Optjening af retten til dagpenge

For at have ret til dagpenge, skal du have været medlem af en a-kasse i mindst ét år og haft 1.924 timers lønnet arbejde, imens du har været medlem. Melder du dig ledig d. 1. juli 2017 eller senere, gælder der andre regler. Læs nærmere her

Når du først har optjent retten til dagpenge, vil du kunne få udbetalt dagpenge i 2 år (104 uger),

Har du i løbet af din ledighed været ramt af længerevarende sygdom (6 uger eller mere) eller været på barsel, vil vi have mulighed for at forlænge perioden for genoptjening. Er du i tvivl, om du er omfattet af denne mulighed, så kontakt os.

Genoptjening af retten til dagpenge

Har du først brugt af dine dagpenge, vil du skulle genoptjene dagpengeretten, før du igen er berettiget til fulde 104 ugers dagpenge. Går du i arbejde, og bliver du ledig uden at have genoptjent ret til en ny to-årig periode, vil du fortsætte med at bruge af den pulje af dagpenge, du har tilbage fra første optjening.

Du genoptjener dagpengeretten ved igen at arbejde 1.924 lønnede timer (svarende til et års fuldtidsarbejde) i løbet af maks. 3 år, hvor du samtidig er medlem af a-kassen. Timer der allerede en gang har været brugt til at opnå ret til dagpenge, kan ikke bruges en gang til.

Fra 2. januar 2017, får du dog også mulighed for at forlænge din dagpengeperiode med op til 1 år, hvis du har opbrugt din 2-årige dagpengeret, men ikke har haft arbejdstimer nok til en fuld genoptjening. Har du haft arbejde som lønmodtager på fuldtid eller deltid, mens du har haft din nuværende dagpengeret, kan du veksle arbejdstimerne til dagpenge i forholdet 1:2. Din dagpengeret forlænges altså med 2 timer, for hver times arbejde du har haft, siden du sidst fik en dagpengeret. I perioden frem til d. 30. juni 2017 omregner vi timerne til uger, og du skal have haft mindst 9,25 timer, for at du kan få forlænget din dagpengeperiode. Kravet på de 9,25 timer falder bort d. 1. juli 2017, og så kan du bruge alle timerne.

Bruger du timerne til at forlænge din dagpengeret, kan du ikke også bruge dem til at optjene en ny dagpengeret.

Optjening som deltidsforsikret

Er du deltidsforsikret, skal du stadig være medlem af en a-kasse i mindst ét år for at optjene ret til dagpenge. Dog skal du kun have haft 1.258 timers lønnet arbejde i løbet af de seneste 3 år, hvor du samtidig har været medlem af en a-kasse. Melder du dig ledig d. 1. juli 2017 eller senere, gælder der andre regler. Læs nærmere her

Som deltidsforsikret vil du også kun være sikret ret til dagpenge på deltidssats.

Hvad dækker ”lønnet arbejde”?

Det er kun ustøttet lønarbejde som kan tælle med til genoptjeningen af en ny dagpengeret. Dvs. at løntilskud, virksomhedspraktik, seniorjob eller jobrotation ikke kan tælles med i det samlede antal timer. 

Selvstændig virksomhed

Perioder med selvstændig virksomhed på fuld tid kan under visse omstændigheder også medregnes.  Hvis du er i tvivl om, du er omfattet af dette, er du velkommen til at kontakte os.

FAQ

Her finder du svar på de oftest stillede spørgsmål om ledighed og dagpenge.

CA Lønsikring

Med CA Lønsikring kan du tegne en ekstra forsikring og dermed få et supplement til dagpengene, hvis du bliver ledig.

Du bestemmer selv, hvor stor sikkerhed du vil have. Du kan vælge lige fra 2.000 kroner til 40.000 kroner mere om måneden som supplement til dagpengene i op til 12 måneder - dog max 90 % af din løn.