Personanalyse og IQ-test/logisk test

Som medlem af CA kan du gratis få en personanalyse og IQ-test. Vi laver personlighedstest og intelligenstest med anerkendte analyseværktøjer fra People Test System.

IQ-test og personanalyse er en velintegreret del af mange ansøgningsprocesser. Det hjælper virksomhederne med at finde den helt rigtige kandidat til jobbet. Men som ansøger kan du også have gavn af intelligenstest og personlighedstest – og som medlem af CA a-kasse er det gratis for dig. En test af din IQ og personlighed kan bl.a. hjælpe dig med at få:

  • Indsigt i, hvad der driver dig
  • Større forståelse for din måde at samarbejde på
  • Inspiration til personlig udvikling
  • Argumenter og læring til din jobsøgning

En veldokumenteret IQ-test og personlighedstest

I mere end 20 år har People Test System arbejdet med intelligenstest og personanalyse. I dag udbyder virksomheden to veldokumenterede tests, som vi tilbyder til CA-medlemmer: Personlighedstesten People Test Person (PTP) og intelligenstesten People Test Logik (PTL).

Personlighedstesten, PTP, afdækker 12 overordnede karaktertræk og 36 underliggende egenskaber. Resultatet af din personlighedstest fortæller blandt andet noget om din adfærd i arbejdssituationer.

Intelligenstesten, PTL, er en nuanceret og grundig IQ-test. Den giver informationer om din problemløsningsevne- og strategi.  

Sådan foregår en IQ-test og personlighedstest hos CA

  1. Send en mail til ca@ca.dk. Skriv et par ord om, hvad du ønsker at bruge profilen til og blive klogere på samt på hvilke af vores kontorer, at du ønsker mødet skal afholdes. Oplys fødselsdato samt et telefonnummer, vi kan træffe dig på.
  2. CA kontakter dig for aftale af et mødetidspunkt.
  3. CA mailer link til udfyldelse af profilen.
  4. Senest en uge inden mødedato udfylder du profilen.
  5. En karriererådgiver gennemgår profilerne med dig ved et personligt møde af 1 times varighed.

Du kan højest få udarbejdet en ny personprofil hos CA hvert andet år.

Personprofil med leder feedback

CA tilbyder personlig sparring om din lederstil med udgangspunkt i testværktøjerne People Test Person og People Test Logic.

PTP er en veldokumenteret personanalyse, som afdækker 12 overordnede karaktertræk og i alt 36 underliggende egenskaber.