Nye medlemmer strømmer til a-kasserne under Coronakrisen

Mange af vores medlemmer frygter, at de ikke længere kan forsørge deres familie, hvis de bliver opsagt, og måske er jobbet hele deres identitet, så de risikerer også at blive ramt af en personlig krise, hvis de mister deres job

Af Jakob Rohde-Brøndum, journalist, artikel bragt i Politiken d. 18/4-2020 i Karrieretillægget

Mange a-kasser oplever stor tilgang af nye medlemmer under Coronakrisen. CA a-kasse har i marts haft tre gange så mange nye indmeldelser i forhold til marts sidste år. – Utrygheden påvirker alle, og det kan virke uoverskueligt, hvis man er blevet opsagt, men vi kan være med til at finde et lys forude, siger karriererådgiver i CA, Sanne Juel.

Coronakrisen har sendt tusindvis af lønmodtagere ud i arbejdsløshed og usikkerhed om fremtiden. Mange frygter de økonomiske konsekvenser af nedlukningen og udsigten til recession, stigende  arbejdsløshed og faldende boligpriser. Uvisheden på arbejdsmarkedet ryster fundamentet under familiernes økonomi, og mange lønmodtagere søger derfor hjælp hos landets a-kasser. Alene hos CA har tre gange så mange nye medlemmer meldt sig ind i marts 2020 i forhold til samme periode sidste år. Det er i høj grad unge under 35 år, som melder sig ind i øjeblikket. CA oplever også en stor stigning i indtegninger i tillægsforsikringer, som tyder på et stort behov for større økonomisk tryghed. ”Vi får rigtig mange henvendelser fra medlemmer i øjeblikket – både dem, der har været ledige længe, dem, der netop er blevet opsagt som følge af Corona-krisen samt dem, der frygter for deres jobsituation i fremtiden. Usikkerheden omkring deres økonomiske grundlag har skabt bekymring hos mange, fordi konsekvenserne af Corona-krisen pludselig kan ramme den enkelte og deres familiers økonomiske grundlag”, fortæller karriererådgiver i CA, Sanne Juel.

Opsigelsen er ikke selvforskyldt

CA er en landsdækkende karrierepartner og a-kasse for højtuddannede i erhvervslivet. Mange af deres 66.000 medlemmer arbejder inden for ledelse, IT, økonomi, kommunikation samt HR, og en stor del af CA’s medlemmer arbejder på det private arbejdsmarked og er derfor særligt udsatte, når private virksomheder bliver ramt af nedskæringer eller konkurser. ”Mange af vores medlemmer frygter, at de ikke længere kan forsørge deres familie, hvis de bliver opsagt, og måske er jobbet hele deres identitet, så de risikerer også at blive ramt af en personlig krise, hvis de mister deres job”, siger Sanne Juel og påpeger, at det derfor er vigtigt at fokusere på, at en opsigelse som følge af Coronakrisen ikke er selvforskyldt. ”Jeg ved godt, at det kan være svært, når man lige er blevet opsagt, men vi skal acceptere, at det er omstændighederne, som har bragt os i denne situation. Ingen har skyld i det her. Vi prøver derfor at se nye muligheder sammen med vores medlemmer. Der er altid et lys ude for enden af tunnelen, og det skal vi hjælpe med at finde”, understreger Sanne Juel.

Udgangspunktet er det enkelte menneske

CA’s karriererådgivning tager derfor udgangspunkt i den enkeltes udfordringer og behov. Ifølge Sanne Juel handler karriererådgivning nemlig om at  hjælpe medlemmerne et skridt videre i arbejdslivet. Et møde med en karriererådgiver eller -coach skal blandt andet hjælpe med at lægge en plan for karriereudviklingen eller guide medlemmerne gennem jobsøgningsperioden. ”Vi indgår altid i en tæt dialog, og fordi ingen mennesker er ens, er udgangspunktet altid det enkelte menneske. Vi er alle på en karriererejse gennem vores arbejdsliv, så vi forsøger gennem et konstruktivt samspil, sparring og samarbejde at finde nye veje og måske åbne op for et helt nyt univers”, siger Sanne Juel og peger på, at det især gælder om at se muligheder frem for begrænsninger. ”Man skal i hvert fald ikke sige, at ”jeg vil kun det og det”. Det gælder om at øge sine kompetencer og så analysere sig frem til, hvor der er et behov. Og det er måske i en helt ny branche”, tilføjer Sanne Juel.

Tag stress-signalerne alvorligt

Selv om man måske har beholdt sit job under Coronakrisen, så kan den usikre fremtid – både for virksomheden og den enkelte medarbejder – på sigt udvikle sig til stress. Forandring og uvished stresser, og det er derfor vigtigt, at man tager signalerne alvorligt. ”Coronakrisen har tvunget os til at lære at navigere i kaos. Det er derfor vigtigt at være åben og ærlig omkring sin egen situation. Hvis man søger hjælp, så får man hjælp og er dermed langt bedre stillet”, fortæller Sanne Juel.

Der er hjælp at hente

I CA er de mange karriererådgivere klar til at hjælpe med at komme godt ud på den anden side af krisen. Det kan være hjælp med at komme godt videre i det nuværende job eller hjælp til at finde et nyt job. ”CA råder også over flere stresscoaches, der kan hjælpe med at forebygge stress”, tilføjer Sanne Juel. CA’s rådgivning og andre tilbud kan bruges, uanset om man er studerende, ledig eller i arbejde.

 

Download e-bøger

Download en af vores e-bøger og få god råd og vejledning med det samme:

Decorative

Karriereskift

Denne e-bog er skrevet til dig, der gerne vil arbejde aktivt med din karriererejse. Den kan hjælpe dig til at se muligheder, give inspiration og motivation til handling. 

Decorative

Stresshåndtering

Få redskaber til at gå fra stress til ro, så det er dig der styrer stressen - og ikke omvendt.

Decorative

Nå dine mål

Download vores guide til at fastsætte mål, skabe handlekraft og opnå konstruktive tankemønstre.
Få værktøjer, der sikrer dig fremgang og arbejdsglæde, så du holder motivationen hele vejen i mål.

Decorative

Karriererådgiver Sanne Juel understreger, at det er omstændighederne, som har bragt os i denne situation. Ingen har skyld i, at de er blevet opsagt under Coronakrisen.