Mind full eller mindful?

Af Rikke Østergaard Christensen, erhvervssociolog og foredragsholder

Mindfulness er blevet moderne og et rigtigt buzzword. Ikke så mærkeligt med den hektiske hverdag de fleste af os har. For Mindfulness handler om evnen til nærvær og fokus på at være til stede i nuet - selvom kaos er omkring os – og det kan bruges i arbejdslivet, i jobsøgningen og i privatlivet.

Decorative

Mindfulness har ikke en egentlig dansk oversættelse, men man kan sige, at det er bevidst nærvær eller bevidst opmærksomhed på det, du gør i nuet.

Tibetanske munke og amerikanske forskere

Mindfulness er et koncept, der oprindeligt stammer fra Østen og den Tibetansk Buddhistiske filosofi. De Tibetanske Buddhistiske munke og nonner arbejder i deres meditationspraksis med bevidst træning af sindet, og amerikanske forskere har gennem årtier studeret denne praksis for at se, hvordan sindet påvirkes af meditationen.

I 1970’erne ’importerede’ den amerikanske professor Jon Kabat-Zinn teknikkerne til USA og har skabt betegnelsen Mindfulness. Han bruger teknikkerne og livsfilosofien til at hjælpe mennesker med stress, angst, smerte og sygdomme. Sidenhen er Mindfulness blevet meget udbredt i Vesten og bliver ikke længere kun brugt i forhold til stress og sygdomme, men også i forhold til ledelse og det at skabe bedre resultater i en virksomhed.

Evnen til nærvær

Et centralt punkt i Mindfulness er evnen til nærvær og fuld opmærksomhed på det, der er lige nu i stedet for at bekymre dig om, hvad du kunne have gjort anderledes i fortiden, eller hvad du skal nå i fremtiden.

Mindfulness er tilstedeværelse i livet med alle sanser vågne. Det hjælper os til at se på egne tankemønstre og derved få et billede af, hvordan vi reagerer på bl.a. stress og pres. Det skaber bevidsthed om tankemylderet, mange af os oplever i hverdagens pres, og det skaber bevidsthed om dig selv og dine reaktioner. Det giver dig mulighed for objektivt at forholde dig til, hvad der end måtte opstå i nuet, derved opøver man en evne til at leve livet, mens det rent faktisk udfolder sig.

Vi lever i et hamsterhjul

Som sociolog ser jeg, at Mindfulness er blevet så populært i Vesten, idet vi lever i en verden, der stiller utrolig høje krav til os som mennesker, og vi er også gode til at stille utroligt høje krav til os selv.

Det er ikke længere nok bare at have et job og en familie, vi skal også se godt ud, leve sundt, vi skal selvrealisere os på vejen og helst have en lige så stor bil som naboen, hvis ikke større. For ikke at glemme hvor vigtigt det er at spise økologisk og også have overskud til at have et stort netværk.

Alle disse krav gør, at mange oplever, at de løber i et hamsterhjul, hvor de hele tiden har travlt, men ikke har mulighed for at stoppe op og slappe af.

Og hvis så turen bliver afbrudt af, at jobbet ryger i svinget, eller pludselig vil partneren skilles, børnene kommer ud i noget skidt, eller du indser, at du er blevet 40 år og har stadig ikke fundet drømmemanden? Hvad blev der af alle planerne om, hvordan dit liv skulle være eller planerne om, hvordan karrieren skulle forløbe? Og husker du allervigtigst at leve livet nu, mens det sker, i stedet for bare at løbe videre i hamsterhjulet?

Flere krav, mere Mindfulness

Uanset hvad din situation er, kan Mindfulness bruges til at acceptere livet og være til stede, mens det sker. Mindfulness åbner muligheder og skaber glæde, for pludselig giver det meningsløse mening, eller man kan sige, at du lever 100 %.

Ved at træne Mindfulness styrker du din opmærksomhed og koncentration, og rent fysisk påvirker du dit centralnervesystem til at blive bedre til dette. Derved bliver du ikke kun bedre til at nyde dit liv, men du vil også træne at få det maksimale ud af livet. Derved styrker du din evne til at præstere maksimalt uden stress, både privat og professionelt.

I dag er Mindfulness blevet meget populært som modebegreb, men jo højere krav der stilles til individet i vores samfund, jo mere er der brug for Mindfulness. Når finanskrisen kradser, og arbejdsløsheden stiger, så oplever den enkelte at skulle løbe endnu hurtigere og præstere endnu mere. Samtidig med at kravene til den ’gode forælder’, nærværende kæreste eller empatisk ven ikke slækkes. Derfor har vi brug for Mindfulness til ikke at miste ’os selv’ i svinget og til rent faktisk at kunne nyde livet på trods af omverdenens krav og ikke mindst vores egne krav til os selv.

Mindfulness i arbejdet og derhjemme

I min dagligdag som coach og karriererådgiver i CA oplever jeg, at Mindfulness er meget effektivt til både mennesker i job og til jobsøgende.

Mindfulness kan hjælpe lederen til at blive en bedre leder og mere koncentreret i sine arbejdsopgaver. Samtidig vil han eller hun opleve, at medarbejderne bliver gladere og præsterer mere, da de har fået en chef, der er mere mentalt til stede og via tilstedeværelsen anerkender dem som mennesker.

Mindfulness kan også bruges til at lade arbejdet blive på arbejdet og så være nærværende over for familien, når man kommer hjem. Det vil give rigtig stor effekt hos børnene, der oplever, at mor eller far rent faktisk er mentalt til stede, og den ro smitter positivt af på omgivelserne, som i dette tilfælde er hele familien.

Mindfulness kan også bruges til at acceptere situationen som jobsøgende og derved være bedre til ikke at gå i panik, i jobsøgningsprocessen. Det gør, at man bliver meget mere attraktiv over for arbejdsgiverne og gør, at den jobsøgende selv rent faktisk oplever at nyde processen, frem for blot at være i et mentalt vakuum, der svækker selvtilliden.

Alt i alt kan man sige, at Mindfulness nok er blevet et populært buzzword, men det er også effektive mentale træningsteknikker til at styrke sindet og til at træne bevidst nærvær, koncentration og tilstedeværelse i nuet.

Decorative
Rikke Østergaard Christensen
Erhvervssociolog og foredragsholder

Er det svært at holde fokus?

Decorative

Med bestselleren ”Sluk emhætten” lærer du at træne hjernen og forbedre dine præstationer.

Download de første 47 sider her
- og få en introduktion til mentaltræning, der virker!

CA og mindfulness

Læs mere om CA's brug af mindfullness, bl.a. de forskellige kurser, du kan tilmelde dig.