspunkt - ikke for at please mig”, forklarer Mathilde K. Jakobsen.

I rollen som mentor lærer man at bruge forskellige værktøjer. Det er mentor’s sans for hvilke værktøjer, der er de rette at bruge i forskellige situationer, der skaber resultater.

”Mit fokus var først og fremmest at lytte til Mathilde. Hvad hun sagde. Og hvad hun sagde imellem linjerne. Jeg forsøgte så at finde den røde tråd og kernen i udfordringerne og sætte det i perspektiv med noget, som Mathilde kunne forholde sig til, men som ikke var selve udfordringen hun havde bragt op. – Det er lettere at tælle, hvor mange fingre man har, hvis man har udstrakt arm, end hvis hånden holdes helt op for ansigtet. Det var vigtigt, at Mathilde selv udformede sine løsninger. Hvis jeg kunne sætte skub i tankerne, var jeg ikke i tvivl om, at hun ville finde frem til lige præcis den løsning, der var rigtig for hende”, fortæller Guri Højgaard.

Om at begynde fra scratch

Da Mathilde siger sit job op halvvejs i mentorforløbet, er det ikke kun mentee der skal starte fra scratch - også mentors rolle bliver sat på prøve.

”Jeg støttede med glæde Mathilde, da hun meddelte, at hun ville lave et stort karriereskift fra international virksomhed til iværksætter. For at sikre at Mathilde ville få fuldt udbytte af mentorprogrammet, bad jeg hende dog overveje, om hun ville have en ny mentor med iværksættererfaring, hvilket jeg ikke har”, siger Guri Højgaard.

Da Mathilde ønskede at fortsætte samarbejdet, lagde de hurtigt en ny plan for næste fase i forløbet.

”For at udfordre alt fra idéer til reelle handlingsplaner på Mathildes nye iværksætteragenda, trak jeg især på erfaringer fra tidligere stadier i min karriere i Dansk Mode & Textils handelsafdeling og IBM’s supply chain. Men også oplevelser igennem livet i en stor familie med flere iværksættere har givet perspektiv. – Det at være iværksætter er jo ikke blot et job. Mange oplever det som en livsstil, hvor linjen mellem forretningsliv og privatliv tit er mere udvisket, end når man er arbejdstager”, fortæller Guri Højgaard.

Mentor gav reality check

Skiftet fra produktchef til iværksætter kræver mental omstilling. Her bidrog mentorrelationen med struktur, retning og sparring.

“Det var rigtigt rart at have en fortrolig at bounce ideer med. Det gav et ’reality check’ inden man førte dem ud i livet. Når jeg sad fast, var Guri god til at give støtte og udfordre status quo med nye ideer. Vores faste møder gjorde også, at jeg selv blev mere opmærksom på min udvikling, og at der blev fulgt op på de løse ender. Jeg havde jo ikke lyst til at komme til et mentormøde, hvor der ikke var sket noget siden sidst”, fortæller Mathilde K. Jakobsen med et glimt i øjet.

Fingeren på pulsen for mentor

Efter mentorforløbets afslutning er det op til de enkelte parter, hvad der skal ske. For Guri og Mathilde er der ingen tvivl om, at de vil fortsætte relationen.

”Mentorforløbet med Mathilde har været fantastisk spændende og en stor fornøjelse. Det har udfordret mig til at lytte, yde, lede og udforske dele af dansk erhvervsliv, jeg sandsynligvis ellers ikke ville have været i berøring med. Nu hvor mentorprogrammet officielt er afsluttet, ser jeg frem til at fortsætte et professionelt og venskabeligt forhold med Mathilde udenfor mentorprogrammets rammer”, siger Guri Højgaard.

Det er heller ikke sidste gang, hun er mentor.

”Jeg påtænker at tilmelde mig endnu et mentorprogram, der starter i efteråret 2015. Som professionel gør man mange ting i det daglige for at holde fingeren på pulsen. For mig er mentorprogrammet en aktiv og givende måde at gøre det på”, runder Guri Højgaard af.

Værdifuld mentor

For Mathilde K. Jakobsen har mentorrelationen fortsat stor værdi.

“Jeg har fået rigtig meget ud af mentorforløbet - jeg er blevet afklaret omkring nogle vigtige emner i mit liv og har fået mod til at udleve min passion. Selvom det officielle mentor-program er afsluttet, vil vi fortsætte med at ses over en café latte i ny og næ, og jeg ved, at jeg har en ven i Guri, som jeg altid kan række ud til. Det er utroligt værdifuldt“, slutter Mathilde K. Jakobsen.