Ofte fejl i årsregnskaber

Knap to ud af tre revisorer har fundet væsentlige fejl i virksomhedernes regnskabsgrundlag i forbindelse med revisionen af 2013-årsregnskaberne.

Ifølge revisorerne ville disse fejl oftest føre til kreditgivning på forkert grundlag og fejl i grundlaget for skat og moms, hvis de ikke blev opdaget og rettet. Virksomhedernes varelager og debitorer er de poster, hvori revisorerne oftest finder og retter fejl i forbindelse med årsregnskaberne. Det viser en nylig offentliggjort undersøgelse fra FSR-Survey.

FSR – danske revisorer har i en undersøgelse spurgt en række revisorer, hvilke fejl de har fundet i regnskabsgrundlaget i forbindelse med revisionen af årsregnskaberne for 2013. Da regnskabsgrundlaget danner udgangspunktet for virksomhedens årsregnskab, som ofte er den primære kilde til information om virksomheden, er det væsentligt, at fejl i regnskabsgrundlaget bliver rettet i forbindelse med revisionen. Hvis fejlene ikke bliver rettet, kan det få konsekvenser både for virksomheden selv og for brugere af regnskabet.

Ifølge revisorerne i undersøgelsen ville det få konsekvenser for en lang række eksterne parter, hvis de væsentlige fejl i regnskabsgrundlaget ikke var blevet rettet. Blandt andet det offentlige, hvor manglende rettelser af væsentlige fejl i grundlaget for skat og moms med stor sandsynlighed kunne medføre forkerte betalinger til det offentlige. Samtidig vurderer revisorerne i undersøgelse, at disse fejl ville have konsekvenser for det grundlag, hvorpå en virksomhed får kredit. Hvis fejlene ikke var blevet rettet, kunne det medføre, at eksempelvis pengeinstitutter påtog sig en unødigt stor risiko ved at udlåne penge til virksomheder, de ellers ikke ville give lån til.

Undersøgelsen viser også, at revisorerne oftest finder og får rettet fejl i virksomhedernes opgørelser af debitorer og varelager. Det betyder, at rettelser af væsentlige fejl i regnskabsgrundlaget i forbindelse med revisionen fører til en mere retvisende opgørelse af varelageret. De ofte forekommende fejl vedrørende virksomhedernes opgørelser af debitorer kan eksempelvis være i form af manglende nedskrivninger for tab på en debitor eller uenighed om størrelser af tilgodehavender.


Om undersøgelsen

213 godkendte revisorer har deltaget i undersøgelsen. Ifølge tal fra april 2014 er der i alt 3.917 aktive godkendte revisorer i Danmark. De 213 respondenter svarer dermed til 5,4 procent af den samlede population af godkendte revisorer.