Performance vurderinger, Case Interviews & Assessment Centers

Af Lars Ulrik Jeppesen

Nye testtyper har sneget sig ind i rekrutteringer de seneste år. Læs om de hyppigst anvendte tests, og hvad du kan komme ud for.

I langt de fleste tilfælde er du som jobsøgende godt hjulpet, hvis du er klædt på og forberedt til jobinterviewet og har en personlighedsprofil, der matcher det, virksomheden er på udkig efter. Derudover er det godt at kunne italesætte faglige, personlige og erhvervsmæssige kompetencer.

Specielt de seneste 5-7 år har andre udvælgelsesmetoder ”sneget sig ind” og er blevet en mere almindelig del af rekrutteringsprocesserne. Der eksisterer mange forskellige metoder, men de mest fremherskende er: ”Performance-vurderinger”, ”Case Interview” & ”Assessment Centers”.

Disse metoder adskiller sig en del fra de mere vante, så virksomhederne griber processen anderledes an i udvælgelsen. Dette stiller naturligvis andre krav til DIG som jobsøgende.

A. Ikke alle udvælgelsesmetoder har lige høj grad af kvalitet!

Det er dyrt for en virksomhed at foretage det forkerte valg i en rekruttering.  Derfor bliver der brugt mange ressourcer på at minimere risikoen for at vælge forkert ved at tage forskellige udvælgelsesmetoder i brug – heriblandt IQ-test/omtankeprøver.

Nedenstående figur af Frank L. Schmidt & John E. Hunter (1998)  illustrerer sammenhængen mellem validitet fra den enkelte udvælgelsesmetode og fremgang i arbejdslivet (kaldet den prædiktive validitet). Der er med andre ord penge i at bruge de mest valide udvælgelsesmetoder, så det må du som ansøger bare finde dig i.

Udvælgelsesmetoders prognoseværdi

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kilde: The Validity and Utility of Selection Methods in Personnel Psychology:  Practical and Theoretical Implications of 85 Years of Research Findings

B. Performance vurdering

Ved rekrutteringer i meget udadvendte funktioner (ex. i turistindustrien, underholdningsindustrien, men også andre funktioner, hvor udadvendthed og performance og præsentation efterspørges), er der et øget fokus på at teste kandidaters evner til at performe. Senest har vi set det i Tivoli, hvor kandidater skulle til ”Audition”, som hvis det var en skuespiller, der skulle vælges til et bestemt skuespil eller en rolle i en film.

Der er ikke rigtigt nogle regler, dog må du forvente, at performance-øvelserne vil minde om situationer, du vil blive ”bragt i”, hvis du får jobbet. På den måde bliver din ”Audition” en arbejdsprøve, og dermed får den meget høj grad af ”prognoseværdi” (jf. figur 1).

Ting du bør være forberedt på:

 • Præsentationer
 • Service performance
 • Konflikter & konflikthåndtering
 • Hvilket indtryk du gerne vil efterlade & hvilke virkemidler kan hjælpe dig dér?
 • Kommunikation og medinddragelse
 • Salgssituationer
 • Brug af stemmen og kropssprog
 • Møde kunden ”på kundens banehalvdel”

C. Case Interview som udvælgelsesmetode

Case Interviewet er ikke noget nyt Buzz-Word, der lige er opstået. De er blevet brugt af store konsulenthuse i flere år, men det har fået en renæssance i ”Graduateships”, der er blevet så populære i Danmark. I princippet er case interviewet en test af kandidaten for at se, om hun/han kan løse en case, som vil være af høj relevans for den søgte stilling.

Hvordan kan Case Interviewet blive fremlagt af virksomheden?

Ofte får en kandidat til interview pludselig et spørgsmål som f.eks. ”Hvad er afsætningsmulighederne for Zanussi vaskemaskiner i Danmark anno 2020” eller ”Hvad vejer en jumbo-jet?”. En anden version kan være en konkret case (der indeholder en realistisk problemstilling), som kandidaten skal løse – enten på stedet (i løbet af en time) eller som hun/han får 48 eller 72 timer til at løse.

Hvad ser de efter?

I modsætning til hvad mange forventer, er det slet ikke resultatet eller løsningen, som virksomheden ser efter. Det er derimod kandidatens analytiske, strukturelle og procesmæssige evner, der er i ”kikkert-sigtet”.  

Som ansøger bør du derfor lægge vægt på følgende i løsningen:

 • Vær opmærksom på ”pointers” fra intervieweren
 • “Tal” skal være din styrke
 • Vær ikke for fixeret på at ”løse gåden”
 • Anvend forretningsforståelse og sund fornuft
 • Vær afslappet og nyd at være i processen

Du kan træne dig bedre ved at løse tidligere caseopgaver, som du kan finde via følgende links:

D. Assessment Center

En anden version af Performancevurdering er at anvende et Assessment Center, der typisk er noget, man anvender sent i en udvælgelsesproces. Typisk er det, når man har udvalgt 10-20 kandidater, som alle er rigtigt gode, men hvor virksomheden kun skal bruge f.eks. 4 stykker. Kandidaterne er sandsynligvis blevet interviewet og personlighedstestet. For at blive endnu mere sikker på hvordan de agerer i praksis i forskellige situationer, inviteres de til et Assessment Center, der typisk varer 1-2 dage, hvor de bliver udsat for mange forskellige aktuelle test (individuelle og teammæssige).

Det være sig Indbakke/udbakke test, intelligenstest, gruppediskussioner, samarbejdsøvelser, præsentations/forhandlingsøvelser. Alle øvelserne har det formål, at virksomheden får et konkret billede af, hvordan deltagerne (kandidaterne) vil agere i bestemte situationer under pres og stress.

Hvorfor er Assessment Centers blevet populære igen?

Til trods for at Assessment Centers ”har flere år på bagen”, er de blevet genoplivet, da de er blevet en del af udvælgelsesprocessen blandt flere ”Graduateships”.

Du spørger sikkert dig selv, hvorfor anvendes de? Det er et godt spørgsmål! Der er ikke statistisk argument for at bruge penge på dem (og de er dyre at planlægge og gennemføre), men det giver åbenbart virksomhederne en ekstra tryghed at se ”slut-kandidaterne” in action.

Hvad bør du øve dig på:

Det er svært at give et konkret godt råd om, hvad du skal forberede dig på, da det er forskelligt fra det ene Assessment Center til det næste, hvad det kommer til at bestå af. Dog er det nok ikke den dummeste idé at gå i træning med følgende:

 • Personlig præsentation og formidlingsevner
 • Forhandlinger
 • Logisk tænkning og analysearbejde
 • Samarbejde og teamwork
 • Hvordan vil du lade indtrykket af dig komme frem?

God træning med din forberedelse!


CA-medlemmer kan gratis få lavet en personprofil/personlighedstest og IQ/logisk test med tilhørende feedback fra en karriererådgiver. Læs mere: IQ-test og personlighedstest - lær din personprofil at kende >